Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 10 tipů, jak se stát online učitelem
Odborný článek

10 tipů, jak se stát online učitelem

16. 5. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Marie Salcmanová

Anotace

Přehled doporučení pro působení učitelů v online prostředí předkládaný sdružením Edutopia jako výstup nedávné konference mezinárodního profesního sdružení ASCD.

Vzdělávací portál Edutopia spravuje americká nadace The George Lucas Educational Foundation. Na metodickém portálu RVP (Spomocník) patří k poměrně často využívaným informačním zdrojům. Připomeňme si třeba Online learning podle Edutopia nebo Technologická transformace vzdělávání podle Prenského.

Vizí společnosti Edutopia je budování světa, kde hraje významnou roli inovace ve vzdělávání. Součástí takového světa jsou nejen žáci a učitelé jako přímí účastníci edukace, ale i rodiče, politici, vedení škol a všichni ostatní lidé, kteří mohou pomoci ke zlepšení vzdělávacího procesu. Samozřejmostí je pak přístup k novým technologiím. Školní aktivity by u žáků měly rozvíjet tři základní dovednosti: umět nalézt potřebnou informaci, dokázat zhodnotit kvalitu informace a umět informaci využít k dosažení určitého cíle. Portál Edutopia tak slouží jako místo pro inspiraci učitelů, mapuje aktuální dění a pomáhá prosazovat nové trendy ve světě vzdělávacích technologií. Informace, které se portál poskytuje, mají přispět k pozitivní změně ve školách – především v zapojení žáků do vzdělávacího procesu a v inovaci výukových strategií založených na nových metodách hodnocení výsledků.

V poslední době se Edutopia poměrně dost věnuje přípravě učitelů na působení v online prostředí. Právě touto problematikou se zabývala nedávná konference mezinárodního profesního sdružení ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development), pro niž je rozvoj učitelů hlavní náplní. Výsledkem jsou následující tipy, jak se stát správným „online učitelem“ [1].

1.  Naučte se přijímat chyby.

Pokud se učíme něco nového, téměř vždy uděláme nějaké chyby. Cesta k tomu, stát se dobrým učitelem, ale přece není možná bez dělání chyb. Jestliže se rozhodneme učit online, buďme si jistí, že chyby uděláme, ale přijměme je a poučme se z nich. Jedině tak lze nakonec dospět k přesvědčení, že to má smysl. Nezapomínejme, že v tom nejsme sami. Na chyby a jejich důležitou roli v procesu poznávání poukazuje řada odborníků. Podívejte se třeba na následující tematicky zaměřený výběr z konference TED – 7 Wondreful TED Talks on Learning from Failure.

2.  Najděte si vlastní cestu k zapojení.

Jestliže se rozhodneme sami najít vlastní platformu nebo sociální síť, kterou budeme využívat, přináší nám to vždy jistá úskalí (třeba díky neznalosti ovládání). Na druhé straně máme mnohem větší tvůrčí potenciál. Vyučující, kteří krok za krokem podle manuálu zjišťují, jak pracovat na sociální síti Twitter se sice nakonec dokážou propojit s jinými vyučujícími, avšak jejich schopnost samostatně zkoumat celé prostředí internetu je stále velmi omezená. Nelze říci, že právě jedna cesta je správnou cestou pro všechny. Pokud dáme pedagogům volnost v rozhodování, je mnohem pravděpodobnější, že se zorientují v sociálních sítích sami a vyberou pro své propojení s kolegy nebo žáky tu nejlepší cestu. Výběr prostředku je většinou vázán na cíl, kterého chce pedagog dosáhnout.

3.  Ponořte se do světa sociálních médií naplno.

Vstup začátečníka do sociálních sítí by se dal přirovnat ke štěněti, které prvně vypustíte samotné. Rozběhne se naplno a už se neohlíží zpět. Tak by to mělo být i při vašem vstupu na sociální sítě. Nebojte se možných potíží a neváhejte! Na první pohled se vám může zdát, že se vše rychle rozbíhá a můžete mít strach, že se vám věc vymkne z rukou. Ale není to tak. Abyste byli schopní se opravdově ponořit do světa sociálních medií, je nutné vše důkladně vyzkoušet. Reflektujte své chyby, poučte se z nich a přemýšlejte, jak je můžete využít ke svému dalšímu zdokonalování.

