Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Co je In a co Out podle ISTE
Odborný článek

Co je In a co Out podle ISTE

8. 10. 2018 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Jak vzdělávací technologie ovlivňují výuku z pohledu pedagoga. Nová zpráva ISTE (International Society for Technology in Education).

Horizon Report není jediným zdrojem informací o tom, jak se vyvíjí využití technologií ve školách. Podobných byste našli mnohem více. Již vloni mě zaujala zpráva společnosti ISTE (International Society for Technology in Education) ukazující směr vývoje vzdělávacích technologií – 5 ISTE trendů pro tento školní rok. Letos ISTE zvolilo trochu odlišnou, pedagogicky zajímavější formu. Zpráva What’s In and Out in Edtech This School Year? [1] ukazuje nejen to, co přichází (in), ale i to, co je již pasé (out).

Out: Digitální občanství jako přehled toho, co se nemá dělat

Přestože je důležité varovat žáky před nebezpečími hrozícími na internetu, nové pojetí výchovy k digitálnímu občanství si uvědomuje, že vyvolávat strach z internetu může být kontraproduktivní. Tento přístup brání žákům v pochopení, jak mocným nástrojem mohou současné technologie být v souvislosti s vlastním poznáváním či řešením problémů.

In: Digitální občanství jako přehled toho, co se dělat má

Výchova k digitálnímu občanství je jednou z nejdůležitějších podmínek pro zajištění existence demokracie. Učitelé, kteří se snaží nový model do své výuky implementovat, mají na své žáky nejvýznamnější vliv. Být dobrým digitálním občanem znamená pochopit, jak mohou technologie lidem pomáhat dělat správná rozhodnutí, řešit problémy místní komunity, respektovat odlišné názory, oslovovat volené zastupitele. (Pevně věřím, že toto pojetí zvítězí i v naší připravované revizi RVP.)

Out: Styly učení

Teorie, jejímž základem je, že se žáci učí lépe, používají-li vlastní styl učení (např. vizuální, auditivní, slovní, hmatový), byla zpochybněna [2] (též viz Neurovědecké mýty ve vzdělávání).

In: Kognitivní věda

Výzkum aktivit mozku během poznávání poskytuje nejlepší představu o tom, jak se lidé učí. Aplikace kognitivní vědy vede ke zkrácení doby potřebné ke zvládnutí učiva, ovlivňuje výukové postupy a zlepšuje způsob hodnocení výsledků (též viz Kurz Learning How to Learn: Naučte se učit se).

Out: Počítačové učebny

Jak narůstá počet žáků vybavených mobilními technologiemi (někde dokonce přímo školou), klesá potřeba chodit do počítačové učebny, je-li třeba něco udělat (kromě hodin informatiky).

In: Wi-fi ve třídě

Vybavení 1:1 a mobilní učení se stává standardem. Otevírá prostor pro žáky používat technologie k tvorbě i ke spolupráci se světem.

Out: Žáci jako příjemci obsahu

S rostoucím množstvím všudypřítomných digitálních nástrojů pro tvorbu přestává být možné pohlížet na žáky jen jako na příjemce výukového obsahu (houby či prázdné nádoby).

In: Žáci jako tvůrci

Ze stejných důvodů můžeme na tvorbu pohlížet jako na nedílnou součást výuky. Každý žák má k dispozici nástroje, s jejichž pomocí může tvořit vlastní mediální výstupy a sdílet je se světem. Roste motivace žáků a učení se stává hlubší a bohatší (též viz Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. století).

Out: Hotové plány lekcí

Výuka založená na předem přesně definovaných postupech (naplánovaných lekcích, kde všichni dělají totéž) je překonaná.

In: Budování vzdělávacího prostředí

Z učitelů se stávají diskžokejové půjčující si, vytvářející a sdílející výukové materiály s cílem vybudovat proměnlivé vzdělávací prostředí, které přitahuje pozornost žáků a naplňuje jejich potřeby. Role učitele se mění z vykonavatele předem daných úkonů v tvůrce inovativního digitálního vzdělávacího prostředí (Standardy ISTE 2017 pro učitele, Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu).

Out: E-mail

Závislost na e-mailu jako prostředku pro spojení s rodiči a žáky je překonaná. Žáci ho používají již jen jako nástroj pro verifikaci registrace do nějaké nové online služby. Technologie umožňují snadnější a rychlejší předávání informací.

In: Přímá komunikace učitelů se žáky i rodiči

Online přenos informací (zprávy, aktualizace, zpětná vazba) mezi učiteli, žáky a rodiči se stává samozřejmostí. Existuje celá řada nástrojů, které takovou komunikaci podporují. Mnoho škol k tomuto účelu využívá sociální sítě. Hlavním cílem je propojit školní činnosti s tím, co žáci dělají mimo školu.

Literatura a použité zdroje

[1] – What’s In and Out in Edtech This School Year?. 2018. [cit. 2018-9-24]. Dostupný z WWW: [https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=2252].
[2] – KHAZAN, Olga. The Myth of 'Learning Styles'. 2018. [cit. 2018-9-24]. Dostupný z WWW: [https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/04/the-myth-of-learning-styles/557687/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Neumajer
9. 10. 2018, 22:13
Pěkný soupis trendů.
Dovolil bych si ale polemizovat s označením e-mailu jako překonaného prostředku. Ano, je nutné se zaměřovat i na jiné způsoby online (synchronní) komunikace. A stejně je mnohdy pravda, že žáci ZŠ dnes běžně emaily používají skutečně jen v okamžiku, když jim tam přijde potvrzení pro registraci do nové sociální sítě. Ovšem v mimoškolním světě je e-mail zásadní a i klíčový prostředek (asynchronní) komunikace, který se za ty roky osvědčil a odhaduji, že jen tak nezmizí. Proto by jeho vhodné používání mělo být součástí výuky i školy.
ON
Bořivoj Brdička
10. 10. 2018, 07:54
Řekl bych, že v tomto případě by se hodilo přirovnání k finskému nepovinnému psaní rukou. Všichni víme, že to občas potřebujeme, ale výuka se musí koncentrovat na něco trochu jiného. Jsem si jist, že ISTE nenabádá učitele, aby mail zcela vypustili. Nakonec jsme díky schopnostem našich žáků mailovat pořád nejlepší v mezinárodním srovnání ICILS 2013 (https://spomocn…k/19347/ ).
Nedá mi to, a musím vzpomenout profesora Kulta, který mi za bojkot přesného počítání na logaritmickém pravítku v roce 1973 dával na SPŠST 5 z matematiky. Spolužák Taraba měl již tenkrát jako první ve třídě kalkulačku. Já ji dostal až při nástupu na ČVUT. Diplomku jsem již dělal na programovatelné. Kdo si dnes vzpomene na to, jak technici počítali na log. pravítku? Historii milovný didaktik počtů si jen povzdechne, že se pomocí pravítka daly mnohem snadněji vysvětlovat souvislosti.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.