Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Mobily v rukou dětí z pohledu rodičů
Odborný článek

Mobily v rukou dětí z pohledu rodičů

3. 1. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Aleš Jaroš
Tento článek je součastí seriálu: Role osobních mobilních zařízení ve výuce

Anotace

Zpráva o tom, jak svůj postoj k využití mobilů vlastními dětmi na základě studia dostupných výzkumů pozměnil jeden anglický rodič – shodou okolností novinář zabývající se médii.

V současné době tráví mládež i děti stále více času s digitálními technologiemi. Působí to v mnohých případech velké problémy, které nesmíme přehlížet. První, kdo by se tím měl zabývat, jsou rodiče. Podívejme se, jak se k tomu postavil osvícený rodič – na technologie orientovaný novinář Stuart Dredge, který šel na věc opravdu vědecky. Prostudoval celou řadu studií, a udělal si pro sebe potřebné závěry [1]. Možná budou zajímat i vás.

1.     Chybí pravidla pro čas, který děti tráví před obrazovkou

Výzkumní pracovníci z Oxfordského internetového institutu a univerzity v Cardiffu prováděli rozhovory s 20 000 rodiči dvou- až pětiletých dětí, kterých se ptali na čas, který tráví jejich děti před obrazovkou, a zda pociťují, že to ovlivňuje jejich spokojenost a chování (viz Children’s screen-time guidelines too restrictive, according to new research). Cílem studie bylo zjistit, zda jsou nová doporučení uváděná Americkou pediatrickou akademií (AAP) správná, pokud omezují dobu sledování obrazovky na jednu hodinu denně pro dvou- až pětileté děti.

Závěry studie ukazují, že čas trávený s přístroji sám o sobě není rozhodující. Psychickou pohodu ovlivňuje hlavně to, jakou činnost dítě vyvíjí. Poukazuje také na význam širšího rodinného kontextu. Důležitá jsou rodiči nastavená pravidla. Zdravý vývoj dítěte lze nejlépe zajistit tehdy, když si rodiče najdou čas a tráví ho v digitálním světě společně se svými dětmi.

Stuart Dredge: „Uvědomil jsem si, že jsem mnohdy řešil čas, který tráví mé děti u obrazovky na úkor jiných činností, když stačilo projevit zájem o to, co na mobilu sledují. Byl jsem překvapen, jakou radost z mého zájmu děti měly.“ [1]

Mezi další poznatky, které studie uvedla, patří, že používání digitálních technologií se zvyšuje s věkem, je vyšší u chlapců, bělochů, dětí s méně vzdělanými pečovateli a dětí z méně bohatých domácností.

Autoři dále zjistili, že samotné směrnice AAP jsou založeny na zastaralém výzkumu, který se uskutečnil předtím, než se digitální zařízení stala hluboce zakořeněnou součástí každodenního života.

2.     Používat digitální technologie před spaním není dobrý nápad

Výzkumníci z Penn State College of Medicine hovořili s rodiči 234 dětí ve věku od 8 do 17 let o používání digitálních technologií před spaním a jejich dopadu na kvalitu spánku. Cílem studie bylo zjistit, zda má použití digitálních technologií škodlivý vliv na spánek. (viz. Bedtime Use of Technology and Associated Sleep Problems in Children).

Výsledky výzkumu ukazují, že používání jakéhokoli digitálního zařízení před spaním nebo uprostřed noci významně snižuje množství a kvalitu spánku.

Děti, které používaly před spaním svůj telefon nebo počítač, zaznamenaly přibližně o 1 hodinu méně spánku než ty, které telefon nepoužily. Děti, které hrály před spaním hry, hlásily o 30 minut méně spánku než děti, které hry nehrály.

Popsáno bylo i určité spojení mezi používáním digitálních technologií a nepozorností. Děti, které sledovaly televizi 2 až 4 hodiny denně, byly více nepozorné než ty, které sledovaly televizi 1 hodinu a méně.

Stuart Dredge: „Tento výzkum mi odhalil něco, o čem jsem měl dlouho jen nejasné povědomí: zařízení před spaním nepodporují kvalitní spánek, díky působení modrého světla. Sám s tímto návykem bojuji a usínám s tabletem v ruce za poslechu klavírních skladeb, které mi mají pomoci usnout. Jak se mají rodiče vypořádat s tímto zlozvykem u svých dospívajících dětí, které vlastní smartphony? Je možným řešením rozhovor s podporou výsledků této studie?“ [1]

Byla zjištěná i souvislost mezi užíváním digitálních technologií před spaním a zvýšením indexu tělesné hmotnosti.

3.     Dítě se může stát závislé na technice

Výzkumníci z Centra pro lidský růst a rozvoj na univerzitě v Michiganu provedli výzkum zaměřený na závislost čtyř- až jedenáctiletých dětí na digitálních technologiích (viz. Kids and screen time: Signs your child might be addicted).

