Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Naprogramujte si aplikaci pro mobilní te...

Naprogramujte si aplikaci pro mobilní telefon

Praktický příspěvek
zkušenost
Článek popisuje možnost programovat aplikace pro mobilní zařízení v cloudovém řešení, v závěru je videoukázka práce s nástrojem na příkladu jednoduché aplikace.

Úvod

Již několik let při výuce informatiky přemýšlím nad tím, jakým způsobem učit kapitolu programování, neboť to, jak jsem se učil programovat na vysoké škole, je záležitost stará 20 let. Nejdříve jsem učil žáky programovat v textovém režimu (Basic, Pascal), pak v grafickém prostředí Delphi. Všechna tato vývojová prostředí kladou důraz na syntaxi, což dnešní mladou generaci spíše odradí, než přitáhne k programování. Pokud programujeme se všemi žáky v rámci běžných hodin IKT (ne tedy v kroužku či jen s výběrovou skupinou žáků), je vhodnější použít takové moderní vývojové prostředí, které je intuitivní, dovoluje okamžitý náhled na programovanou aplikaci, podporuje současné technologie, je nezávislé na syntaxi a hlavně umožňuje naprogramovat takovou aplikaci, kterou si žák ihned odnese domů, bude ji mít stále u sebe a bude ji schopen ukázat rodičům či kamarádům. To znamená, že by měla být spustitelná na mobilním telefonu či v tabletu. Před několika týdny se mi právě takový nástroj dostal do ruky. 

MIT Inventor 2

Nástroj MIT App Inventor 2 je cloudové vývojové prostředí, ve kterém můžete programovat aplikace pro mobilní zařízení s OS Android přímo v okně internetového prohlížeče. Celý systém se nazývá MIT's Center for Mobile Learning's App Inventor website a běží na Google's App Engine service, z čehož plyne, že pokud hodláte aplikaci používat, potřebujete účet u Google.

Popis prostředí

Na úvod této kapitoly jen uvedu, že se nepovažuji za programátora, a že cílem tohoto článku je pouze ukázat zajímavý nástroj, který se dá ve výuce programování použít. Proto mi, prosím, odpusťte možné nepřesné formulace. A nyní již k popisu prostředí programu.

V okamžiku, kdy se přihlásíte do systému (http://ai2.appinventor.mit.edu), jste vyzváni k zadání názvu projektu. V dalším kroku se spustí vývojové prostředí, které obsahuje dva režimy - Designer (Návrh) a Blocks Editor (Editor bloků), mezi kterými lze přepínat v pravém horním rohu příslušnými tlačítky.

Designer

Režim s názvem Designer slouží k vytvoření uživatelského rozhraní (to, co uvidíte na displeji mobilního zařízení po spuštění hotové aplikace). Při tvorbě můžete využít dva typy objektů:
vnitřní, které budou umístěny na obrazovce mobilního zařízení (např. popisky, textová pole, tlačítka) ;
vnější, které se umístí mimo obrazovku a svou činnost vykonávají na pozadí (např. časovač, čtečka čárových kódů, gyroskop, akcelometr atd.).

Designer

Block Editor

V tomto režimu vytváříme vlastní program pomocí tzv. bloků, které dělíme na:
vestavné - do této kategorie patří bloky kontrolní (if, for, while atd.), logické (true, false, not atd.) matematické (součet, rozdíl, odmocnina, sin x atd.), textové (délka, sloučení textů, část atd.) a dále pro práci se seznamy, barvami, proměnnými a procedurami;
specifické - tyto bloky jsou vázány na komponenty, které jsme umístili na obrazovku aplikace v Designer režimu;
any - zde najdeme bloky, které ovlivní chování všech stejných komponent (např. máme-li na obrazovce umístěno více tlačítek, zde můžeme nastavit chování všech naráz - např. barvu).

Block Editor

Abyste mohli sledovat, jak bude aplikace vypadat a chovat se na mobilním zařízení, je třeba ji propojit s tímto zařízením. Máte k dispozici variantu přes USB kabel nebo přes WiFi, v obou případech je třeba do zařízení nainstalovat aplikaci MIT AI2 Companion App. V případě bezdrátového propojení musí oba přístroje pracovat v rámci společné sítě WiFi. Pak stačí tuto aplikaci spustit na mobilu (popř. tabletu), ve vývojovém prostředí MIT App Inventor 2 zvolit odpovídající typ propojení (USB, WiFi) a naskenovat QR kód. V tento okamžik můžeme v průběhu programování aplikace ihned testovat aplikaci na mobilním zařízení. 

Pokud nevlastníte zařízení s Androidem, můžete si nainstalovat emulátor, který poběží na monitoru počítače a bude se tvářit jako mobilní zařízení. Podrobný postup naleznete v tomto online návodu

Ladění programu s emulací mobilu

Ukázka práce

Asi nejnázornější bude, ukážu-li vám práci s tímto nástrojem formou videa, které bude snímat obrazovku monitoru při programování konkrétní aplikace. V následujícím video-tutoriálu jsem pro vás s pomocí MIT App Inventor 2 vytvořil jednoduchou aplikaci, v níž zadáme své jméno a ona nás po stisku tlačítka OK pozdraví.

Mit App Inventor 2 tutorial

 

Závěr

Pomocí nástroje MIT App Inventor 2 můžeme pokrýt celou výuku programování na střední škole počínaje součtem dvou čísel, přes řešení kvadratické rovnice až k naprogramování např. kalkulačky.

Práce s ním má i určitá negativa. Pozitiva ale převažují. Uvedu některé z nich:

Negativa:

 • nutnost být připojen k Internetu;
 • není lokalizováno do češtiny;
 • nelze odhadnout, zda bude zdarma pro účely vzdělávání i do budoucna (u MIT je to ale hodně pravděpodobné).

Pozitiva:

 • moderní způsob programování;
 • dostupnost (cloudové řešení);
 • intuitivnost ovládání a práce s nástrojem;
 • propojení s mobilním zařízením během programování;
 • snadná práce s bloky;
 • není kladen důraz na syntaxi;
 • naprogramovaná aplikace je ihned v zařízení;
 • používání QR kódů při práci s nástrojem.

Navíc je součástí nástroje MIT App Inventor 2 nápověda pro začínající uživatele (Getting Started), spousta návodů (tutorials), pomoc při řešení typických problémů (Troubleshooting), popř. možnost obrátit se s dotazem na jiné uživatele (Forums).

MIT App Inventor 2 je moderní nástroj určený k programování mobilních aplikací, který se dá vhodně začlenit do výuky programování na základních a středních školách. Je intuitivní, má potenciál zaujmout žáky, využívá moderních ICT nástrojů (QR kódy, tablety, mobilní telefony, atd.). Je skvělou pomůckou dokazující, že použití mobilních zařízení ve výuce má smysl a nemělo by být zakazováno. Naopak, měli bychom se snažit najít pro ně vhodné výukové využití.

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
Tento článek je zařazen do seriálu MIT App Inventor ve výuce.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.