Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Vzdělání pro nastávající generaci – kampaň agentury Becta
Odborný článek

Vzdělání pro nastávající generaci – kampaň agentury Becta

28. 1. 2008 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Zpráva o aktivitě britské vládní agentury BECTA snažící se přiblížit potenciál vzdělávacích technologií široké veřejnosti.
Becta (British Educational Communications and Technology Agency) je britskou vládní agenturou, která se zabývá využíváním technologií ve školách. Stará se o to, aby státní dotace do kraji financovaného školství byly efektivní. Jen v oblasti vzdělávacích technologií se jedná přibližně o 30 až 40 milionů liber ročně. Becta doporučuje produkty a firmy, u nichž je vhodné nakupovat. Zabývá se metodikou využití technologií. Poskytuje online služby školám. Vzdělává učitele a provádí výzkum.

Právě jeden z výzkumů stál u zrodu nedávno vyhlášené kampaně. Zabýval se názorem rodičů na využití technologií ve výuce. Ukázal, že většina z nich (60%) je přesvědčena o pozitivním vlivu technologií na výsledky jejich dětí. Celých 80% věří tomu, že využití moderních technologií, jako jsou např. interaktivní tabule, oživuje výuku a zvyšuje zájem dětí i o jinak nepopulární předměty. 91% si je vědomo toho, že práce s počítači a internetem pomáhá dětem při přípravě na jejich budoucí povolání.

Jenže výzkum zároveň ukázal, že většina škol potenciál vzdělávacích technologií využívá nedostatečně. Uspokojivých výsledků v tomto směru dosáhlo jen 20% z nich. To ovšem zákonitě znamená, že celá řada rodičů o tom, že právě jejich děti by mohly mít ze školních technologií mnohem větší užitek, neví.

Kampaň se neobrací pouze k rodičům, ale zaměřuje se na celou veřejnost s tím, že ji chce seznámit s metodami vhodného využití technologií ve výuce. Web kampaně má oddělenou sekci pro rodiče, pro studenty i pro učitele. Zvláštní pozornost věnuje též zaměstnavatelům, neboť i oni mají nemalý zájem na tom, aby v budoucnosti měli k dispozici kvalifikované pracovníky.

Kampaň formou přesně definovaných kroků, jimiž se prochází, poskytuje všem informace o tom, jak využít plného potenciálu technologií. Rodičům pomáhá klást vhodné otázky, spojit se se školou a aktivně se zapojit do výuky. Zabývá se i otázkami internetové bezpečnosti. Studentům vysvětluje, jak správně technologie kdykoli a kdekoli používat. A to samé platí i o učitelích, které se snaží přesvědčit o nutnosti soustavného sebezdokonalování a vzájemné spolupráce.

Anglický ministr celoživotního vzdělávání a vysokého školství Bill Rammell podpořil kampaň Becty těmito slovy: „Vzdělávání pro nastávající generaci je významnou aktivitou snažící se zajistit, aby technologie přinášely všem občanům Velké Británie prospěch.“
zdroje:
Becta launches Next Generation Learning campaign, BECTA News, 15 January 2008
Becta unveils schools IT campaign, Vnunet.com, 16 January 2008

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.