Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > NIDM a Bambiriáda 2011
Odborný článek

NIDM a Bambiriáda 2011

9. 6. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jiří Zajíc, Svatava Šimková

Anotace

Víte, kolik je do roka akcí, kde se s námi  - tedy s NIDM - může potkat skutečně široká veřejnost? Jedna jediná - Bambiriáda.
bamb
Bamba

Co je to Bambiriáda, ví dnes už téměř každý, kdo má ratolesti předškolního či školního věku nebo kdo se věnuje těm „cizím“ , ať už jako dobrovolník v některé z nestátních neziskovek , či jako profesionál v jednom z mnoha středisek volného času. Bambiriáda, kterou organizuje již třináctým rokem Česká rada dětí a mládeže, to je největší přehlídka činnosti těchto sdružení a středisek, která se letos konala od 26. do 29. května v sedmnácti městech naší vlasti, počínaje hlavního městem přes krajská sídla Zlín, Ostravu či Liberec až po malá městečka jako Milovice nebo Zábřeh.

Jaká jsou fakta o letošní pražské Bambiriádě? Podle údajů pořadatelů jí prošlo minimálně 62 tisíc návštěvníků (celorepublikově to bylo kolem 200 tisíc lidí), z toho nejvíce - 20 150 - v sobotu . Na Vítězném náměstí v Dejvicích, jinak dobře známém jako „Kulaťák“, se představilo 28 nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a 12 vystavujících partnerů, mezi nimi i náš Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

NIDM je hlavní odborná státní instituce zabývající se neformálním vzděláváním. A cože je to neformální vzdělávání? Tím se rozumí jakékoliv systematické výchovné působení kromě školní docházky (to je „formální vzdělávání“) a samotné výchovy v rodině. Jeho nositeli jsou školská zařízení (střediska volného času, školní kluby a družiny) a nestátní neziskové organizace jako třeba Junák, A-Tom, Pionýr, Liga lesní moudrosti, YMCA a další, které se věnují výchově a vzdělávání dětí a mladých lidí (většinou jsou sdruženi v ČRDM). To všechno jsou i naše cílové skupiny.

Na Bambiriádě máme jedinečnou možnost potkat se se skutečně širokou veřejností a ukázat, že nejsme pouhými „ouřady“, ale že to také s dětmi a mladými lidmi umíme. Ostatním přítomným subjektům tak můžeme prokázat, že jsme jejich kompetentními partnery, od nichž je možno očekávat kvalitní a přátelskou spolupráci. Zároveň můžeme nabídnout řadu informací a publikací a především propagovat značku NIDM mezi širokou veřejností.

Čím jsme tedy přitáhli návštěvníky? Po zkušenostech z minulých let jsme vsadili na jednoduchost a současně na aktivity pokrývající věk těch nejmladších chodících návštěvníků, přes předškoláky, mladší i starší školáky, studenty i dospělé doprovody včetně těch babičkovských a dědečkovských. To zajišťovala kombinace jednoduchých omalovánek, hledání rozdílů na obrázcích s různým stupněm obtížnosti, řešením několika prostorových úloh, házením šipek, malováním pro nejmenší a konečně sadou různě obtížných textů. Mimochodem – víte, proč se na naší planetě střídají roční doby? Kdo tvoří dvojici s princem Miroslavem? Jak se jmenoval kníže, který před svými syny lámal pruty, kdo byl Bernard Bolzano nebo kdo je na naší dvoustovce a kdo na dvoutisícovce? A víte, jaký je význam slova relace, arogantní nebo sociální?

Zejména to, že jsme měli co nabídnout i dospělým, tvořilo naši výraznou konkurenční výhodu. Tu jsme využívali k tomu, abychom stovkám dospělých, které k nám přitáhly jejich děti i možnost získat kvalitní knihy, odpovídali na otázku, kdože vlastně jsme (neboť skoro všichni o nás slyšeli poprvé). A proč se vůbec také staráme o dospělé (ty vzděláváme především, momentálně díky projektu Klíče pro život), dáváme jim testy z historie (děláme dějepisnou olympiádu), ze všeobecných znalostí o jazycích (jsme garanty celé řady jazykových soutěží), případně o naší planetě (máme Talnet). Samozřejmě, že to všechno muselo být doplněno skutečně vstřícným, otevřeným a aktivním přístupem k těm, kteří se objevili u našeho stanu. Právě v tom se projevil letošní velmi dobrý výběr osazenstva naší expozice. Tvořili jsme skutečný tým (čtyř až sedmičlenný), díky kterému byla naše expozice v neustálém obležení, a přesto jsme to zvládali. To se prostě nedalo přehlédnout. Obdivně se o tom vyjadřovala i programová manažerka Bambiriády Blanka Lišková.

Kromě návštěvníků se v našem stanu neustále střídali i členové a členky týmů z jiných expozic – vojáci, policisté, skautská ochranná služba, tomíci, debrujáři, děvčata z Městské knihovny v Praze, skauti, pathfindeři, hasiči, bambiriádní žluťásci ... Rozhodně jsme se ukázali jako jejich schopní partneři. Jsme rádi, že Bambiriáda je, že má smysl a že jsme u toho mohli být i my.

Jiří Zajíc, Svatava Šimková - NIDM

Fotografie z Bambiriády 2011 jsou k vidění zde.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiří Zajíc, Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
9. 6. 2011, 19:14
Bambiriáda měla i své digifolio. Chcete jej komentovat?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;