Úvodní stránka
Přehled článků
Odkazník
Metodická pomoc
O Spomocníkovi
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > V jakém věku je vhodné mít účet na Faceb...

Ikona informativni

V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku?

Autor: Karolína Janečková
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o výzkumu, který ve Spojených státech zjišťoval míru porušování pravidel pro věkový limit přístupu k sociálním sítím u dětí.
Klíčová slova: rodiče, ochrana dětí, Facebook, COPPA, Danah Beyond

Text článku:

“Kdo v dnešní době nepoužívá Facebook?”, mohli bychom se na úvod ptát. Někdy také můžeme slyšet konstatování “Kdo není na Facebooku, nežije.” Mají tedy i 12 leté děti právo “žít”?

Ráda bych se s vámi podělila o výsledky výzkumu, který byl realizován s podporou Microsoftu pod vedením odborné asistentky na Univerzitě v New Yorku Danah Beyond. Zabýval se otázkou, proč rodiče pomáhají svým dětem porušovat pravidla Facebooku o věkovém omezení, podle nichž je zřízení účtu možné až od 13 let.

Odpovědět na tuto otázku se Danah Beyond se svými spolupracovníky ze Severozápadní Univerzity, Kalifornské univezity a Harvardské university rozhodli po mnohých dotazech pokládaných právě rodiči nezletilých dětí. Ptali se, jaký věk je pro užívání Facebooku vhodný, zda je skutečně tak špatné, aby si jejich 12 leté dítě vytvořilo účet, když všichni jeho spolužáci už ho mají.

Hlavním důvodem, proč je přístup ke službám sociálních sítí, jako je Facebook, omezen do určitého věku, je americký Zákon o ochraně dětí online (COPPA), jež reguluje, jaká data o dětech mohou společnosti sbírat bez dohledu rodičů. Někteří rodiče proto mají problém se rozhodnout, zda toto omezení přijmou a budou dětem v přístupu k online službám bránit, nebo zda svým dětem vědomě dovolí lhát o věku a tím porušit zákon. Je třeba si uvědomit, že sociální sítě jsou kromě jiného používány též ke komunikaci s rodinou a přáteli.

V rámci výzkumu se 5. až 14. července 2011 uskutečnilo dotazníkové šetření, během něhož se výzkumní pracovníci dotázali 1700 amerických rodičů majících děti ve věku od 10 do 14 let na jejich postoj vůči tomuto omezení. Ukázalo se, že ve vybraném vzorku je následující rozložení dětí s přístupem na Facebook.

Procento dětí s účtem na Facebooku

 Bylo zjištěno, že ve skupině 55% rodičů 12 letých dětí, jež jsou na Facebooku, 82% ví, kdy si jejich dítě účet vytvořilo, a 76% dokonce pomáhalo svým dětem s registrací. Polovina rodičů (53%) přitom zná věkové omezení Facebooku, ale třetina z nich (35%) si myslí, že se jedná pouze o nezávazné doporučení. Většina rodičů (78%) si současně myslí, že je v pořádku, když jejich děti porušují věkové hranice pro online služby.

Za situace, kdy rodiče pomáhají dětem lhát o svém věku za účelem získání přístupu k online službám, nemůže zákon COPPA účinně fungovat. Jednou z možných reakcí na výsledky výzkumu by mohlo být, že samotné společnosti přestanou přístup dětí do svých sítí omezovat. COPPA v takovém případě ale vyžaduje písemné povolení rodičů, jehož získání je administrativně, technicky i finančně náročné. Proto společnosti dosud raději jednoduše počítaly s tím, že děti daná omezení respektují. Již dříve jsme tušili, a nyní díky tomuto výzkumu již s jistotou víme, že tomu tak není. A to výsledky nezahrnují ty případy, kdy si dítě zřídí přístup tajně.

Je zřejmé, že rodiče mají obavy o soukromí dětí a o jejich online bezpečí. Mnozí chtějí, aby jim vláda poskytla návod, co mají dělat. Většina rodičů by jistě ráda učila děti odpovědnosti v digitálním prostředí, a to bez přístupu do něj není možné. Danah Beyond uvádí, že spíše než posilovat právní předpis, který rodiče často obcházejí, bylo by možná vhodnější udělat krok zpět, zrušit současná omezení a začít přemýšlet o nových způsobech ochrany dětí na internetu. K tomu by byla nezbytná veřejná diskuze o tom, co znamená být rodičem v digitálním světě.

