Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Nebojme se standardizace!
Odborný článek

Nebojme se standardizace!

14. 4. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Tomáš Oršulák

Anotace

Standardizace je o porozumění své vlastní organizaci, potřebám a kompetencím svých zaměstnanců, službám, které nabízí a klientům, kteří tyto služby využívají.

Standardizace, standardy ... málokoho z organizací neformálního vzdělávání nezastudí při vyslovení těchto pojmů nebo ještě hůře při jejich implementaci do práce těchto organizací. Celé situaci nepřispívá ani mediální situace okolo zavádění jiných standardů v rámci základních škol, kdy původně dobrá myšlenka "zvýšení kvality základních škol" se obrátila proti jejich tvůrcům v podobě prudké diskuze odborné i laické veřejnosti.

Jak je to tedy se zaváděním standardu v projektu Klíče pro život, resp. v rámci organizací neformálního a zájmového vzdělávání? O čem tedy Standardizace je?

Začnu spíše tím, o čem není. Není o zavádění standardů, není o vytváření žebříčků, není o měření výkonu a dalších věcech, kterých se někteří obávají. Na druhou stranu standardizace je o porozumění své vlastní organizaci, potřebám a kompetencím svých zaměstnanců, službám, které nabízí a klientům, kteří tyto služby využívají.

V konkrétních aktivitách Standardizace je nutné vidět systém (model hodnocení organizace), který umožňuje nastavit citlivě hodnocení pro každou organizaci zvlášť. Tento model se skládá ze tří základních částí: odborné, vzdělávací a technologické (viz. Výstupy z procesu standardizace), které jsou navzájem provázány. Pro praktické zavádění vytvořeného modelu hodnocení v rámci organizací bude vytvořena nelicencovaná aplikace Project Manager. Pro metodickou podporu v zavádění nástrojů řízení jakosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a v nestátních neziskových organizacích dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží budou vytvořeny e-learningové vzdělávací programy a multimediální metodické materiály.

Pro splnění těchto úkolů se přistoupilo k intenzivní a úzké spolupráci se spektrem organizací proporčně zastupujících organizace zájmového a neformálního vzdělávání a soukromou sféru (zpracovatelé zakázek a konzultanti) (viz Aktivity v procesu standardizace). Celý systém tak vzniká na základě podnětů od cílové skupiny.

Na závěr bych rád vyzval všechny odborníky z praxe k aktivní spolupráci na tvorbě modelu hodnocení organizace.

 

Mgr. Tomáš Oršulák
Garant Standardizace
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR
Sámova 3, Praha 10
tel.: 246 088 223

www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tomáš Oršulák

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
  • Neformální vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;