Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Ochrana súkromia študentov na sociálnych sieťach
Odborný článek

Ochrana súkromia študentov na sociálnych sieťach

30. 7. 2018 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Paulína Pélyová

Anotace

Zamyšlení nad tím, co pedagogům brání ve využití sociálních médií a jak by k nim měli přistupovat.

Sociálne siete a život študentov je úzko spätý. Tento fenomén ovplyvňuje nielen odvetvia služieb či ponuky tovaru, ale aj všetky ostatné oblasti života týchto dvoch skupín. Denne pribudnú tisíce nových užívateľov sociálnych sietí, s registráciou a vytváraním profilu zvyšujú riziko zneužitia svojich osobných údajov, ktoré doposiaľ nepodliehali dostatočnej ochrane.

Od 25. mája 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane osobných údajov pod názvom GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá určuje aj sociálnym sieťam, akým spôsobom môžu zhromažďovať dáta o svojich užívateľoch a na ktoré informácie je potrebné žiadať povolenie užívania. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov umožňuje užívateľom zredukovať viditeľnosť osobných informácií tretím stranám, ktoré využívajú sociálne médiá ako agresívny prostriedok marketingu a propagácie.

Čo však GDPR nerieši, je vzdelávanie širokej verejnosti na túto tému. Cieľová skupina, primárne však generácia Y - študentov, často nevie ako postupovať pri schvaľovaní alebo nesúhlase so spracovaním osobných údajov.

Ďalším problematickým aspektom sociálnych sietí je dezinformácia. Sociálne siete ako Facebook či Twitter sú vhodným prostriedkom k šíreniu tzv. hoaxov alebo poloprávd, ktoré slúžia za účelom získania preferencií smerujúcich k vlastnému prospechu, napr. ovplyvňovanie voličov snahou šokovať. Mediálna gramotnosť u širokej verejnosti je doposiaľ na veľmi nízkej úrovni. Týka sa to aj študentov stredných a vysokých škôl.

Príkladom môže byť škandál Facebooku s agentúrou Cambridge Analytica, ktorá sa dostala k osobným informáciám a preferenciám až 87 miliónov účtov. V dôsledku tejto aféry sa znížila hodnota akcií Facebooku na burze, Mark Zuckerberg bol nútený urobiť niekoľko opatrení v ochrane dát užívateľov, a teda sa táto sociálna sieť pre mnohé PR a marketingové agentúry stala menej zaujímavou. Napriek tomu nesmieme zabúdať, že Facebook stále vlastní osobné údaje užívateľov a  využíva je k maximalizácii ziskov. [1]

Možná preto stále prevláda obava učiteľov z prepojenia profesionálnej práce so sociálnymi sieťami, keďže v nich vidia možnosť zneužitia súkromných dát a nástroj používaný výhradne na zábavu. Zároveň sú však aj takí, ktorí sa rozhodli využiť sociálne média na zdieľanie užitočných informácií reálnemu študentskému publiku a viedlo to k užšiemu prepojeniu v školskej komunite.

Ako však môže pedagóg vzdelávať a zároveň využiť možnosti sociálnych sietí na zvýšenie spolupráce študentov a vzdelávacej inštitúcie bez toho, aby porušil ustanovenia ochrany osobných údajov? V tomto bode je potrebné chrániť nielen svoje súkromie ale aj súkromie svojich študentov.

Na úvod by mal pedagóg zvážiť vytvorenie nového – separátneho účtu, ktorý bude využívať profesionálne pre pedagogické činnosti, zároveň by mal vykonať kontrolu nastavení súkromia na svojom osobnom profile [2]. Pri vytváraní profesijného profilu je treba definovať, ktoré informácie na danom účte študenti môžu nájsť a zároveň je vhodné žiadať a očakávať spätnú väzbu.

Je niekoľko bodov, ktoré by mal pedagóg dodržiavať aj pri publikovaní nových príspevkov určených na vzdelávanie, prípadne na informovanie študentov. Využívanie mien študentov by malo byť v obmedzenej miere nielen pri označovaní, zdieľaní jednotlivých prác študentov a názvoch ich tvorby. Zároveň pri ochrane osobných údajov je nutné vynechať ohodnotenie študentov.

