Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Lucidchart – diagramy online
Odborný článek

Lucidchart – diagramy online

9. 1. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Martin Žegklitz

Anotace

Článek popisuje online nástroj pro tvorbu pojmových (myšlenkových) map, diagramů, grafiky či jiných dokumentů s velmi vstřícným přístupem prodejce k výukovému využití.

Pojmové a myšlenkové mapování, tvorba nejrůznějších diagramů a mnohé další techniky grafického znázorňování jsou činnosti, kterým se člověk v dnešní době jen těžko vyhne. Pro tyto účely je jako stvořený nástroj Lucidchart, kterému bych se rád v tomto článku věnoval. Mimo toho, že Lucidchart je jistě dobrým pomocníkem pro osobní využití, plní na některých školách též roli výukového nástroje, o čemž bych se v tomto článku též chtěl krátce zmínit.

Lucidchart vyvinula společnost Lucid Software Inc. Jedná se primárně o online (cloudový) software – to znamená, že práce v něm je praktikována prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče a pracovní prostředí má povahu webové stránky. Toto řešení skýtá hned první ohromnou výhodu – totiž to, že uživatel nemusí procházet žádným instalačním procesem. Stačí se jen na začátku zaregistrovat (později již jen přihlásit) a mít obstojné připojení k internetu. Registrací se vám vytvoří osobní účet, ke kterému máte možnost dále přistupovat z různých PC, tabletů či jiných mobilních zařízení. Jako online nástroj je Lucidchart schopný pracovat i na různých operačních systémech (Windows, iOS či Linux).

Lucidchart lze využívat i offline – tedy bez připojení k internetu – a to v případě, že si jej nainstalujete jako plugin do prohlížeče Google Chrome. Jako on-line nástroj však poskytuje důležitou výhodu, kterou je práce více uživatelů na jednom projektu v reálném čase. Tuto možnost samozřejmě dnes mají leckteré nástroje – Lucidchart však vše nabízí ve velmi přehledné, uživatelsky intuitivní a jednoduché podobě. K jeho používání – minimálně pro výukové účely - též vybízí i jeho dostupnost.

Verze Lucidchartu

Lucidchart je běžně k mání ve čtyřech různých verzíchBasic, Pro, Team a Free. Mimo verze Free, jsou všechny ostatní placené. Jak je zvykem, čím dražší verzi máte, tím víc možností pro práci získáváte. Benefity jednotlivých verzí nebudu rozebírat (jsou dostupné v popisu verzí), důležité je hlavně to, že mimo verze Team jsou všechny ostatní verze jednouživatelské – tedy postrádají možnost multi-uživatelského přístupu k vytvářenému projektu. Pokud chce tedy normální uživatel tuto možnost využívat, musí si verzi Team zaplatit.

Tvůrce Lucidchartu však musíme pochválit za jejich přístup ke školním/vzdělávacím institucím. Pro ty jsou totiž v případě zájmu licence zcela zdarma a to ve verzi Team. Registraci uživatelů (učitelů a studentů) těchto školních licencí je možno realizovat pouze z jedinečné URL adresy. Zaregistrováním z internetové stránky s takovouto URL adresou se automaticky ověří, odkud daná osoba je. Škola ale dostává jen omezený počet licencí – z každé přidělené URL adresy je tedy možné registrovat jen tento počet uživatelů. Další výhodou spjatou se školním účtem je možnost využívat též novou aplikaci Lucidpress pro tvorbu interaktivních dokumentů.

Co vše Lucidchart umí?

Pro tvorbu nejrůznějších diagramů se stačí přihlásit, čímž se zobrazí uživatelské prostředí, ve kterém se nachází po levé straně menu nabízející tvorbu či import nového projektu. Pod tímto menu je umístěn seznam složek, kde naleznete vámi vytvořené či s vámi sdílené dokumenty, a nechybí zde ani „odpadkový koš“. Obsah složek je libovolně rozšiřitelný pouhým kliknutím na tlačítko „Create“. V prostřední části menu jsou k dispozici konkrétní vytvořené či sdílené dokumenty (projekty). Na pravé straně jsou pak umístěny informace o dané složce či dokumentu a je zde nabídka různých operací, například editace, mazání, kopírování či sdílení a nastavení uživatelských práv. Další částí úvodního prostředí je horní lišta s odkazy na vybrané dokumenty, fóra a tutoriály, help centrum a nastavení účtu.

Úvodní uživatelské prostředí

Vraťme se ale k samotné tvorbě dokumentů. Jak již bylo zmíněno, nový dokument lze vytvořit tlačítkem „Create“ s následnou volbou „New Document.“ Po této akci se zobrazí nejprve nabídka, kde lze volit z již předpřipravených šablon, které jsou navíc rozděleny do různých kategorií podle podstaty projektu, nebo si můžete svůj dokument vytvořit od začátku sami.

