Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Studenti přiznávají, že opisují
Odborný článek

Studenti přiznávají, že opisují

25. 4. 2006 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Zpráva o výsledcích výzkumu britského portálu The Times Higher Education Supplement, jež se zabýval opisováním a nedodržováním autorských práv na internetu.

V prvním čtvrtletí tohoto roku byly zveřejněny výsledky zajímavého výzkumu uskutečněného ve Velké Británii portálem The Times Higher Education Supplement. Jeho cílem bylo zmapovat míru rozšíření opisování a dalších podobných nepoctivých způsobů práce studentů na britských vysokých školách. Z výsledků šetření vyplynulo, že významná, byť menšinová, část studentů škol zapojených do průzkumu opisuje. Toto zjištění částečně vyvrací vžité představy o téměř absolutní neexistenci problému opisování v britském (anglosaském) vzdělávacím systému a vybízí odpovědné pracovníky, zejména učitele, k protiopatřením.
Průzkum probíhal na 119 vzdělávacích institucích a účastnilo se jej 1022 studentů. Výzkumníci se zaměřili hlavně na způsoby práce studentů při řešení samostatných úkolů a písemných kontrolních prací. Nejběžnější zjištěnou formou podvodu bylo opisování od spolužáků, ke kterému se přiznala šestina studentů. Většina z nich ovšem opsaný text alespoň upravila tak, aby se lišil od původní předlohy. K úplnému doslovnému kopírování prací se doznala jen 3% studentů. Další odhalenou metodou švindlování během práce na zadaných úkolech bylo použití textů získaných z internetu, knih či podobných zdrojů. Tento postup řešení zadané práce volila desetina studentů. Také v tomto případě studenti obvykle původní text jistým způsobem upravili nebo z něj pouze čerpali nosné teze a hlavní myšlenky. Identické texty se odvážili odevzdat pouze ojediněle.
Učitelé a další pracovníci vzdělávacích institucí si uvědomují, že podvádění znehodnocuje jejich práci i práci samotných studentů. V reakci na stále zvyšující se míru využívání nepoctivých metod práce ze strany studentů zavádí řada škol mechanismy, jejichž cílem je podvodům čelit. K nejjednodušším opatřením proti opisování, kopírování z internetu a dalším podvodům patří volba vhodného způsobu hodnocení výsledků práce studentů s jednoznačně stanovenými pravidly a kritérii. Složitější, avšak účinnou, obranu proti opisování a švindlování představují rozličné technologické nástroje, jako např. tzv. antiplagiátorský software. Ten dokáže odhalit nejen shodu totožných textů, ale též textové výřezy původního zdroje následně použité v jiném materiálu. V neposlední řadě je předpokladem účinného boje proti opisování a podvodům zavedení a uplatňování sankcí vůči těm studentům, kteří poruší stanovená pravidla.

výchozí zpráva /anglicky/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.