Pokiaľ pedagóg nie je stotožnený s tým, že skupina alebo jeho profil bude verejný, je možné vytvoriť uzavretú komunitu a na základe vybudovaného zoznamu emailov odoslať pozvánku k pripojeniu sa do skupiny. To však nie je záruka bezpečnosti, keďže v súčasnosti je pomerne jednoduché vytvoriť snímku obrazovky a nie je možné zakázať jej následné zdieľanie. [2]

Odporúčam vytvorenie samostatného profesijného profilu pedagóga na sociálnej sieti, ktorá je v najväčšom zastúpení u študentov. Výhodou odlúčenia osobného a verejného profilu je nielen oddelenie profesijného života od súkromných aktivít vyučujúceho, ale aj možnosť nastavení informovanosti a notifikácií u  pridaných príspevkov, komentárov či správ vedúcich ku komunikácii. Pozor ale, pedagóg by mal byť vždy vzorom pre svojich študentov, bez ohľadu na to, koľko účtov na sociálnych sieťach má.

Cieľom využitia sociálnych sietí v pedagogickom prostredí je užšie prepojenie študentov v školskej komunite a zároveň poskytovanie relevantných informácií pre štúdium. Vytvorenie profesijného profilu pedagóga a spravovanie informačných príspevkov pútavým spôsobom môže prispieť k lepšej komunikácii učiteľa so študentami, vyššej kooperácii na hodinách, a teda aj následnému zvýšeniu záujmu študentov o výuku. 

Literatura a použité zdroje

[1] – BRDIČKA, Bořivoj. To, co Facebook prodává, jste vy. 2018. [cit. 2018-7-5]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21740/].
[2] – HIGGIN, Tanner. Protecting Student Privacy on Social Media. 2017. [cit. 2018-7-5]. Dostupný z WWW: [https://www.edutopia.org/article/protecting-student-privacy-social-media].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Paulína Pélyová

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
30. 7. 2018, 23:33
Hlavní rada pro učitele - vytvořit si oddělenou "učitelskou" identitu pro komunikaci se studenty - je správná. Totéž by měli učinit studenti. Nabízí se otázka pro právní puristy, do jaké míry jde o falešné identity. IMO na sto procent, a vůbec mě to netrápí. Zdá se, že se vrátíme do dob našeho studia na mateřských školkách a budeme spolu komunikovat jako Stromeček, Jelínek, Veverka a podobně.
 
Za těchto okolností se můžeme klidně vykašlat na nesmyslná omezení hlásaná propagátory GDPR ("nutné vynechať ohodnotenie študentov") a prospěch můžeme uvádět s přesností na tři desetinná místa. Až mě někdo bude chtít žalovat, ať dokáže, že Veverka, která dostala jedničku z písemky, není nikdo jiný nežli Rela Skiurová.
 
Přiznávám, že Facebook používám podle doporučení autorky, a že se mi podmínky na FB hnusí. Domnívám se, že FB by bylo možné nahradit pomocí hromadných e-mailů, pokud bych měl k dispozici program nebo script, který by hromadné e-maily (automaticky!) zpracovával. V prostředí OS UNIX se takový script dal poměrně snadno vytvořit. V prostředí OS Win či Android to asi tak snadné nebude.
Bořivoj Brdička
31. 7. 2018, 12:19
Otázkou ovšem je, jak pak uspokojit ego takového super odborníka, jakým je pan Kocourek, když na internetu použije falešné jméno.
V našem případě se nejedná o jinou identitu příslušného učitele, jen o jiný účet. Já osobně nejsem příznivcem tohoto řešení. Tak jako tak platí, že nesmíte zveřejnit nic, co byste nemohli říci každému. Vhodným nástrojem je správné nastavení práv k dokumentům. Nezapomeňte však, že vlastník platformy stejně vidí vše!

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.