Po výběru šablony se v novém okně prohlížeče otevře již pracovní prostředí pro tvorbu vašeho dokumentu. Standardně je na levé straně nabídka různých objektů, které můžete způsobem „drag and drop“ (uchopením a tažením myší) umisťovat do samotné pracovní plochy. Stejným způsobem je možno objekty propojovat vytažením šipek z okrajových bodů objektů. Objekty lze klasicky upravovat po označení myší, vpisovat do nich text, nebo je různě přesouvat. Pro jejich další editaci slouží lišta nad pracovní plochou, kde naleznete možnosti úpravy textu, barevného nastavení, přidávání odkazů či uzamykání/odemykání objektů.

Na pravé straně pracovního prostředí je pak umístěn panel s nastavením barevných témat, vlastností pracovní plochy (zde ji budeme nazývat stránkou), nebo například vlastností textu. Naleznete zde rovněž funkce jako „Navigator“ (pro orientaci v rozsáhlejší pracovní ploše), „Metrics“ (pro práci s rozměry objektů), „History“ (pro zobrazení historie) či „Layers“ (pro práci ve vrstvách).

Dalšími výhodami Lucidchartu je práce na více stránkách (totéž jako v Excelu listy – zobrazují se jako záložky nad pracovní plochou) v rámci jednoho projektu, přidávání komentářů k projektu přímo při tvorbě, chat s ostatními spolupracovníky, vytváření „hotspotů“ (interaktivní objekt, který na základě události – např. kliknutí myší – vykoná určitou akci, třeba zobrazí skrytý obsah) nebo nastavení propojení Lucidchart účtu s Google diskem pro ukládání projektů.

Prostředí pro tvorbu projektu (uprostřed – prac. plocha; vpravo dole - chat a komentáře; vlevo - nabídka objektů; nahoře - pracovní lišty a menu)

Pro sdílení projektů je v horní liště umístěna volba „Share“, která otevírá další nastavení, kde jsou k dispozici tři položky. První je klasické sdílení projektu „Share“ prostřednictvím mailové pozvánky či rozesláním vygenerovaného URL odkazu. Součástí sdílení je nastavení práv pro jednotlivé uživatele (pouze prohlížení, psaní komentářů, editace). Druhou položkou je „Publish“, jež umožňuje publikování několika různými způsoby (webová stránka, PDF dokument, šablona, obrázek). Třetí záložka je určena pro webové nadšence. Nabízí totiž HTML kód pro případné publikování v rámci webových stránek (iframe objekt). Nechybí zde ani možnost sdílení projektů na sociálních sítích – Google+, Twitter a Facebook.

mind mapping software

Ukázka html objektu (550x440 px)

Příklad využití Lucidchartu na školách

S výukou práce s různými nástroji pro tvorbu diagramů se dnes setkáme na většině škol. Není tedy překvapením, že některé z nich využívají pro výuku právě Lucidchart. Jednou z těchto škol je například pražské gymnázium Arabská, kde působím.

Studenti se s tímto nástrojem setkávají v rámci výuky pojmového a myšlenkového mapování. Na tvorbu myšlenkových i pojmových map je vždy vyhrazena celá dvouhodinová výuka, při níž se žáci v první hodině dozvídají základní informace o dané problematice, tvoří první projekty na papír či společně na tabuli a osvojují si správné postupy tvorby.

Minimálně celá druhá hodina je pak vyhrazena tvorbě projektů v Lucidchartu. Žáci se nejprve seznamují s daným prostředím tak, že zpracovávají jedno zadané téma a učitel koordinuje práci. Přitom tvoří zároveň s žáky daný projekt přímo v Lucidchartu a ukazuje možnosti nástroje. Dále si žáci vybírají jedno téma z nabídky a každý sám pak tvoří projekt, který následně exportují do obrazového souboru a dle instrukcí odevzdávají (např. posílají emailem jako přílohu). Nakonec pracují ve dvojicích, a to tak, že jeden z nich projekt založí, nasdílí druhému, a na výsledek pak tvoří společně. Téma si po vzájemné konzultaci vybírají sami, a pak pracuje každý ze svého počítače. Nakonec jeden z dvojice vygeneruje odkaz na vytvořenou práci a tento odkaz předá učiteli.

Ukázka práce žáků na téma Země

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Žegklitz

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
9. 1. 2014, 18:03
Děkuji za představení.
Já jsem zkoušela jako rozšíření pro Google Disk - samozřejmě pouze ve free verzi. Ta mě bohužel zklamala, protože mi umožnila pouze 64 prvků (ať už v jedné mapě nebo ve více - prostě se sčítala pole dohromady).
Takže na jednorázové použití ano, ale pro dlouhodobé využívání by bylo třeba zajistit si vyšší verzi.
Jaroslav Mašek
11. 1. 2014, 15:11
Další ukázky myšlenkových a pojmových map vytvořených studenty Gymnázia Arabská:http://goo.gl/v…l/S1zy0s

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.