Výzkum ukázal, že mnohem významnějším faktorem působícím problémy v sociální a emocionální sféře se jeví způsob využívání digitálních zařízení než čas, který u nich děti tráví. A také, zda čas trávený s digitálními zařízeními ovlivňuje i jiné sféry života. Děti, které používají média nezdravým způsobem, mají problémy se vztahy, chováním a emocemi.

Studie nezkoumala, co bylo dřív. Zda emoční problémy a problémy s chováním jsou skutečně až důsledkem digitální závislosti.

Stuart Dredge: „Tato studie mě přiměla k zamyšlení, kolik času trávím já, rodič, prací na počítači. Kromě toho jsem se rozhodl více zabývat obsahem toho, co dělají mé děti na svých zařízeních, a jak se u toho cítí. Můj vlastní osmiletý syn je frustrovaný, když mu nedovolím hrát na počítači hry. Při hraní online her určených více hráčům propadá výbuchům vzteku, protože ostatní hráči dosahují mnohem lepších výsledků. To je situace, při které si je třeba uvědomit, že zuřivost není jen projevem špatného chování, ale že dítě potřebuje pomoc rodiče.“ [1]

4.     Čtení s dětmi je velmi účinné

Na univerzitě v Salfordu proběhl výzkum, při němž se výzkumníci dotazovali 131 rodičů dětí ve věku od šesti měsíců do tří let na vztah mezi používáním mediálních prostředků a slovní zásobou (viz. Investigating the association between children’s screen media exposure and vocabulary size in the UK). Cílem studie bylo zjistit, zda existuje vazba mezi dobou strávenou před obrazovkou a velikostí slovní zásoby. Předpokladem bylo, že více času stráveného před obrazovkou významně snižuje slovní zásobu.

Byly vysloveny dvě hypotézy:

Hypotéza 1: Vývoj jazyka negativně souvisí se sledováním televize, ale pozitivně s klasickým čtením.

Podle studie neexistují žádné důkazy o tom, že používání televizorů a mobilních dotykových zařízení má pozitivní nebo škodlivý vliv na slovní zásobu. Naproti tomu čtení s dětmi jednoznačně velikost slovní zásoby pozitivně ovlivňuje. Pokud rodiče dětem doma čtou, pak čas strávený u mediálních zařízeních dětskou slovní zásobu nijak významněji nesnižuje.

Hypotéza 2: Použití mobilního dotykového zařízení negativně ovlivňuje rozvoj jazyka.

Většina rodičů v této studii uvedla, že jejich děti nejčastěji sledují dětské video programy. Ukázalo se, že některé dětské programy (např. Dora the Explorer) byly spojeny s vyšší slovní zásobou a kladným dopadem na jazyk, zatímco jiné nikoli (např. Teletubbies). Poznámka: jedná se o dětské edukační televizní programy.

Stuart Dredge: „Tato studie mi připomněla, že má desetiletá dcera není zatím dost stará na čtení klasických knih před spaním. Jak v roli posluchače, tak v roli čtenáře. Sám se snažím změnit návyk a věnovat se před spaním více četbě papírových knih a méně brouzdání po síti.“ [1]

5.     Možná mají samotní rodiče problém s časem, který tráví před obrazovkou

V roce 2017 byly publikovány výsledky studie, která proběhla ve 170 amerických rodinách (viz. Technoference: longitudinal associations between parent technology use, parenting stress, and child behavior problems). Studie zkoumala, zda sami rodiče mají problém s technoferencí, a tím narušují interakci mezi rodičem a dítětem. Zda lze rodičovskou technoferenci přičíst problematickému chování dítěte.

Pozn. Technoference je potřeba neustále přerušovat běžné aktivity jako je konverzace, jídlo, sport nebo i sex kontrolováním mobilu (viz Kybernemoci – úvod do problematiky).

Studie ukázala, že téměř polovina (48 %) rodičů připouští alespoň tři technoference denně při společných rodinných aktivitách. Vědci tvrdí, že při narušené interakci jsou děti náchylnější k mrzutosti, neklidu, frustraci a výbuchům temperamentu.

Stuart Dredge: „Díky této studii jsem si uvědomil, že mi můj syn několikrát řekl, abych se přestal dívat na telefon, když spolu hrajeme fotbal. Nyní se snažím omezit počet příchozích oznámení a nechávat telefon v kapse dokonce i v době, kdy jsem bez dětí.“ [1]

Literatura a použité zdroje

[1] – DREDGE, Stuart. Six Screen-Time Studies That Changed My Parenting Approach. 2018. [cit. 2018-12-22]. Dostupný z WWW: [https://medium.com/s/little-minds-and-big-screens/six-screen-time-studies-that-changed-my-parenting-approach-68a3d32e0bc2].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aleš Jaroš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Role osobních mobilních zařízení ve výuce.
Ostatní články seriálu: