Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > RVP_VT21 týden první
Odborný článek

RVP_VT21 týden první

27. 9. 2011 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Kurz RVP_VT21

Anotace

Zpráva o úvodní fázi otevřeného online kurzu Vzdělávací technologie pro 21. století realizovaného v rámci E-learningu portálu RVP.

Nedávno jsme vás informovali o tom, že se v rámci E-learningu portálu RVP rozbíhá otevřený online kurz Vzdělávací technologie pro 21. století. Zkratka v názvu tohoto článku je kódovým označením, s jehož pomocí lze všechny jeho aktivity prostřednictvím vyhledávačů identifikovat. Dnes mohu konstatovat, že se nám úvodní fázi kurzu podařilo zvládnout. Posuďte sami, zda uspokojivě.

Naše komunita má celkem 40 členů, z toho je 37 řádných účastníků kurzu. Centrálním prostředím, v němž se soustřeďují výsledky naší činnosti je Moodle kurz RVP_VT21. Tento kurz se od jiných kurzů portálu ale v něčem poněkud odlišuje. Nejen, že je otevřený, ale vysloveně se snaží poznatky a názory svých účastníků předávat nejširší veřejnosti – pochopitelně v první řadě učitelské.

Čeká nás celkem 8 lekcí pokaždé s jiným hlavním probíraným tématem vztahujícím se ke vzdělávacím technologiím. V každé lekci je odkazováno několik k tématu se vztahujících materiálů, jež jsou doporučeny účastníkům k prostudování. Uprostřed týdne (po dohodě typicky ve středu v 19. hod.) je organizováno online setkání s přednáškou vybrané osobnosti, která má k dané problematice co říci. Účastníci pak mají jedinou povinnost. Vytvořit (povšimněte si analogie s Bloomovou taxonomií) pomocí nástrojů Webu 2.0 dokument shrnující to, co je na probíraném tématu nejvíce zaujalo, a tento svůj výtvor pak mají předat svému okolí  - v první řadě kolegům ze své vlastní školy.

Pro tuto reflexi bylo doporučeno zřízení blogu, ale možností je mnohem víc. Hned na počátku při Úvodním představení několik frekventantů ukázalo, že je jim prostředí současného internetu vlastní. Tak třeba Lucie Bušová použila originálním způsobem ke svému představení Wordle. Mira Friedrichová nám předvedla, jak dělat moderní prezentaci bez PowerPointu pomocí Prezi. Stanislav Cikalo pro svou profesní historii aplikoval prostě Google Docs.

Ukázalo se, že mezi účastníky kurzu je hned několik lidí s již existujícími bohatými zkušenostmi ve využití vzdělávacích technologií. Martin Vonášek je opakovaným vítězem soutěže tvořivosti učitelů Origin. Jitka Rambousková své nápady předává svým kolegům již více než 2 roky prostřednictvím blogu Co jsem vyzkoušela. Jana Zárubová taktéž bloguje již delší čas (IT technologie ve výuce) a dává svým kolegům k dispozici sbírku výukových materiálů.

Po úvodním týdnu určeném k setkání a seznámení účastníků přišla 1. lekce s tématem Teoretická východiska reformy školství. Již dnes vám můžeme předložit první reflexe účastníků kurzu:

jméno prostředek vyjádření (blog) přímý odkaz na reflexi 1. lekce
David Mikoláš Dejvidův blog Quo vadis, kantore český?
Martin Vonášek Google Docs Teoretická východiska reformy školství
Jitka Rambousková Vzdělávací technologie pro 21. století Týden první
Lucie Bušová Abych se na mateřské nezbláznila ICT už od kolébky?
Jana Zárubová IT technologie ve výuce První krok
Blanka Kozáková Vzdělávání učitelů ve využívání ICT ve škole 1. lekce Teoretická východiska reformy školství
Ilona Zahálková Ilza RVP_VT21 Vstupní hodnoty
Ivana Paseková ICT ve výuce 1. týden kurzu RVP_VT21 – Teoretická východiska reformy školství
Petr Naske (lektor) Světlo a stín mé kantořiny ICT všude, kam se podíváš
Iva Dobiášová Učím (se), tedy jsem Vzdělávání v 21. století
Marcela Kraslová My v 21.století Technologie v 21.století……a velká hlava
Stanislav Cikalo Bralin bloguje, Google Docs Kam kráčíš reformo školství?, Postřehy, myšlenky k citátům
Renata Kloubová stupe Po první lekci..
Vlasta Silva Kolářová Ámoska bloguje Úvodní setkání kurzu Vzdělávací technologie 21. století

Je opravdu těžké hodnotit. Všichni zjevně pochopili, že naším cílem je obohacovat se navzájem. A většina zúčastněných má velký potenciál tento záměr naplnit. Doporučuji vám proto, abyste se na jednotlivé příspěvky podívali a pokusili se na ně přínosným způsobem reagovat. Neprohloupíte, začnete-li u Martina Vonáška, který originálním způsobem svou reflexi zpracoval ve formě videa, nebo u Stanislava Cikaly, jež svůj blogový příspěvek doplnil zajímavou prezentací reagující na můj přehled citátů (Postřehy, myšlenky k citátům).

Budeme nesmírně šťastni, podaří-li se nám vás zaujmout a vtáhnout do aktivit kolem kurzu se rozvíjejících. Nejbližší příležitostí se s námi seznámit téměř osobně je zítřejší online setkání s přednáškou doc. Jiřího Zounka na téma Vliv technologií na vývoj školství. Setkání se uskuteční (svátek nesvátek) v 19. hod. v prostředí DimDim, které bylo pro potřeby E-learningu portálem RVP implementováno. Odkaz na něj bude před začátkem k dispozici přímo v kurzu RVP_VT21 (přihlaste se jako host) a můžete ho přijmout též v podobě twitterové zprávy od @spomocnik (viz okno na hlavní stránce Spomocníka).

Budete-li cokoli o kurzu komukoli prostřednictvím internetu sdělovat, nezapomeňte použít klíčové slovo RVP_VT21. Těšíme se na propojení a kontakt s vámi! Jde nám o společnou věc.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.