Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Scratch - výuka základů programování na základní škole
Odborný článek

Scratch - výuka základů programování na základní škole

26. 5. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jan Krejsa

Anotace

Autor zpracoval diplomovou práci na téma Výuka základů programování v prostředí Scratch. Tato práce obsahuje postup výuky programování na základní škole a všechny potřebné informace pro učitele informatiky, kteří by chtěli základy programování zařadit do své výuky.

Rád bych vám představil svou diplomovou práci, v níž se zabývám využitím programu Scratch k výuce programování na základních školách. Teoretická část obsahuje průzkum, který byl proveden pomocí dotazníku na základních školách a který ukazuje skutečnosti týkající se výuky programování. Dále Scratch porovnávám s programy Baltík a Imagine Logo, které se na základních školách používají nejvíce.

Práce dále obsahuje analýzu materiálů dostupných pro výuku Scratch. Výsledky analýzy výukových materiálů jsou graficky zobrazeny v přehledném grafu. Na základě této analýzy jsem vytvořil postup výuky, který je rozdělen do dvanácti témat. Pro každé téma je vytvořen žákovský list a metodické pokyny pro učitele. Další podpora je dostupná přímo v prostředí Scratch. Jedná se o dvě "studia" - první s připravenými projekty pro žáky Výuka základů programování, druhé s výslednými projekty pro učitele Výuka základů programování - učitel.

Navzdory všem odpůrcům využití technologií na ZŠ se snažím dokázat, že výuka programování má smysl. Dovoluje u žáků rozvíjet kompetence potřebné pro život – algoritmické myšlení, tvořivost, představivost, abstrakci a kompetenci k řešení problémů. Výuku v prostředí Scratch jsem vyzkoušel mimo jiné také s žáky 9. tříd. Žáci byli nadšeni a činnosti, které jsem měl připravené, je velmi bavily.

Celá diplomová práce je dostupná ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, na stránkách Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a je, včetně doprovodných metodických materiálů, připojena i k tomuto článku.

Scratch je ve světě aktuálně asi nejvíce používaným nástrojem na podporu výuky programování pro děti. Je zcela zdarma dostupný všem. Určitě by se s ním měli seznámit všichni učitelé informatiky včetně těch, kteří vedou zájmové kroužky programovaní na ZŠ. Budu moc rád, přispěje-li má práce ke zkvalitnění tolik potřebné výchovy nastupující generace směrem ke kompetencím pro 21. století.

 

Poznámka: O Scratchi Spomocník informoval již vícekrát, naposledy vloni - Využití programu Scratch.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.46 MB
PDF
Metodické listy
pdf
1.37 MB
PDF
Žákovské listy
pdf
4.8 MB
PDF
Scratch - Diplomová práce

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.