Odborný článek

Publikace ISM

1. 2. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Projekt Klíče pro život nabídl zájemcům v rámci klíčové aktivity Podpora informačních systémů mládeže tři praktické brožury.

Informační centra pro mládež v ČR

V březnu 2010 vyšla publikace zabývající se Informačním systémem pro mládež v České republice. Naleznete v ní informace nejen o Informačních centrech pro mládež (ICM) v ČR, které již fungují, ale také například co to vlastně je Informační centrum mládeže. Seznámíte se s historií ICM v Evropské unii od roku 1964, kdy v Belgii vzniklo první specializované informační centrum pro mládež, v příručce nechybí Evropská charty informací pro mládež, která tvoří podklad pro minimální standardy a měřítka kvality, ježjsou určeny pro všechny formy práce s informacemi pro mládež. Zajímavá je historie ICM v ČR od roku 1991 i Koncepce rozvoje Informačního systému pro mládež MŠMT z července 2008 a problematika standardizace ICM. Samostatnou kapitolu si zaslouží také Národní informační centrum pro mládež s jeho filozofii v oblasti informovanosti mladých lidí, jejíž hlavní myšlenkou je „být majákem v moři informací a pomáhat mládeži hledat a především najít její cestu“.  Publikaci doplňuje Adresář ICM v ČR a publikace poradí i v případě, kdy se rozhodnete sami Informační centrum mládeže založit.

Publikace je volně ke stažení zde.

Informační centra pro mládež v EU

V listopadu 2010 vyšla publikace zabývající se Informačním a poradenským systémem pro mládež v Evropě. Myšlenka všeobecných informačních a poradenských služeb pro mládež není v Evropě a ve světě žádnou novinkou. Tato publikace, se snaží zmapovat situaci v evropském prostředí. Klade si za cíl nejen Vás seznámit s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež, ale chce Vám přiblížit i legislativní pozadí této specifické oblasti práce s mládeží. Publikace Vám nabídne nejen všeobecný úvod, seznámí Vás se zásadními dokumenty, ale představí Vám zároveň jednotlivé členské (přidružené a partnerské) národní organizace dvou největších střešních evropských organizací ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) a Eurodesk (evropská informační síť pro mládež).
Aby byl text pro Vás zajímavější a inspirativnější, je doplněn příklady
zajímavých projektů a aktivit, které probíhají v některých organizacích, ze kterých si můžete vzít inspiraci.

Publikace je volně ke stažení zde.
 

Publikace Tisková žurnalistika v kostce - Pavel Dvořák

V rámci školení pro regionální koordinátory vznikla publikace: Tisková žurnalistika v kostce. V tomto učebním textu určeném těm, kdož chtějí či potřebují zveřejňovat výsledky nejrůznějších projektů a aktivit v médiích, a to od obecních zpravodajů přes regionální tisk až třeba po weby z celostátní působností, se můžete dozvědět o tom, co si musí novinář uvědomit na začátek, než se do "vod žurnalistiky" vůbec pustí. Seznámíte se s úlohou internetu z pohledu žurnalistiky, zda a jak internetová média vytlačují tisk, zjistíte, jaké jsou požadavky na moderního novináře. Pozornostz je věnována jednotlivým zpravodajským a publicistickým žánrům (zpráva a článek , reportáž, rozhovor – interwiev, komentář, glosa, poznámka , recenze , fejeton, portrét a medailon , téma , sloupek, úvodník – editorial). Kapitoly z jazykové oblasti  (jazyk textu , zpravodajský jazyk , jazyk periodik zaměřených na čtenáře a další jazyková témata) a z oblasti fotografování a fotografie (základy reportážní fotografie - fotografování a kompozice snímku, držení fotoaparátu, kompozice, fotografování různých objektů) doplňují také  kapitoly týkající se právních aspektů žurnalistické práce a základů novinářské etiky  (novinářská etika, Etický kodexSyndikátu novinářů ČR a další).

Publikace je ke stažení zde.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet;
  • Neformální vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;