Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS

Turtle Pond

Informativní příspěvek
Autor: Pavel Bečvář
Možnosti využití volně dostupného appletu Turtle Pond pro výuku matematiky zábavnou formou.
Úvod
Základní otázkou učitele současnosti je, jak motivovat žáky? Jakou úlohu si připravit, aby pro ně byla zajímavá? Pokud žáky práce baví, mnohem snadněji se dopracují k pochopení zkoumané problematiky. Sami sebe tak zdokonalují. V některých předmětech je probudit u žáků zájem těžší. Co se týká například matematiky, je pro většinu z nich dosti obtížná a mají často odpor ke všemu, co s ní souvisí. Záleží hlavně na učiteli. Pokud si žáci na prvním stupni vybudují k nějakému předmětu odpor, je těžké to pak měnit. Ale určitě ne nemožné!
Proto se musíme snažit žáky motivovat různými úlohami, kde se budou vyskytovat věci, či události z jejich života, které jim mohou být blízké. Každého ale zajímá něco jiného. Nejlepší je vymyslet více rozmanitých úloh, projektů, či situací, abychom probudili zájem u co nejvíce žáků. Pro učitele je jistě časově nemožné na každou hodinu připravovat nějaký projekt, či vymýšlet motivační úlohy. Proto je vhodné využít zkušeností a úloh jiných učitelů, kteří jsou ochotni se o ně podělit. Další možností je použití různých výukových aplikací, jichž je spousta dostupných na internetu. O jedné takové se zde zmíním.
Jedná se o applet Turtle Pond dostupný na:
Úkolem žáků je dostat želvu do rybníka pomocí naplánování trasy. Jedná se o velmi podobný princip jako u programovacího jazyka Logo. Tato hra může zaujmout mladší žáky a žáky se zájmem o přírodu.
Popis Turtle Pond
Na začátku se vygeneruje náhodné rozložení plánu (želva a rybník). Pomocí základních příkazů (pohyb vpřed, vzad, otočení o 90° doleva a doprava) naplánujeme trasu. Pak želvu odstartujeme a ona se začne podle našich instrukcí pohybovat. Pokud želva po provedení všech příkazů skončí v rybníku, spokojeně se tam uvelebí a mává nám z vody. Naplánovanou trasu je možné později upravovat (přidávat, mazat, vkládat jednotlivé příkazy) a zkoušet znovu. Pohyb želvy se dá také zastavit, či vykonávat po jednotlivých krocích.
Existuje též možnost vygenerovat náhodné překážky, které je třeba obejít. Jiná vlastnost se týká úhlů. Standardně se lze otočit pouze o pravý úhel. Po stisku tlačítka, které připomíná osu souřadnic, se toto změní na úhelník a máme možnost nastavit otáčení po 15 stupních.
Poněkud náročnější je práce s vypnutou mřížkou (grid), která pomáhá při odhadu vzdáleností.
Turtle1 Turtle2
Závěr
Tento applet se dá použít ve výuce k procvičení úhlů, odhadu výsledku, os souřadnic, ale také Pythagorovy věty (můžeme jít po odvěsnách nebo po přeponě). Zároveň je to ukázka algoritmu (záleží na pořadí jednotlivých kroků) a tudíž se dá použít jako ukázka programování. V Rámcovém vzdělávacím programu na stránce 25 jsou jako očekávané výstupy žáka kromě jiného uvedeny logická úvaha a prostorová představivost, což tento applet nepochybně rozvíjí.
Učitel může zadávat žákům různé požadavky, podle kterých žáci vytvoří program pro želvu. Například požadavek na minimální počet kroků, želva musí část své cesty či celou cestu jít pozpátku, musí obejít (kolem dokola) jednu z překážek, apod. Na procvičení Pythagorovy věty je možné použít mřížku a plán bez překážek. Žáci nejdříve vytvoří trasu do rybníka pouze pomocí jednoho otočení o 90°. Tím půjdou po odvěsnách a jejich úkolem dále bude spočítat délku přepony a ověřit tím, že vytvoří přímou trasu (úhel otočení odhadnou). Jistě se dá vymyslet mnoho dalšího.
Na závěr bych ještě rád připomněl, že na stránkách americké Národní rady učitelů matematiky Illuminations se dá najít i mnoho dalších zajímavých didaktických materiálů! Obsah je rozdělen podle tématického zaměření i podle ročníků. V Odkazníku Učitelského spomocníka je tento web, kromě mnoha dalších, uveden pod názvem Illuminating a New Vision for School Mathematics.
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Tvorba didaktických materiálů na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Licence článku:
Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.