Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > LinkedIn – sociální síť postavená na kompetencích
Odborný článek

LinkedIn – sociální síť postavená na kompetencích

18. 5. 2015 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o spojení sociální sítě LinkedIn s poskytovatelem výukových materiálů a kurzů Lynda.com přinášející překvapivý pohled na to, kam takto započatý vývoj může v budoucnosti vést.

Světem online vzdělávání proběhla v minulých dnech zpráva o tom, že provozovatel jedné z vůbec největších sociálních sítí světa LinkedIn kupuje úspěšného poskytovatele tutoriálů a kurzů Lynda.com. Dohodnutá cena je 1.5 miliardy dolarů [1]. Původně se prý rozhodovalo mezi Lyndou a Courserou. Vezmeme-li v úvahu též akvizi Slideshare z roku 2012, jsou strategické plány LinkedIn docela jasné. Sám jsem se hned pustil do oprašování svého letitého účtu na této síti.

LinkedIn vznikl v roce 2002 z popudu jednoho z nejúspěšnějších podnikatelů na poli sociálních sítí Reida Hoffmana jako kontaktní síť profesionálů. Dnes má na 350 milionů registrovaných uživatelů [2]. Pro mnoho firem je jedinečným zdrojem informací o odbornících, kteří mají schopnosti, jež zrovna potřebují, ať už jen k vyřešení aktuálního problému nebo jako zaměstnance s dlouhodobým kontraktem. To ovšem znamená, že úkolem každého síťového rezidenta (Jste rezident nebo návštěvník?) disponujícího nějakými kompetencemi a majícího potenciální zájem o práci je mít účet na LinkedIn, udržovat svůj profil aktuální a své schopnosti zde popsat tak, aby případné zájemce zaujaly.

Do profilu (osobního portfolia) si každý ukládá nejen osobní údaje a současné i minulé zaměstnavatele, ale i dosažené vzdělání a veškeré údaje o absolvovaných školeních, kurzech (získaných certifikátech – třeba právě z Coursery) i odznacích a doporučeních (endorsements) získaných od kolegů. Aby byl dojem portfolia dokonalý, zařadit lze i odkazy na libovolné výsledky práce, jsou-li online. V poslední době se LinkedIn snaží být i platformou umožňující publikovat názory prostřednictvím nástroje připomínajícího blog, kde jsou příspěvky automaticky předávány všem, s nimiž daný uživatel navázal spojení, a ti na ně mohou reagovat. Je zřejmé, že i touto cestou lze svět o svých kvalitách přesvědčit. Samostatně zde, podobně jako na jiných portálech, existují též skupiny zabývající se určitými specifickými tématy, do nichž se lze zapsat.

To vše znamená, že v databázích LinkedIn je obrovské množství dat odrážejících realitu trhu práce včetně mnoha souvislostí. A právě ony souvislosti mohou mít mimořádný význam. LinkedIn dokáže z takto získaných velkých dat vytáhnout i takové informace, jako je úspěšnost absolventů určité školy či dokonce jednotlivých kurzů při hledání práce, což zatím na globální úrovni nikdo jiný nedokáže. Ale funguje to též obráceně. LinkedIn podle zájmu zaměstnavatelů ví, v kterých oblastech je poptávka po specialistech určitého oboru. Doposud se spokojil s tím, že se snažil všechny zainteresované propojit a další vývoj nechat na nich. Vše ale nasvědčuje tomu, že pro příště chce tato služba jít mnohem dále – chce svým uživatelům přímo nabízet též výuku cíleně zaměřenou právě na ty kompetence, které aktuálně jsou na trhu práce požadovány. A právě tento záměr stojí za zájmem o Lyndu. Troufám si tvrdit, že v rámci sociálních sítí se jedná o revoluční počin.

Lynda.com je společný podnik, který v roce 1995 založili manželé Lynda Weinman a Bruce Heavin na pomoc všem zájemcům o vlastní zdokonalování – typicky zvyšování kvalifikace za účelem kariérního růstu či změny zaměstnání. Jeho podstatou je úložiště obsahující cca 250 tisíc video-tutoriálů a 6 tisíc celých kurzů s 300 miliony registrovaných uživatelů. Na rozdíl od LinkedIn je Lynda.com rodinnou firmou pracující doteď bez vnějších investic. Úspěch právě probíhajícího prodeje je tak o to větší. Ukazuje, že vzdělávací technologie jsou oblastí, v níž podnikat se může vyplatit. Je celkem zřejmé, že stávající fůze bude mít synergický efekt výhodný pro obě strany [1].

Podívejme se, co o spojení říkají významné osobnosti obou aktérů.

Jeff Weiner – výkonný ředitel LinkedIn [2]:
Spojením LinkedIn a Lynda.com získají všichni. LinkedIn má uživatele, nabídky práce a jedinečnou znalost, jaké schopnosti lidé pro uplatnění potřebují. Téměř 350 milionů lidí zde sdílí své profesní znalosti. Lynda.com disponuje jedinečnou knihovnou kompetence budujících kurzů. Společně jsme mnohem snadněji schopni vytvořit prostředí ekonomické prosperity (Economic Graph) mapováním potřeb a propojením lidí, zaměstnavatelů, dovedností a znalostí, což je klíčovou podmínkou úspěchu.

