Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe 7
Odborný článek

Příklady dobré praxe 7

21. 10. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Sedmá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu NIDM Klíče pro život. Vznikly v rámci Odbornostních setkáních na Ostružné a v Táboře v roce 2012, kde si pedagogové zájmového vzdělávání a pracovníci NNO předávali zkušenosti, nápady a náměty ověřené v praxi.

CESTA DO POHÁDKY

Tematická oblast (odbornost):
Tvořivé a rukodělné aktivity
Autor: Karolína Lepíková a kol.
Odbornostní setkání Olomoucký
a Moravskoslezský kraj
Místo konání Ostružná 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Pohádka jako taková hraje významnou roli v životě každého dítěte. Ovlivňuje jeho myšlení, pomáhá třídit a uvědomovat si hodnoty, rozvíjí fantazii. Rovněž výtvarná činnost rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí, formuje výtvarné myšlení a cítění, rozvíjí výtvarné vyjádření, umožňuje dětem, aby se realizovaly, dotváří celkový výtvarný názor dítěte. Spojením pohádkového námětu a výtvarné realizace dochází k hlubšímu vnímání, propojení reality a fantazie, zapojení vlastní představivosti. Kompletní materiál najdete zde.

 

DEN „NARUBY“

Tematická oblast (odbornost):
Otevřené kluby
Autor Jitka Pešková, DiS.
Odbornostní setkání: Plzeňský
a Jihočeský kraj
Místo konání: Tábor 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast
Osobnostní a sociální výchova,
Svět kolem nás

Jedná se o sociálně herní aktivitu, v jejímž rámci si pracovníci a návštěvníci daného zařízení na jeden den vymění své role – účastník se stává pracovníkem a pracovník návštěvníkem. Děti si tak mohou vyzkoušet, jaké to je být v roli pracovníka se všemi právy i povinnostmi, a naopak pracovníci mohou tohoto dne využít pro zpětnou vazbu vnímání daného zařízení ze strany návštěvníků. Aktivitu lze libovolně modifikovat na nejrůznější typy skupin. Kompletní materiál najdete zde.

 

 

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY

Tematická oblast (odbornost):
Mateřská centra, centra pro předškoláky
Autor: Mgr. Ludmila Huboňová Štufková
Odbornostní setkání: Jihočeský kraj
a Plzeňský kraj
Místo konání :Tábor 2O12
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Dítě a jeho tělo,
Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a
společnost, Dítě a jeho svět.

V průběhu této aktivity kupiny ve složení tři děti a rodič prochází po vyznačené trase a plní úkoly související s pojmenováním a popisem smyslů. Motivací je pohádka o popletené princezně, která nic neviděla, nic necítila, nic neslyšela, protože ji zaklel kouzelník. Pomůžeme princezně najít ztracené smysly a tím přemůžeme kouzelníka. Pohádku vypráví popletená princezna, která děti s dospělým pouští na trasu a prosí děti o pomoc. Ty cestou musí dávat pozor, poslouchat a plnit úkoly, může přijít kouzelník. Kompletní materiál najdete zde.

 


BARIÉROVÝ DEN

Tematická oblast (odbornost):
Výukové programy
Autor: Pavla Fraňková
Odbornostní setkání:
Jihočeský a Plzeňský kraj
Místo konání: Tábor 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova: osobnostní
rozvoj (sebepoznání a sebepojetí), sociální
rozvoj (mezilidské vztahy, komunikace)Výukový program přibližuje dětem mladšího školního věku život lidí s různými typy zdravotního postižení. Na vlastní kůži si vyzkouší běžné činnosti, které ovšem lidem s postižením mohou přinášet problémy. Na základě vlastního prožitku získají bližší informace o životě s postižením a naučí se, jakým způsobem a kdy těmto lidem pomáhat. Kompletní materiál najdete zde.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.