Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Publikace o výzkumech NIDM II
Odborný článek

Publikace o výzkumech NIDM II

11. 8. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Anotace

V roce 2011 vyšly zatím další dvě publikace poskytující populární zpracování výzkumů prováděných v rámci projektu NIDM Klíče pro život (a v jeho přípravné fázi). Zde je nabízíme zájemcům zdarma ke stažení.

V minulém roce jsme zájemcům o výzkumy NIDM (provděné v rámci projektu Klíče pro život a v jeho přípravné fázi) nabídli čtyři popularizačně pojaté brožury:

Nyní nabízíme zájemcům další dvě:

Máme co dohánět aneb Účinná podpora nadaných dětí může být skutečností o výsledcích výzkumu na téma Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU.

Virtualita a realita aneb Odkud mládež získává informace o světě a jak se v něm angažuje o výsledcích výzkumu na téma Informovanost a participace mládeže.

 


V dohledné době vyjdou i poslední dvě brožury ze série tědhto výzkumů:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;