Lynda Weinman – zakladatelka Lynda.com [3]:
My oba s Jeffem Weinerem věříme, že nedostatek schopností je nejzávažnějším sociálním problémem dneška — technologie se vyvíjejí velmi rychle a nutí lidi udržovat své schopnosti aktuální. Sdílíme vizi propojení potřebných znalostí s potřebami lidí a doufáme, že se nám podaří pozitivně ovlivnit globální trh na poli hledání zaměstnání a ekonomie.

Ryan Roslansky – ředitel obsahové divize LinkedIn, do níž se má celá Lynda.com začlenit [4]:
Představte si, že hledáte zaměstnání, jste schopni průběžně zjišťovat, jaké schopnosti jsou požadovány v nabídkách práce v místě, o něž se zajímáte, a zároveň dostanete cílenou nabídku akreditovaného kurzu odpovídající úrovně i zaměření. Nebo že hledáte na Slideshare něco o integrovaném marketingu a hned se vám zobrazí nabídka Lyndy na stejně zaměřený kurz.

Kdo sleduje myšlenky duchovního otce LinkedIn Reida Hoffmana, nemůže být současným vývojem vůbec překvapen. Podívejme se, co říkal již před 2 lety na téma disrupce VŠ titulů [5].

Potřebujeme do certifikace VŠ vzdělání zapojit nové technologické postupy. Musíme to, co dnes existuje jako hloupý statický dokument, vzít a proměnit to na smysluplný a dynamický záznam osobních dovedností, zkušeností a odbornosti. A tento záznam by měl být součástí komplexní síťové certifikační platformy. …

Podle mě by diplom pro 21. století měl mít následující vlastnosti:

  • Měl by akceptovat otevřený přístup k učení a dovolovat studentům uplatnit kredity získané z mnoha různých zdrojů včetně samostudia, učení v rámci komunity, online kurzů ad.
  • Měl by být schopen aktualizace tak, aby si do něj mohl každý přidávat další dosažené tituly i jiné výsledky podle toho, jakých dalších cílů majitel dosáhne. Samotný podpůrný systém musí umožňovat zdokonalování.
  • Měl by snižovat celkové náklady na vzdělání a zároveň zvyšovat jeho hodnotu.
  • Měl by každému umožnit demonstrovat celý rozsah dovedností a odbornosti do takové míry detailnosti, že dovolí mnohem přesnější posouzení vhodnosti uchazečů o práci.
  • Měl by být strojově zpracovatelný, aby zaměstnavatelé mohli případnou certifikační platformu snadněji prohledávat podle různých kritérií.

Jestliže jsme doposud o disrupci vzdělávacího systému mluvili jen hypoteticky a utěšovali jsme se tím, že v plném rozsahu nikdy nenastane, teď se vše mění. Již nepotřebujeme příliš velkou fantazii k tomu, abychom si uměli lépe představit, jaké kompetence bude většina našich žáků na cestě za uplatněním na trhu práce potřebovat. Jedna věc mi ale pořád leží v hlavě jako velký otazník. Co se stávajícím školstvím udělá fakt, že nejvíce reálných informací o našich schopnostech i o efektivitě jednotlivých škol či kurzů bude mít soukromá firma? Všichni se dušují, že chtějí změnit svět k lepšímu, ale dá se jim věřit, když to hlavní, co ovlivňuje jejich činy, je zisk?

Literatura a použité zdroje

[1] – CORCORAN, Betsy. Lynda.com Gets Seriously LinkedIn. 2015. [cit. 2015-4-28]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/n/2015-04-09-lynda-com-gets-seriously-linkedin--ed72fa38-073e-4a12-b456-cdfa47cd8661].
[2] – WEINER, Jeff. Always Be Learning: LinkedIn to Acquire lynda.com. 2015. [cit. 2015-4-28]. Dostupný z WWW: [https://www.linkedin.com/pulse/always-learning-linkedin-acquire-lyndacom-jeff-weiner].
[3] – WEINMAN, Lynda. LinkedIn + lynda.com: Connect to Learning. 2015. [cit. 2015-4-28]. Dostupný z WWW: [https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-lyndacom-connect-learning-lynda-weinman].
[4] – ROSLANSKY, Ryan. Welcome to the LinkedIn Family, lynda.com!. 2015. [cit. 2015-4-28]. Dostupný z WWW: [http://blog.linkedin.com/2015/04/09/lynda-joins-linkedin/].
[5] – HOFFMAN, Reid. Disrupting the Diploma. 2013. [cit. 2015-4-28]. Dostupný z WWW: [http://reidhoffman.org/disrupting-the-diploma/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
7. 3. 2016, 21:31
Sekce Centra pomoci LinkedIn vysvětlující rodičům a učitelům, jak mohou jejich děti a žáci tuto síť použít. Vlastně se jedná o navedení na cestu budování celoživotního portfolia, které lze využít i k hodnocení výukových výsledků.https://help.li…id/38599

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.