Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Komiks ve vzdělávání
Odborný článek

Komiks ve vzdělávání

14. 2. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Kříž

Anotace

Popis vývoje využití komiksů ve výuce s přehledem nejdůležitějších nástrojů pro tvorbu a odkazů na další zajímavé zdroje informací pro další studium této problematiky.

Učitelé často hledají nové nástroje, kterými by zvýšili motivaci žáků k učení. Vedle nových konceptů se však lze opírat i o věci, které jsou starší více než jedno století a jejich použití ve výuce bude mít stále skvělý efekt. Zvláště, jedná-li se o nástroj, který se v době počítačů a moderních technologií stává opět velmi aktuálním. Mluvíme o komiksu.

Historie:

První komiksové stripy se objevily v Americe na sklonku 19. století jako příloha nedělních novin. Vysoký zájem o ně dal vzniknout novému žánru. Největšího boomu komiks dosáhl ve třicátých letech, kdy vycházely celé komiksové časopisy s oblíbenými hrdiny představujícími spravedlnost, sílu a právo. Již v této době se začalo mluvit o vzdělávacím potenciálu komiksu.

V roce 1949 byl proveden první experiment [1] založený na analýze přínosu komiksu pro vzdělávání žáků ve třídách, kde komiks byl součástí kurikula. Již tenkrát vidělo 74% učitelů v komiksu silnou motivační schopnost, 79% učitelů dokonce tvrdilo, že komiks posiluje individuální práci žáků. Učitelé se shodli, že pomocí komiksů se žáci lépe učí.

V 50.tých letech bylo využití komiksu ve vzdělávání velmi kritizováno a k jeho znovuobjevení došlo až v 70. letech. Od té doby opět získává své zastánce, a to i v oblasti pedagogické vědy.

Využití komiksu ve výuce

V čem lze spatřovat silné stránky komiksu a proč ho zařazovat do výuky? Uveďme pár argumentů podporujících jeho výukové využití [2]:

 1. Motivace žáků.
  Vzhledem k přirozené přitažlivosti obrázků pro člověka je komiks vhodný zejména pro udržení zájmu a pozornosti žáka.
 2. Vizuálnost.
  Fotografie a text vzájemným propojením vypráví příběh. Tím lze jakémukoliv tématu nasadit „lidskou tvář“ tak, aby došlo u žáka k propojení emocionální stránky a obsahu vzdělání.
 3. Stálost komiksu.
  Na rozdíl od filmu a animace, kde samo médium diktuje tempo zobrazování, komiks postupuje tempem čtenáře.
 4. Zprostředkování.
  Komiks může zdráhající se čtenáře navnadit a být inspirací pro čtení náročnějších textů. Může se stát základním pilířem pro obtížnější vědní disciplíny.
 5. Rozvoj schopnosti uvažovat.
  Analytické a kritické myšlení může být vyvíjeno pomocí správně zkonstruovaných komiksů.

Mnoho učitelů na všech úrovních škol dnes tento typ média používá, a to bez ohledu na vyučovanou tematiku. Nejčastěji však komiks nachází uplatnění v předmětech zabývajících se historickými událostmi, ve výuce cizích jazyků apod.

Komiks a digitální technologie

Současný rozvoj technologií nabízí netušené možnosti v tvorbě a přípravě komiksů. Existují dvě základní možnosti, jak komiks do vzdělávacích aktivit zařadit. První je využití hotových komiksů.

V tomto případě je třeba prostřednictvím internetu najít již hotové komiksy, které pak lze použít přímo. Bohužel většina jich je v cizím jazyce (Classical Comics). Český server zaměřený na komiksy využitelné ve vzdělání zatím neexistuje. Několik komiksů lze nalézt v našich úložištích digitálních učebních materiálů (např. DUM).

Druhou, z hlediska Bloomovy taxonomie ještě mnohem zajímavější cestou je tvorba vlastních komiksů. Ve světě webu 2.0 existuje celá řada aplikací, pomocí nichž lze vytvářet vlastní komiksy. Liší se pouze v detailech, jako jsou knihovny, zpracováním grafiky, způsobem generování vytvořeného komiksu, rozsahem stripů apod. Uveďme pár příkladů nejrozšířenějších komiksových editorů (desingerů).

