Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Pamplona protentokrát místo býkům patřila robotům
Odborný článek

Pamplona protentokrát místo býkům patřila robotům

4. 5. 2009 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Zpráva o zajímavé akci, která byla součástí mezinárodního projektu zabývajícího se využitím robotů ve vzdělávání.
Souboj sumo zápasníků, závody soutěžních vozů, zásah automatického hasícího zařízení proti požáru, plynulý průchod labyrintem, distribuce cukrovinek, výkop penalty, výsadek na Měsíci… Toto vše a ještě mnohem více předváděli poslední dubnové úterý na půdě Navarrské univerzity ve španělské Pamploně roboti nejrůznějších tvarů, velikostí i schopností návštěvníkům Evropského dne vzdělávací robotiky.
Tato akce se těšila velkému zájmu veřejnosti a v hlavních zpravodajských relacích a rubrikách se jí věnovaly i místní sdělovací prostředky. Pozoruhodnou skutečností bylo především to, že ve valné většině případů roboty, jejichž činnosti poutaly pozornost účastníků Dne, nestavěli konstruktéři a mechanici a život jim nevdechli inženýři a profesionální programátoři. Téměř všechny mechanismy sestavili a jejich aktivity naplánovali a následně naprogramovali žáci a studenti z několika evropských základních a středních škol ve spolupráci se svými učiteli.
Prezentace jednotlivých robotických projektů a aktivit evropských základních a středních škol byla jen jedním z mnoha bodů bohatého programu Dne. V jeho rámci se uskutečnila také soutěž mladých konstruktérů a programátorů robotů o ceny. Dále proběhla řada jednání mezi odborníky na vzdělávací robotiku a takřka bez přestání docházelo k neformální výměně zkušeností a názorů mezi všemi účastníky akce. Program Evropského dne vzdělávací robotiky uzavírala přednáška přední odbornice na problematiku využití robotů při výuce profesorky Barbary Demo z Turínské univerzity.
Uspořádání Evropského dne vzdělávací robotiky bylo společnou iniciativou Navarrské univerzity v Pamploně a mezinárodního projektu programu Comenius 2.1 TERECoP (Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods). V tomto projektu spolupracuje 6 evropských partnerských institucí (z Řecka, Španělska, Francie, Itálie, České republiky a Rumunska) zaměřených na vzdělávání současných či budoucích učitelů. Cílem projektu TERECoP je vývoj a ověření uceleného kurzu, v němž jsou učitelé připravování na implementaci robotiky do konstruktivisticky pojaté výuky.
Projekt je rozčleněn do tří etap. První byla spojena se zpracováním kurikula kurzu, budováním teoretické základny, volbou technologické podpory (zvolen byl systém LEGO Mindstorms NXT) a tvorbou databáze podpůrných materiálů. Ve druhé etapě byl realizován pilotní běh kurzu pro stávající či budoucí učitele spojený s následným hodnocením a rozborem kurzu. Závěrečná třetí fáze projektu probíhá právě nyní a činnosti jeho účastníků jsou svázány s přípravou aktivit a produktů určených široké (učitelské) veřejnosti. Snahou je využít v co možná nejširší míře zázemí a výstupy projektu (např. kurikulum, výukové a didaktické materiály atd.), a to i v budoucnosti, po ukončení projektu na podzim 2009.
Prvním, již uskutečněným, výstupem třetí etapy projektu TERECoP byl právě pamplonský Evropský den vzdělávací robotiky. Další aktivity v rámci třetí etapy či související s touto fází projektu jsou naplánovány do druhé poloviny roku 2009 a na rok 2010:
- V podzimních měsících roku 2009 bude publikována tištěná a elektronická komplexní příručka projektu TERECoP určená učitelům se zájmem o využití robotiky v konstruktivisticky pojaté výuce. Vydána bude v anglickém jazyce a bude v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách projektu.
- Nejpozději koncem roku 2009 se v katalogu mezinárodních vzdělávacích akcí programu Comenius 2.1 určeném evropským učitelům objeví nabídka na účast v kurzu TERECoP. Předběžně se předpokládá, že tento mezinárodní kurz by se konal v průběhu roku 2010 v severní Itálii pod vedením zkušených lektorů – účastníků projektu. Lekce budou vedeny v angličtině. Plnou refundaci účastnického poplatku bude možné nárokovat po splnění stanovených podmínek u národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).
- Na období od září do závěru roku 2009 je naplánována příprava návrhu mezinárodního projektu programu Comenius 1 určeného pro podporu spolupráce středních škol v oblasti vzdělávací robotiky. Ačkoliv se jedná o projekt, který formálně nemá přímou souvislost s projektem TERECoP, vybraní účastníci projektu TERECoP se odborně a organizačně podílejí na zabezpečení této aktivity. Zájem o účast již projevily střední školy z Řecka, Itálie, Španělska a z Česka. Rozšíření o další státy a školy je stále možné. Připravovaný projekt by měl být zahájen začátkem roku 2010.

 

Odkazy:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.