Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Výhled 2020 podle Journalu
Odborný článek

Výhled 2020 podle Journalu

Anotace

Výtah z článku známého amerického zpravodajského portálu, který ukazuje, kam směřuje tamní vývoj vzdělávacích technologií. Je zajímavé ho porovnat s vývojem naším.

The Journal patří k nejvýznamnějším americkým zpravodajským médiím přinášejícím novinky ze světa vzdělávacích technologií. Stojí za to ho sledovat. Přestože je jeho výhled vývoje amerického školství pro rok 2020 založený na citacích odborníků silně orientován na domácí prostředí, může být i pro nás docela poučný. Porovnejte ho s tím naším.

Začátek konce jednorázového testování

Ředitel jedné z nejvýznamnějších organizací realizujících v USA povinné plošné testování žáků NWEA Chris Minnich předpokládá další posun od sumativního testování na konci roku k formativnímu na digitálních datech založenému hodnocení, které je mnohem lépe propojené s výukou a vytváří mnohem širší obraz o celkové úspěšnosti žáka (viz Nový pohled na schopnost technologií ověřovat výukové výsledky).

Ověřování výsledků půjde nad rámec tradičních předmětů

Minnich očekává, že komplexní hodnocení bude zahrnovat též socio-emocionální dovednosti (včetně empatie), které silně ovlivňují schopnost žáka uplatnit se v životě. Stále častěji se objevují otázky, jak tyto dovednosti měřit a které postupy při jejich budování jsou nejúčinnější.

DVPP bude nezbytnou součástí profesionálního růstu učitelů

Spolu se sledováním kvality škol bude zesilovat tlak na sledování schopností každého učitele. Další vzdělávání se bude týkat daleko širší problematiky, než je didaktika určitého oboru ve vztahu k věku žáků. Kromě výše již popsaných dovedností to je např. klima třídy, bezpečnost nebo absentérství. Prokazování schopností a růstu bude založeno primárně na datech. Dá se mluvit o novém paradigmatu na datech založeného dalšího vzdělávání učitelů.

Technologie budou přinášet stále nové inovace

Mike Nesterak, ředitel NWEA Product Innovation Center, předpovídá velký boom dalších technologických inovací. Týká se to hlavně oblasti konverzačních automatů (Alexa a Siri) a využití avatarů. Umělá inteligence tak posune instruktivní počítačem řízenou výuku konstruktivním směrem. Hodnocení bude daleko více pracovat s kladením otázek a odpovídáním na ně. Žáci budou hledat řešení komplexních problémů. Uplatní se rozšířená a virtuální realita (smíšená realita), která umožní demonstrovat schopnosti, jež nelze ověřovat tradičními testy.

Bude pokračovat legislativní proces ochrany žákovských dat

Zakladatel LearnPlatform Karl Rectanus zmiňuje zásluhy amerických organizací Student Data Privacy Consortium a Future of Privacy Forum, které od roku 2013 pomohly na svět více jak stovce zákonů touto oblastí se zabývajících. Konstatuje, že vzhledem ke zvyšujícímu se počtu útoků a pokusů o zneužití dat bude nutné v tomto snažení pokračovat.

Výuka zaměřená na kyberbezpečnost bude více praktická

Bret Fund, učitel z Flatiron School, tvrdí, že držet krok s vývojem lze jen tak, že se výuka bude realizovat v chráněném prostředí, v němž si žáci vyzkouší existující bezpečnostní hrozby na vlastní kůži. Tradiční výuka založená na předávání informací je podle něj neefektivní.

Uživatelé budou mít větší vliv na pořizování technologií

Důležitým trendem, který podporuje viceprezidentka Instructure's Canvas Hilary Scharton a George Moore, vedoucí oddělení technologií Cengage, je vyšší vliv učitelů, kteří technologie ve výuce využívají, na to, jaká zařízení, systémy, aplikace či materiály se nakupují. Jedině tak lze dosáhnout vyšší efektivity. V mnoha případech mohou učitelé dát přednost volně dostupným výukovým zdrojům (OER).

Vzájemné učení bude na vzestupu

Zakladatel a ředitel společnosti Brainly, která podporuje online komunitní učení, říká, že vzájemné učení s podporou umělé inteligence umožní, aby se žáci učili v souladu s jejich osobními schopnostmi. Učitelé díky tomu mohou lépe rozeznat individuální potřeby žáků. Poznávání již nebude vázáno jen na třídu, mnoho aktivit se bude odehrávat v online prostředí žáků.

Kariérové poradenství se stává mobilním

Jean Eddy, prezident American Student Assistance, zdůrazňuje, že (jimi poskytované) služby karierového poradenství se pro potřeby generace Z stávají primárně mobilními a netýkají se jen těch žáků a studentů, kteří ukončují studium.

Frontální výuku nahrazuje spolupráce

Jason Meyer, vedoucí divize projektorů Epson, ukazuje, jak se trend odklonu od frontálního výkladu učitele projevuje na marketingové politice jejich firmy. Očekávají, že školy budou daleko více žádat interaktivní zařízení, která dokáží každou rovnou plochu ve třídě proměnit na velkou tabuli umožňující používat prsty jako interaktivní pera a promítat na ní libovolný digitální obraz.

Informatika půjde nad rámec digitálních technologií

Christine McDonnell, ředitelka Codelicious (tvůrce informatických kurzů), tvrdí, že napříště musí výuka informatiky jít nad rámec technických znalostí. Musí zahrnovat též socio-emocionální dovednosti jako např. kontrolu emocí, stanovování cílů, kritické myšlení. Vhodným nástrojem se mohou stát interaktivní diskuze či aktivity realizované bez přítomností digitálních technologií.

Literatura a použité zdroje

[1] – SCHAFFHAUSER, Dian. 12 Education Predictions for 2020. 2020. [cit. 2020-2-5]. Dostupný z WWW: [https://thejournal.com/articles/2020/01/22/12-education-predictions-for-2020.aspx].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.