Výsledky výzkumu jsou skutečně strhující. Přikláním se k názoru většiny rodičů – nemyslím si, že je špatné, když si 12 leté dítě vytvoří účet na Facebooku, pokud je informováno o rizicích s tímto spojených. Obviňování Facebooku, že je špatně zabezpečen, není úplně spravedlivé. Při tvoření nového účtu je vždy nutné uvést věk a přímo pod touto položkou je odkaz na Centrum bezpečnosti, které řeší problematiku ochrany nezletilých. Tato sekce obsahuje video (i když v anglickém jazyce), ve kterém se představuje bezpečnostní tým a jeho členové hovoří o své práci. Dále je zde popsána filosofie Facebooku a doporučuje se návštěva sekce pro rodiče, pedagogy a teenagery, v níž můžeme najít informace o tom, jak je s daty na Facebooku nakládáno. Je zde též návod pro rodiče, jak zabezpečit odpovědnost dětí na sociální síti a jak s nimi o této problematice hovořit.

Podtrženo a sečteno, souhlasím s Danah Beyond v tom, že by se mělo s rodiči více hovořit o digitálním světě, a tím je vést k odpovědnosti, kterou předávají svým dětem. Rodiče by měli mít právo rozhodovat o tom, jaké sítě jejich děti užívají. A souhlasím také s tvůrcem Facebooku Markem Zuckerbergem v tom, že Facebook poskytuje dostatek informací pro rodiče, pedagogy i děti o jeho vhodném používání a zabezpečení (viz tento odkaz). 

Citace:
[1] - BEYOND, Danah. Why Parents Help Tweens Violate Facebook's 13+ Rule. 2011. [cit. 2011-12-7]. Dostupný z WWW: [http://www.huffingtonpost.com/danah-boyd/tweens-on...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 12. 12. 2011
Zobrazeno: 9250krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JANEČKOVÁ, Karolína. V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku?. Metodický portál: Články [online]. 12. 12. 2011, [cit. 2017-10-19]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/14747/V-JAKEM-VEKU-JE-VHODNE-MIT-UCET-NA-FACEBOOKU.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: Lenka KoubováVloženo: 12. 12. 2011 15:17

Na jedné straně uvádíte, že se přikláníte k názoru ostatních rodičů, že není špatné, když si dvanáctileté dítě vytvoří profil na Facebooku, pokud bude informováno o možném riziku. Na druhé straně ale také píšete, že by rodiče rádi získali nějaký návod, jak zajistit online bezpečí jejich dětí. Z tohoto se dá usuzovat, že si rodiče přinejmenším nejsou jistí, či nevědí, zda-li poskytli dítěti dostatečné informace, aby byla jejich bezpečnost zajištěna. Nehledě na skutečnost, že rodičů, kteří se o tuto problematiku nezajímají, je stále ještě mnoho.
Prevence by ale neměla pocházet pouze ze strany rodičů, nýbrž i pedagogů. Okolo nás se odehrává mnoho situací, které nám přímo nahrávají k tomu, abychom na ně vhodně reagovali a ukázali tak dětem možné důsledky jejich chování.

Autor: Bc. Karolína JanečkováVloženo: 13. 12. 2011 08:27

Ono to bylo myšleno trošku jinak - rodiče se ptají, zda je tak špatné, aby jejich dítě mělo účet na FB před dosažením minimálního věku - neví si rady. Proto by rádi získali nějaký návod, jak dále postupovat. A je docela škoda, že se rodiče o tuto problematiku nezajímají, přestože valná většina z nich ten profil má také. 

Souhlasím s Vámi, že prevence by měla pocházet i od pedagogů - vždyť jenom taková prevence je účinná, ať se jedná o cokoliv.

Autor: Pavlína HublováVloženo: 19. 12. 2011 21:57

Zdá se, že kromě digitálních domorodců se nám nyní začínají krystalizovat digitální rodiče :-) Pravda, který z nás - rodičů - má absolutní přehled o pohybu svého dítěte na internetu? Teď je třeba zamyslet se, co pro zlepšení můžeme udělat... Zdá se, že zákazy a rodičovské klíče asi dlouho fungovat nebudou...

Autor: Šárka TrojanováVloženo: 04. 01. 2012 16:43

Myslím si, že žádný rodič nesvede mít úplný přehled o pohybu svého dítěte na internetu. To prostě není možné, děti v digitálním světě od malička vyrůstají a pohybují se v něm velmi dobře. Proto souhlasím s vámi všemi, že musíme děti informovat o možných rizicích i ve škole – a to již na prvním stupni. Ve svém okolí znám několik dětí, které mají svůj facebookový účet přibližně od věku 9 nebo 10 let, a abych byla upřímná, s tím moc nesouhlasím. A jen krátce zpět k článku – hranice třinácti let pro zřízení účtu pro mě byla překvapením, původně jsem si myslela, že je nastavena na 14 nebo 15 let.