Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Fotosoutěž Život kolem nás pokračuje
Odborný článek

Fotosoutěž Život kolem nás pokračuje

Anotace

Národní institut dětí a mládeže vyhlásil fotosoutěž pro děti a mladé lidi, kteří navštěvují SVČ, školní kluby a družiny nebo sdružení dětí a mládeže. Tématicky je soutěž zaměřená na ty, kteří potřebují nějakou pomoc. Věnovali jsme tomu již koncem května příspěvek Život kolem nás. Tentokrát o soutěži hovoří její iniciátorka Dáša Netolická.

Nevím, kde jsem si přečetla motto, nebo chcete-li citát:
„The only reasen to compete is to improve yourself.“
V překladu - „Jediný důvod proč soutěžit, je zlepšit sám sebe“.

     Tato slova plně vystihují podstatu mého rozhodnutí realizovat fotografickou soutěž. A ani téma není náhodné – Život kolem nás. Kdo jiný umí lépe vnímat svět a život kolem nás, než děti a mládež? Jejich očima je dobré se dívat na problémy i krásu kolem. Dokáží vidět i to, co mnohým dospělým uniká. Navíc jsou soutěživé. Jejich motivací je možnost ukázat, co umí, rozvinout svůj talent, přesvědčit samy sebe, že jsou šikovné. Důležité je, že během soutěže získávají zkušenosti, vzdělávají se a smysluplně využívají volný čas. Umístění v soutěži či získání ceny je dále povzbuzuje v pokračování a rozvíjení jejich zájmu, přirozeného nadání a případně i talentu.


     Soutěž je tematicky zaměřená, přičemž stěžejním je téma, které je v současnosti „in“, a to Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání. Je to oblast důležitá a bude zajímavé ji vidět očima dětí a mládeže. Témata Musíme si pomáhat, Jsou jiní než ostatní a Patří mezi nás budou pro soutěž určitou prověrkou pohledu na tuto problematiku. Určitě dojde na fotografie příkladů přátelství, spolupráce a pomoci handicapovaným dětem a mládeži nebo zachycení příkladů dobré praxe. Ale můžeme uvidět i věci, které nebudou tak pozitivní. Pozorováním života kolem nás se děti a mládež nejlépe naučí vnímat tuto problematiku a nenásilně se poučí. Je to daleko lepší, než teoretizovat a vysvětlo-vat. Praxe pomůže odhalit a ukázat, co je potřeba pro kvalitní pomoc našim handi-capovaným dětem, mládeži i jejich rodičům.

     Věřím, že v našich střediscích volného času, školních družinách, školních klubech a nestátních nezis-kových organizacích pracu-jících s dětmi a mládeží se najde hodně zájemců o tuto soutěž a my se budeme těšit na krásné fotografie. Fotografická soutěž byla zvolena i jako vhodná součást plnění úkolů projektu Klíče pro život v rámci průřezových témat „Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ a „Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání.“ Jednoznačně ukazuje dobré spojení přímé práce s dětmi ve volném čase a zároveň spolupráci a dobré vztahy mezi pedagogy volného času a účastníky zájmového vzdělávání.

Mgr. Danuše Netolická,
garantka přůřezových témat projektu Klíče pro život

Předchozí článek k fotosoutěži včetně propozic na www.rvp.cz je tady

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
109.38 kB
PDF
Leták fotosoutěže Život kolem nás

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Danuše Netolická

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;