Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe 9
Odborný článek

Příklady dobré praxe 9

28. 11. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Devátá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.

LETNÍ TÁBOR „Z OTROKA BOHEM“

Tematická oblast (odbornost):
Hra a motivace
Autor: Mgr. Petra Rychecká
Odbornostní setkání:
Pardubický kraj a Kraj Vysočina
Místo konání: Havlíčkův Brod 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Příprava celotáborové hry s tématem řeckých dějin, bájí a pověstí. Program v sobě slučuje prvky sportu, divadla, tvořivých aktivit, pobytu v přírodě a her a je zaměřen především na rozvoj vztahů účastníků k sobě i ke kolektivu, k přírodě a k historii lidstva. Hlavním cílem je nabídnout dětem – účastníkům tábora – netradiční pohled na řecké dějiny a mytologii, a to prostřednictvím vlastního zážitku. Stejně důležitým cílem je vytvořit z účastníků tábora dobře fungující skupinu dětí a dospělých s otevřenou komunikací, zdravými sociálními vztahy, schopností vzájemné spolupráce a tolerance, a to prostřednictvím celotáborové hry a aktivit jí nabízených.Kompletní materiál najdete zde.

 

DĚTI A DIVADLO

Tématická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělávání - dramatická výchova
Autor: Jiřina Polanská a kolektiv
Odbornostní setkání:
Liberecký a Královehradecký kraj
Místo konání: Hořice 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a kultura

Volnočasová činnost zájmového vzdělávání vedena formou dramatické výchovy a s konkrétními výsledky. Obsahuje několik tematických částí. Autorky vycházely při tvorbě tohoto příkladu ze svých zkušeností, které získaly při práci ve střediscích volného času konkrétně v domech dětí a mládeže, dále ve školních družinách a v mateřských školách. Prostřednictvím dramatické výchovy lze nahlédnout i pod pokličku problémů, nepřijímat jen hotové a dané, ale experimentovat, hledat a nacházet. Třeba i v kůži někoho či něčeho jiného se dobírat základní hierarchie hodnot a postojů. Kompletní materiál najdete zde.

 

VÝROBA 3D OBJEKTŮ

Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity
Autor: Milena Matějková a kol.
Odbornostní setkání:
Jihočeský a Plzeňský kraj
Místo konání: Tábor 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Tvořivé aktivity jsou oblíbenou činností na letních příměstských táborech. Výroba takových zvířátek má nápad, je kreativní a může být několik let symbolem tábora. Vlastní výroba není finančně ani manuálně náročná. Prostřednictvím aktivity se děti seznámí s různými technikami nutnými pro vytvoření výrobku, procvičí si jemnou motoriku, zároveň rozvíjí svoji fantazii a samostatnost při práci,uvědomují si návaznosti jednotlivých pracovních postupů. Dítě si z tábora odnáší na památku vlastnoručně vyrobený suvenýr. Kompletní materiál najdete zde.

 

PRÁCE S TEXTILEM

Tematická oblast (odbornost):
Rukodělné techniky
Autor: Mgr. Renata Černá
Odbornostní setkání:
Pardubický kraj a Vysočina
Místo konání: Havlíčkův Brod 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Práce s textilem – bavlnou, lnem, jutou - tedy práce s dostupným přírodním materiálem dává dětem možnost aktivně prožít jejich volný čas. Využitím vhodných vzorů, barev, kombinací s jinými přírodními materiály rozvíjí u dětí nemalé schopnosti a dovednosti, které mohou dále využít. Cílem této činnosti je získání nových poznatků, seznámení se s materiálem a technikou vytváření, vedení k aktivitě, vynalézavosti a k rozvíjení fantazie, vytváření netradičních dekorativních předmětů pro vlastní použití i pro výzdobu interiéru zařízení. Kompletní materiál najdete zde.

Zpracovala Svatava Šimková, NIDM

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;