Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nová pedagogika dle Contact North
Odborný článek

Nová pedagogika dle Contact North

6. 2. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Martin Klán

Anotace

Příspěvek přinášející ucelený výtah z výzkumné zprávy kanadské agentury Contact North o tom, jaký vliv mají technologie na pedagogiku a jak ovlivňují výukové postupy.

Informační a komunikační technologie (ICT) zasahují do všech oblastí lidského života a představují velký potenciál ve zlepšování kvality výuky. ICT mění metody výuky a také způsob, jakým se studenti učí. V současné době působím jako učitel anglického jazyka na SOŠ a SOU Hořovice a technologie ve své práci používám. Proto mne oslovila studie o nové technologiemi ovlivněné pedagogice zveřejněná na webových stránkách organizace Contact North v kanadském Ontariu. S jejím obsahem vás stručně seznámím.

Organizace Contact North byla založena vládou v Ontariu s cílem zajistit studentům přístup k online kurzům a programům nabízených universitami v této provincii. Contact North spolupracuje s veřejnými universitami v Ontariu a pomáhá studentům prostřednictvím online kurzů doplnit si vzdělání distanční formou. Díky Spomocníkovi jsme již měli příležitost se s jejími výstupy setkat – viz Možnosti otevírající vlastní cesty za poznáním.

Jaké jsou tedy podle Contact North faktory, které spouští tuto novou pedagogiku?

Dnešní společnost založená na znalostech klade neustále nové požadavky na studenty, což představuje první faktor. Pro studenty je obtížné se v pokračujícím vývoji nových znalostí orientovat. Nová pedagogika se snaží studentům pomoci vyznat se ve velkém množství informací, vyhledávat je, analyzovat, hodnotit a především nové informace aplikovat. Druhým faktorem je větší důraz na dovednosti a využívání znalostí, což požaduje společnost 21. století. Dovednostmi v tomto kontextu rozumíme kritické myšlení, nezávislé učení, informační gramotnost, používání softwaru a aplikace dat v rámci oboru.

Vývoj potřebných dovedností vyžaduje aktivní učení v bohatém a stimulujícím prostředí s mnoha příležitostmi k rozvoji, použití a procvičení těchto dovedností. Znamená to, vybavit studenty takovými kompetencemi, aby byli schopni se v průběhu života dále učit a aby v učení pokračovali i po ukončení formálního studia. Student očekává, že po letech studia získá dobrou práci, kde může uplatnit získané poznatky a kde za to dostane rozumný příjem. Studenti očekávají, že se budou aktivně na výuce podílet a že uvidí význam toho, co se naučili, v praxi. Vyrůstají ve světě, kde ICT tvoří přirozenou součást života. Studenti od nich očekávají, že jim pomohou se učit, rozvíjet důležité informace a informační dovednosti a ovládat ICT ve vztahu k jejich oboru. S rozvojem webu 2.0 (blogy, wikipedie, sociální sítě) a mobilních zařízení dochází k větší kontrole nad přístupem, tvorbou a sdílením znalostí ze strany uživatele –  studenta.

A jaké jsou tedy klíčové prvky přispívající k rozvoji nové pedagogiky?

1. Hybridní výuka

Až donedávna existoval jasný rozpor mezi výukou realizovanou ve třídě, byť i podpořenou technologiemi, a výukou na internetu, kdy je celý kurz realizován online. Nyní dochází k propojení výuky ve třídě s online vzděláváním. Používá se termín hybridní učení (v angličtině hybrid nebo nepatrně významově posunutý blended learning), kde čas strávený ve třídě je omezen a zbytek času je využit k učení se na internetu. Tato metodika je někdy nazývána „převrácenou třídou“. Učitel zde může např. nahrát přednášku nebo poskytnout přístup k videím, dále k textům, které si studenti nastudují před příchodem na hodinu. Čas ve třídě je pak věnován interakci mezi studentem a učitelem prostřednictvím diskuse, řešení nějakého problému, praktickým cvičením nebo práci v laboratoři. V některých případech jsou materiály navrženy tak, aby se daly použít po hodině k opakování a úkolům. Úspěšná hybridní výuka se zaměřuje na to, co se dá nejlépe dělat v prostorách školy, jako např. interakce tváří v tvář mezi studenty a učiteli, i na to, co se dá nejlépe provádět online, jako např. poskytování flexibility a širokého přístupu ke zdrojům a odborníkům.

2. Společné přístupy k utváření znalostí/budování praktických komunit

Od zrodu online vzdělávání se klade důraz na utváření znalostí prostřednictvím dotazování se, diskuse, analýzy materiálů z různých zdrojů a zpětné vazby od instruktora. Sociální média povzbudila vývoj praktických komunit, kde studenti sdílí zážitky, probírají teoretické poznatky a učí se jeden od druhého. Mimo školu můžeme pozorovat vznik určitých komunit lidí, např. komunita blogerů. Takové komunity by v prostředí školy pravděpodobně nevznikly. Lidé v těchto komunitách např. píší blogy na určitá témata a tyto blogy jsou hned komentovány a hodnoceny dalšími členy takové komunity. Lidé píšící blogy navzájem spolupracují, diskutují, sdílí zkušenosti a učí se jeden od druhého. Tímto způsobem poskytují podporu jeden druhému a také zpětnou vazbu. Dá se říci, že učitel už tak nenese zodpovědnost za předávání všech znalostí nebo dokonce všech materiálů k učení, ale zachovává si kritickou roli průvodce, pomocníka a hodnotitele učení (Konektivismus - teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí).

