Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nástroje pro práci s audiovizuálními médii
Odborný článek

Nástroje pro práci s audiovizuálními médii

15. 2. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Michal Kalimon

Anotace

Popis dvou vybraných cloudových nástrojů pro práci s audiovizuálními médii, které mají zvláštní postavení díky možnostem využití ve výuce, s odkazem na další učitelům doporučované podobné aplikace.

Vytváření a využívání obrazových a zvukových záznamů hraje v naší digitální společnosti stále větší roli, a to jak na poli akademickém, tak i v dalších oblastech. Dnes je vytvoření vlastního audiovizuálního dokumentu poměrně snadné. Pokud mají naše data edukační význam a chceme s nimi nadále pracovat, rozšiřovat je, analyzovat nebo je sdílet, je třeba zvolit vhodné nástroje. Rád bych hovořil o dvou možnostech, které nám mohou pomoci zmíněné cíle naplnit.

Clipper

Projektový tým složený z trojice britských expertů – Josh Casey (Glasgow College), Trevor Collins (Open University) a Will Gregory (Reachwill) – stojí za sadou nástrojů jménem Clipper, která má sloužit primárně pro spolupráci mezi výše zmíněnými univerzitami. Jedná se o open-source, takže ji může využít každý. Cílem je zajistit snadný přístup a vytváření nových příležitostí pro použití a analýzu audiovizuálních dat. Důležitá je i podpora online spolupráce mezi uživateli. Právě díky propojenosti by podle tvůrců mělo dojít k rozvoji sdílení audiovizuálních dokumentů, stejně jako tomu je dnes u dokumentů textových.

Vývoj Clipperu ještě zdaleka nebyl ukončen. Již nyní je však možné se zaregistrovat a vyzkoušet si základní funkce tohoto prostředí. Základem je tzv. „dílna“. Tu si lze představit jako prostor pro práci s nástroji založený na archivu, který slouží k uchovávání osobních i studijních materiálů. Pro lepší pochopení je možné zhlédnout krátký tutoriál. Autoři předpokládají, že budou vytvářet nové verze nástrojů na základě zpětné vazby uživatelů.

V dílně uložená videa obsahují odkaz na originální soubor se záznamem času začátku a konce, dále pak název, popis nebo klíčová slova. Každá jednotlivá položka má v Clipperu svůj identifikátor URL. To umožňuje účinnou správu těchto dat a dává Clipperu šanci stát se potenciálně velmi vhodným nástrojem pro budování digitálních knihoven či archivů, které se snaží spravovat data v dlouhodobém horizontu (viz What is Clipper).

Audiomediální dokumenty jsou kapacitně náročná data a problémem bývají také využité formáty. Často chceme vlastní nebo cizí záznam analyzovat a výsledek poskytnout ostatním uživatelům (žákům), což běžné nástroje neumožňují. Právě Clipper mění tento pohled tím, že nabízí možnost přidávat informace k videu a následně vše sdílet. Jednotliví uživatelé vytvářejí „nové“ remixované klipy s vlastními anotacemi, klasifikací a poznámkami. Tím však výčet výhod nekončí:

  • Clipper je open-source software.
  • Je multiplatformní.
  • Klipy ze stejných nebo různých video- či audiosouborů a jejich anotace mohou být kombinovány pomocí takzvaných Cliplists (seznamů).
  • Klipy mohou být organizovány dle vlastního klasifikačního systému každého uživatele.
  • Seznamy mohou obsahovat klipy z různých zdrojů.
  • Clipper zefektivňuje stávající pracovní postupy v oblasti spolupráce.
  • Nově vzniklé klipy respektují originální zdrojová data, nedochází zde k žádné destruktivní editaci.
  • Přístup k originálním dokumentům je pod kontrolou provozovatelů původních úložišť. Pomocí Clipperu jsou sdílena pouze metadata.
  • Uživatelé mohou přehrávat pouze videa, ke kterým mají přístup. To vede k dodržování autorských práv a k ochraně osobních údajů.

Dalším důvodem vzniku tohoto nástroje je jeho příslušnost k otevřenému hnutí ve vzdělávání. Záměrem je vytvořit prototyp nekomerčních autorských nástrojů respektujících práva každého uživatele na nakládání s vlastními daty. Tyto nástroje nabízí učitelům a žákům možnost snadno a rychle aplikovat ve výuce otevřené vzdělávací zdroje.

YouTube

Nejznámější služba na ukládání a správu videí YouTube ve skutečnosti umí snadno realizovat téměř vše co Clipper. Pro úpravu audiovizuálních dat zde máme možnost využívat dokonce více funkcí. Podívejme se alespoň na některé – poznámky, karty, titulky, editor a na příběhy s různými možnostmi pokračování.

