Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Vzdělávací programy pro praxi v neziskovkách
Odborný článek

Vzdělávací programy pro praxi v neziskovkách

20. 8. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Daniela Havlíčková

Anotace

Klíčová aktivita Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život vydala již pátou publikaci v řadě, tentokrát na téma vzdělávací programy pro neziskovky – „Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe“

 Jde o výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe v oblasti neformálního vzdělávání. Autory jsou zástupci nestátních neziskových organizací, kteří je vytvořili a ověřovali ve svých sdruženích, pracujících s dětmi a mládeží.

Jednotlivé vzdělávací programy mají stejnou základní strukturu, obsahová a jazyková stránka i popis jednotlivých vzdělávacích aktivit a postupů jsou  však velmi rozmanité. To odráží samotný charakter neziskového sektoru právě v oblasti práce s dětmi a mládeží, oblast neformální výchovy a vzdělávání. To, co neziskový sektor spojuje, je právě jeho rozmanitost.

Tato publikace navazuje na Sadu minimálních kompetenčních profilů (MKP) pro pozice v nestátních neziskových organizacích (NNO) v oblasti práce s dětmi a mládeží (NIDM, 2011, www.kliceprozivot.cz – Publikace). Minimální kompetenční profily byly informačním podkladem pro tvorbu vzdělávacích programů, optimálním obecným základem, ze kterého mohla jednotlivá sdružení čerpat to, co odpovídá jejich potřebám a jejich vzdělávání. Proto pro pochopení obsahu určitého vzdělávacího programu a výběr konkrétních cílů a kompetencí doporučujeme zároveň pracovat s výše zmíněnou publikací, a vytvořit si tak komplexní obraz. Pro každého vzdělavatele může být tato publikace inspirací nebo přímo prostředkem k vytvoření vlastního vzdělávacího programu ve své organizaci.

Příklady dobré praxe navazující na vzdělávací programy mají stejnou strukturu. Přibližují některou z her či jiných metod neformálního vzdělávání, postup komunikace s účastníky nebo jiný aspekt vzdělávacího programu, který tvůrci daného vzdělávacího programu považovali za nejlepší, nejzajímavější či nejlépe využitelný v praxi. Rozhodnete-li se pracovat s příklady vzdělávacích programů a příklady dobré praxe, je nutné také věnovat pozornost požadavkům na účastníky i na lektory, aby ten váš vlastní program bylo možné zodpovědně a kvalitně vytvořit i realizovat.

Vytištění publikace bylo omezeno počtem stran. V roce 2011 vzniklo 24 vzdělávacích programů a ještě více příkladů dobré praxe. Ty, které se již nevešly do této publikace, najdete v elektronické verzi na www.kliceprozivot.cz, v sekci věnované Uznávání neformálního vzdělávání. Tamtéž jsou pod záložkou „Cíle a výstupy“ uloženy metodické materiály, na které odkazujeme v textu. Listovat publikací můžete zde.

Každé sdružení v oblasti práce s dětmi a mládeží je jiné, každé má své vize, strategii, cíle, svou specifickou cílovou skupinu, zaměřuje se na rozvoj těch kompetencí, které považuje pro své účastníky za nejdůležitější a do jisté míry i nejpotřebnější v souladu s požadavky současnosti, aktuálních trendů v oblasti vzdělávání, změn na trhu práce, se záměrem podpořit osobnostní rozvoj účastníků neformálního vzdělávání. Rozmanitost vzdělávacích aktivit v oblasti neformálního vzdělávání je velmi důležitým aspektem rozvoje občanské společnosti, nabízí dětem, mládeži, ale i jejich rodičům možnost vybrat si dle zájmu, zaměření a potřeb to, co je baví, co jim napomůže v rozvoji jejich osobnosti, co je vybaví na cestu životem klíčovými kompetencemi, které jsou důležité jak pro život, tak i pro trh práce.

Publikace je dalším z výstupů národního projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, jehož realizátory jsou od roku 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Jeho klíčové aktivity jsou zaměřeny na organizace zabývající se neformální a zájmovou výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a na vzdělávání lidí, kteří s dětmi a mládeží pracují. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniela Havlíčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.