3. Využívání multimédií a dostupných vzdělávacích materiálů

Digitální média, videa na YouTube, TED přednášky, Khanova škola apod. - čili volně dostupné vzdělávací materiály, umožňují učitelům a studentům mít přístup ke znalostem a využívat je nejrůznějšími způsoby. Na webu totiž existují tisíce příkladů dostupných vzdělávacích materiálů ke stažení zdarma. Učebnice obsahují video a audio klipy, animace, bohatou grafiku a stávají se interaktivnějšími, umožňují jak učitelům tak studentům okomentovat, přidat nebo pozměnit materiál včetně interaktivních hodnotících otázek a zpětné vazby. Tyto elektronické texty jsou dostupné přes mobilní telefony, tablety nebo čtečky knih.

4. Zvýšená kontrola studenta, výběr a nezávislost

Studenti mají nyní přístup k obsahu z různých zdrojů přes Internet zdarma. Mohou si zvolit jiné výklady, oblasti zájmu a dokonce akreditované zdroje. Studenti mají nástroje jako např. mobilní telefony nebo video kamery, které mohou zachytit libovolné dění a získaná data upravovat, uchovat a použít. Důraz se klade na to, co je důležité či významné v rámci předmětu a z hlediska potřeb konkrétního studenta. Stejně důležitý je rozvoj zodpovědnosti za své vlastní učení. Tento přístup vyžaduje od učitele upustit od výběru a předávání informací a navádí studenty, aby si sami vyhledali, analyzovali, zhodnotili a použili informace, které jsou důležité. Učitel zde vystupuje v roli jakéhosi pomocníka s menší kontrolou místa a průběhu výuky.

5. Učení kdekoli, kdykoli a jakkoli mnoho

Mobilní učení pomocí online vzdělávání prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a jiných zařízení je základem učení se kdekoli. Existuje mnoho volně dostupných materiálů i výukových modulů, které mohou využít ti studenti, kteří se musí věnovat i jiné práci a také ti, kteří potřebují větší flexibilitu. Dostupnost pro výuku kdykoli použitelných prostředků zvyšuje možnost všech získat informaci a vytvořit na jejím základě potřebnou znalost právě v tom okamžiku, kdy ji potřebujeme (just in time).

6. Nové formy hodnocení

Studenti píší příspěvky do online diskuse a jejich digitální výstupy vytvářejí elektronická portfolia, která jsou následně hodnocena. Také hodnocení studenta jiným studentem poskytuje užitečnou zpětnou vazbu, která může vést k lepšímu porozumění dané problematiky (Nový pohled na schopnost technologií ověřovat výukové výsledky).

7. Sebe-řízené a neformální online vzdělávání

Masivní otevřené online kurzy poskytují studentům podporu a povzbuzení pro sebe-řízené učení či neformální učení. Student tak přebírá zodpovědnost za své učení a učitel je zde vnímám spíše jako pomocník s menší kontrolou. Dostupnost volných otevřených vzdělávacích materiálů v kombinaci se sociálními sítěmi umožňuje velkému počtu studentů mít přístup ke znalostem bez nutnosti vyhovět požadavkům instituce, či řídit se skladbou kurzu nebo mít osobního instruktora. Analýza výukových výsledků a diskuse poskytují studentům podporu a zpětnou vazbu na jejich učení. Student tak má možnost se např. zdokonalit v anglickém jazyce tím, že si bude číst sám články na stránkách BBC nebo bude poslouchat podcasty. Student si také může některé z těchto zvukových záznamů stáhnout do svého mobilního telefonu a poslouchat je na cestě do školy (což je vlastně určitá forma převrácené třídy). Ze svého okolí znám mnoho lidí, kteří se touto formou v anglickém jazyce zdokonalili.

 

Technologie umožňují učitelům učit jinak. Přinášejí inovace do výuky i do procesu učení. Je možné pozorovat, že třída už není tím výlučným centrem učení. Díky technologiím mají studenti možnost učit se na internetu, kde jsou k dispozici nejrůznější vzdělávací materiály ke stažení zdarma. Vznikají specifické komunity lidí např. blogeři, twitteři, uživatelé Facebooku. Členové těchto komunit mezi sebou diskutují, komentují své příspěvky, čímž se navzájem zdokonalují předáváním příkladů dobré praxe, hodnotí se a poskytují si zpětnou vazbu. Právě díky technologiím můžeme pozorovat nové trendy, které vyvolávají novou pedagogiku. Tato nová pedagogika představuje pro učitele výzvu, a také nové přístupy umožňující nutnou modifikaci výukových cílů v duchu doby. Je jen na učitelích, do jaké míry se této nové pedagogice dokáží přizpůsobit a osvojit si ji.

Literatura a použité zdroje

[1] – Contact North. A New Pedagogy is Emerging...And Online Learning is a Key Contributing Factor. 2012. [cit. 2014-1-13]. Dostupný z WWW: [http://www.contactnorth.ca/sites/default/files/contactNorth/files/pdf/publications/a_new_pedagogy_is_emerging_-_and_online_learning_is_a_key_contributing_factor.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Klán

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
7. 2. 2014, 08:18
"dochází k větší kontrole nad přístupem, tvorbou a sdílením znalostí"
Co se dá nejlépe provádět online?  Inu, poskytování flexibility a širokého přístupu ke zdrojům a odborníkům.
Ucitele anglickeho jazyka to veru nemaji snadne ...
Bořivoj Brdička
7. 2. 2014, 11:02
Dovolím si větu, kterou citujete, vložit celou: "S rozvojem webu 2.0 a mobilních zařízení dochází k větší kontrole nad přístupem, tvorbou a sdílením znalostí ze strany uživatele –  studenta."

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.