4.  Buďte otevření novým neočekávaným podnětům.

Jedna z věcí, kterou vám umožňuje připojení je, že se můžete učit důležité věci, které byste jinak ve svém vzdělávání nepovažovali za nejzásadnější a neměli jste v současné chvíli v plánu se je učit – nebyly vaší prioritou v profesním růstu.

5.  Spojte se s podobnými lidmi, jako jste vy.

Tím, že jste online, dostáváte se přímo k řadě pozoruhodných a inspirujících myšlenek. Sledování nejrůznějších aktualit a diskuzí vám dává příležitost se zapojit. Online prostor jako Twitter, Facebook, Google + aj. umožňuje sledovat zajímavé lidi, kteří se zajímají o podobná témata, a dovolují vám být s nimi v kontaktu (návodnost podle Beth Kanter). Uživatelé sítě se podle zájmů sdružují do skupin. Lidé si zde mohou navzájem komentovat příspěvky a nebýt jen pouhými pasivními konzumenty myšlenek. Online prostředí vám tedy umožňuje spojovat se s podobně smýšlejícími lidmi a sdílet s nimi své nápady.

6.  Přidejte se do Edcamp Movement!

Příslušníci amerického hnutí Edcamp jsou jedni z nejvíce inspirativních lidí v oblasti vzdělávání. Viz Smysluplné neorganizované nekonference. Zde je malá aktuální ukázka.

EdCamp

 

7.  Sledujte, co se kolem vás na síti děje a připojte se.

Účastněte se online aktivit, jako jsou webináře, online konference ad. Je jedno, zda se jedná o Twitter chat, Google meeting, On Air, nebo další akce. Pro informaci, kde se co děje, můžete využít třeba zrovna E-newsletter v Edutopia, kde se dozvíte každý týden o chystaných webinářích, virtuálních konferencích či akcích tohoto charakteru. Všechny tyto prostředky jsou velmi užitečnými nástroji pro váš profesní rozvoj a zároveň mohou pro vás být zpestřením.

8.  Vymezte si pravidelný čas na připojení k síti.

Připojení je třeba chápat jako prioritu. Zpočátku alespoň 30 min. týdně. Pokud se to naučíte, stane se součástí vaší práce a časem se přesvědčíte o tom, že být připojení je pro vás přínosem.

9.  Buďte sami sebou a pomůžete ostatním!

Lidé, kteří se pohybují v sociálním prostoru, touží po osobnějším kontaktu, a tak je dobré nezůstávat zde jen v roli učitele. Pokud máte nějaké osobní zájmy, sdílejte je a nebojte se zapojit i do otevřených osobních diskusí. Lidé se v sociálních sítích přirozeně chtějí bavit neformálně, tak zkuste i vy být osobnější. Sám název sociální evokuje něco, co člověk přináší „ze sebe“ nebo „od sebe“ nejen „pro sebe“. Vždy ale mějte na paměti, že musíte za všech okolností zůstat pro své žáky příkladem (Jak chránit osobnost online učitele).

10. Pusťte se do blogování a s sdílejte s ostatními své nápady.

Jestliže už jste poznali svět sociálních sítí a máte určité zkušenosti, je načase začít své poznatky předávat ostatním. Blogování je skvělý živý způsob, jak přemýšlet o tom, co jste se ve svém osobním vzdělávacím prostředí naučili (Jak budovat vzdělávací prostředí digitálních učitelů). Je to úžasný způsob, jak tyto své poznatky reflektovat a s pomocí kolegů rozvíjet (Prostojové učení podle Grooma). Podstatu velmi pěkně vystihuje citát účastníka konference ASCD Stevena Andersona: „Sami jsme možná chytří, ale dohromady jsme mnohem chytřejší“. Don Tapscott kolektivní inteligenci přirovnává přímo k džinovi vypuštěnému z lahve - viz Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012.

Literatura a použité zdroje

[1] – LEONI, Elana. Ten Tips for Becoming a Connected Educator. 2013. [cit. 2013-5-7]. Dostupný z WWW: [http://www.edutopia.org/blog/10-tips-become-connected-educator-elana-leoni].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Salcmanová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.