Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Vzdělávání v NIDM se rozbíhá na plné obrátky
Odborný článek

Vzdělávání v NIDM se rozbíhá na plné obrátky

28. 5. 2013 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Svatava Šimková

Anotace

Po několikaměsíční odmlce, způsobené průtahy se zajištěním prostředků na udržitelnost projektu Klíče pro život i po jeho skončení, se od května pro zájemce opět otevřela možnost kvalitních vzdělávacích akcí zajišťovaných NIDM.

Naprostá většina těch, kteří se věnují dětem a mladým lidem v oblasti neformální výchovy a vzdělávání, má děti opravdu ráda a záleží jim na tom, aby vykonávali svou činnost co nejlépe. Vždyť mnozí z nich to pokládají za své celoživotní poslání. A dá se docela dobře doložit, že tato jejich činnost přináší pro život statisíců dětí a mladých lidí neocenitelný vklad v podobě řady kompetencí, jež by si jinak možná vůbec neosvojili.

Právě proto, aby pro „svoje děti“ dokázali vedoucí oddílů NNO a pedagogičtí pracovníci SVČ či vychovatelé a vychovatelky školních klubů a školních družin pracovat co nejlépe, snaží se mnozí z nich o vlastní odborný i lidský růst. V předchozích letech – zvláště v projektu Klíče pro život – právě pro ně nabízel Národní institut dětí a mládeže širokou paletu vzdělávacích akcí. A díky úsilí nového vedení NIDM, odboru pro mládeže MŠMT i řady těch, kteří se v minulosti na tomto vzdělávání podíleli, se od května znovu tato služba rozebíhá na plné obrátky. Jaké konkrétní nabídky tedy už jsou takříkajíc „na stole“?

Průběžné vzdělávání

Přináší jako obvykle řadu kurzů s rozličným zaměřením, délkou trvání i náročnosti na účastníky. Paralelně probíhají kurzy pro pracovníky školských zařízení (SVČ,ŠD,ŠK) v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání (DVPPzv) a pro pracovníky školských zařízení i účastníky z neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží jako pokračování udržitelnosti projektu Klíče pro život.
Na měsíc červen jsou připraveny tyto kurzy:

Další série kurzů se připravuje na září, říjen a první půlku listopadu. Vždy budou včas avizovány v nabídce kurzů v rámci Vzdělávacího modulu.

Studium pedagogiky volného času

V současné době se připravuje e-learningový kurz pro dvacet účastníků zahrnující úvodní dvoudenní setkání a závěrečné dvoudenní setkání s vyhodnocením + šest e-learnignových lekcí + dva průběžné testy + závěrečný test a odevzdání závěrečné práce. Bude začínat 2. srpna a končit 29. listopadu. Podrobnosti se opět objeví ve Vzdělávacím modulu.

Kurzy k průřezovým tématům

Kurzy jsou koncipovány jako kombinace 24 hodin prezenčního studia (2 dny úvodní setkání + 1 den závěrečné) a 40 hodin e-learningu, který je tematicky provázán s prezenčním studiem. Uskuteční se minimálně tři kurzy během září a října, a to na témata, o něž bude větší zájem. V nabídce jsou Výchova k dobrovolnictví, Mediální výchova, Inkluze dětí se speciálními potřebami, Multikulturní výchova. Svůj zájem směrujte do 15. června na adresu Svatava.Simkova@nidm.cz.
Kurzy budou vyhlášeny na Vzdělávacím modulu ve druhé půlce června.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.