Máme možnost vkládat různé typy poznámek, jako je bublina, zvýraznění, titulek, štítek ad. Jednotlivé typy poznámek si lze pod vlastním uživatelským účtem za pomoci rozevíracího seznamu vybrat a následně přidat k videu. Každá poznámka se ve videu zobrazuje odlišným způsobem, lze je upravovat a přesouvat na vybrané místo. Tyto rozšiřující funkce představují snadný způsob, jak poskytnout divákům důležité informace. Poznámky lze jednoduše časovat. K jejich umístění lze použít též časovou osu zobrazenou pod videem.

Poněkud novější funkcí jsou karty. Podle typu mohou obsahovat vlastní obrázky, nápisy nebo výzvy k akci, které přidávají do videa interaktivní prvek odkazující na jiné video, YouTube kanál či na konkrétní adresu URL (ze seznamu povolených webů). V některých případech, pokud se jedná o odkaz na video vázané autorskými právy, je nutno o povolení zažádat.

Samozřejmostí jsou titulky. Ty váš obsah přiblíží širšímu okruhu diváků, například lidem se sluchovými problémy nebo těm, kteří jazyk vašeho videa neovládají.

YouTube nabízí také online editor videí přímo v prohlížeči. Ten je značně strohý a omezený, přesto však pro základní editaci dostačující. Vaše nahraná videa můžete přidávat na časovou osu pomocí drag&drop, následně sestříhat klip v samostatném náhledu a na závěr přidat audiostopu s hudebním doprovodem. Lze vybírat z velkého množství licenčně čistých zvukových záznamů. Editor umožňuje upravit jas a kontrast, nastavit rychlost přehrávání, otočení, posunutí či přiblížení nebo stabilizaci. Filtry dávají možnost využití dvanácti různých barevných efektů. Vkládání textu je zde též možné. Ve výsledku se zobrazuje spíše jako banner. U zvuku lze nastavovat hlasitost, vyvážení, basy a výšky. Pozor, výše popisované poznámky, karty a titulky se nevkládají přímo do videa, stojí mimo. Proto je editor není schopen přidávat ani editovat.

Pro učitele jistě zajímavou funkcí je tvorba příběhů s různými možnostmi pokračování – tzv. interaktivní video. Za tímto účelem je třeba vymyslet děj (např. výukové video), který bude možné rozdělit do několika jednotlivých videí. Na konci se vždy divákovi zobrazí nabídka možných pokračování. Každá z možností dále odkazuje na další video s pokračováním. Díky tomu má divák možnost sám rozhodovat o ději a zároveň je více zapojován do interakce s videem. YouTube donedávna nabízel na realizaci interaktivity specializovanou funkci, ale ta nefungovala na mobilních platformách. Vývoj je rychlý, a tak dnes lze pro tvorbu interaktivních videí použít multiplatformně fungující poznámky a do nich vložené odkazy. Podívejte se na názornou ukázku.

Interaktivní lekce angličtiny – Studio Bořislavka

Závěr

Zde popisovaný Clipper a YouTube představují opačné póly mezi nástroji pro práci s audiovizuálními médii. Clipper je open-source, snaží se vzorně pracovat s daty uživatelů a jeho význam je spíše lokální. Původně měl sloužit jen pro spolupráci mezi Glasgow College a Open University. Při srovnání s YouTube se nemůžeme ubránit dojmu, že mu ujíždí vlak. YouTube je globálně využívaná aplikace spojená s největším úložištěm videí na světě a integrovaná do dalších nástrojů Google. Umí téměř vše, co Clipper, a navíc mnohem rychleji a elegantněji. Jedinou funkcí Clipperu, kterou, jak jsme zjistili, YouTube řeší mnohem obtížněji, je propojování různých zdrojů do jednoho výstupu.

Ve skutečnosti samozřejmě v dnešním světě globálně si konkurujících cloudových aplikací existuje celá řada dalších nástrojů vysloveně vhodných pro využití při výuce. Zkuste třeba některý z těchto: 8 good web tools to create video quizzes for your class.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Kalimon

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Neumajer
21. 2. 2016, 09:32
Návodný článek s dobrými tipy na interakce s videem. YouTube skrývá z hlediska výukového využití (myslím na straně tvořícího studenta) velký potenciál. Popsané nástroje lze skvěle využít při mnoha různorodých výukových činnostech a výsledkem je multimediální interaktivní materiál.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.