Comics Creator

Jednoduchá online aplikace, která umožňuje velmi snadno vytvořit vlastní komiksový strip přímo v prostředí internetového prohlížeče. Nevýhodou je snad jen malý rozsah stripů a jejich povinné zveřejnění online.

Ukázka komiksu vytvořeného pomocí Comics Creator

 

Stripcreator

Jedná se pravděpodobně o vůbec nejjednodušší nástroj pro rychlou a snadnou tvorbu komiksů. Umožňuje výběr z několika málo postav a pozadí. K dispozici je jen trojdílný komiks, postavičky nelze nijak přemísťovat. V každé části komiksu mohou být maximálně dvě postavy. Možnost vlastního nastavení je minimální, ale pro rychlou a snadnou tvorbu se nejedná o špatný nástroj. Zvláště pokud například potřebujete, aby komiks vypadal vždy stejně a jen se obměňoval text.

Ukázka komiksu vytvořeného pomocí Stripcreator

 

ToonDoo

Toto prostředí pro tvorbu patří sice ke složitějším, ale zároveň je velmi příjemné. Lze v něm nastavit mnoho detailů u postav, pozadí a písma, a tím dosáhnout velmi atraktivního vzhledu. Stačí se jen zaregistrovat a můžete se dát do práce.

Ukázka komiksu vytvářeného v ToonDoo

 

Další nástroje pro tvorbu

Dalším velmi rozšířeným nástrojem pro tvorbu komiksů je Plasq. Umožňuje snadnou práci s grafikou, ladění přechodů, efektů a má mnoho dalších funkcí. Jedná se sice o komerční placený produkt, ale i přes tento fakt je velice oblíbený díky své přijatelné ceně.

Je naší povinností zmínit též zajímavý nástroj Story Factory vyvinutý skupinou Artificial Minds for Intelligent Systems při MFF UK, i když se ve skutečnosti nejedná přímo o komiks, ale o tvorbu animovaného filmu, který může být také velmi efektivně využit ve výuce.

Závěrem

Důkazem toho, že komiksy mají opravdu velký výukový potenciál, jsou projekty podporované napříč státy světa. Hezkým příkladem je např. Edu Comics Project realizovaný v rámci programu Comenius pod záštitou Evropské unie.

V České republice běží momentálně několik projektů, které komiks používají jako nástroj spolupráce mezi partnerskými školami. Ve školním roce 2012/2013 je to například eTwinningový projekt Národní pohádky v komiksech. Dále můžeme pro inspiraci zmínit dřívější aktivity Gymnázia Stříbro (Mediální projekt KOMIKS) a Gymnázia Velké Pavlovice (Komiksy) z roku 2011/2012.

Na závěr bych ještě připomněl Projekt partnerství Comenius, kterého se zúčastnilo 9 škol z různých zemí. Výsledkem je webová stránka You and me altogether, kam jednotlivé školy vkládaly komiksy týkající se svého národopisu, videa a další informace o životě školy, regionu a státu.

Mohli bychom asi ještě dlouho pokračovat, a tak přidám alespoň pár dalších zajímavých odkazů:

 

Literatura a použité zdroje

[1] – YANG, Gene. Comics in Education. 2003. [cit. 2013-1-27]. Dostupný z WWW: [http://www.humblecomics.com/].
[2] – Comics in Education: Strengths of Comics in Education. 2003. [cit. 2013-1-27]. Dostupný z WWW: [http://www.humblecomics.com/comicsedu/strengths.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Kříž

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
14. 2. 2013, 22:07
Díky za zajímavý článek, Dane! Jak je vidět, komiksy mají co nabídnout. Zatím s ale jedná jen o přehled. Co s tématem bude dál? Byla by škoda, nechat ho jen tak vyšumět. Dočteme se něco víc? Jak vypadá taková hodina ICT, ve které je komix použit?
Radek Sárközi
14. 2. 2013, 23:45
VYROB SI KOMIKS S KOCOUREM GARFIELDEM: http://www.sotk…d-komiks
Mgr. Hana Pilařová
16. 2. 2013, 23:45
použití (nejen) komiksu v matematice http://clanky.r…TI.html/
Lenka Říhová
18. 2. 2013, 22:35
Komiks  nemusí být použit jen v hodině ICT  a také nemusí být tvořen jen na PC - ukázka využití komiksu pro rozvoj komunikace http://www.i-se…hem.html

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.