Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak dodat žákům odvahu, aby si zapnuli kamery
Odborný článek

Jak dodat žákům odvahu, aby si zapnuli kamery

20. 1. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Online vzdělávání

Anotace

Jaké strategie použít, abychom přiměli žáky zapnout si kamery? V tomto článku se na některé z nich podíváme.
Autor: pikisuperstar, freepik.com

„Přestože je obrovsky cenné vidět tváře svých žáků během učení na dálku, nemůžeme je nutit, aby byli na kameře, stejně jako u prezenční výuky nemůžeme nutit nezapojující se žáky, aby zvedli hlavy nebo si sundali čepici nebo kapuci, které zakrývají jejich obličeje,“ říká Liz Byron Loya na úvod svého článku na portále Edutopia. [1]

O tom, proč nechat žákům vypnuté kamery, jsem psal v minulém článku. V jeho závěru jsem zmínil, že právě vybudování vztahu mezi žáky a učitelem je jednou z cest, jak společně kamery začít používat. Liz Byron nabízí celou řadu dalších strategií. Pojďme se na některé z nich dnes podívat.

Liz Byron (Loya)

  • vystudovala speciální pedagogiku na Lesley University a vizuální tvorbu na Harvard Graduate School of Education,
  • je speciální pedagožkou angličtiny (ESL) na 1. stupni základní školy, matematiky na 2. stupni základní školy a učitelkou vizuální tvorby,
  • momentálně učí na Boston Public School,
  • dříve učila též v New Yorku, Hondurasu, Jižní Koreji a dalších zemích,
  • vede řadu kurzů a seminářů, přednáší na konferencích,
  • je autorkou knih o všeobecném studiu designu a vizuální tvorbě,
  • více na jejím LinkedInu.

Vybudujte vztahy

Zaměřte se na důvěru jak učitele v žáky, tak žáků v učitele. Žáci, kteří vědí, že jsou v bezpečí a že je o ně v komunitě zájem, budou při zapnutých kamerách ve větší pohodě. [1]

Udělejte anketu

Zeptejte se žáků jednotlivě nebo pomocí Google formuláře, co je odrazuje od používání kamery a co by pomohlo, aby se cítili dobře. Jakmile identifikujete překážky pro používání kamery, můžete se žáky spolupracovat na snížení nebo odstranění těchto překážek. [1]

Použijte ledolamky

Vyzkoušejte aktivity budování komunity, které podporují používání kamery. Například přimějte žáky, aby „našli největší žlutou věc ve svém domě, kterou mohou bezpečně přinést před kameru“. Jako alternativu zkuste věc v jejich dosahu. Pošli pero (angl. Pass the Pen) je taktéž hravý pokus pro upevnění komunity na dálku. [1]

Hlasujte a sdílejte porozumění vizuálně

Nechte žáky hlasovat o tématu palcem nahoru nebo dolů, nebo ve třídě hlasujte pomocí jednoduchého systému znamení, nazvaného Od pěsti k pěti (Fist-to-Five), který může zapojit zdráhající se žáky a zajistit shodu v rámci skupiny. [1]

Řekněte žákům, kdy mohou být kamery nepovinné

Proveďte se třídou brainstorming o době, kdy by bylo dobré mít kamery vypnuty a kdy je nejlepší, aby byly zapnuty. Diskuze o nepovinném použití kamery a o obvyklých postupech jejího používání poskytne žákům předvídatelnost a autonomii. [1]

Podpořte virtuální pozadí

Důvodem, proč žák odmítá používat svou kameru, může být prostředí jeho domova. Naučte je, jak používat virtuální pozadí. [1]

Většina z výše uvedených strategií spadá do kategorie sociálně-emočního učení. Liz Byron Loya k tomu dodává:

„Pokud chcete začlenit strategie sociálně-emočního učení, abyste přiměli žáky používat kameru, musíte nejdřív pochopit, že záleží na slovech. Komunikace s našimi žáky musí pramenit z komunity, ne z vyhovění.“ [1]

 

Vybrat ta správná slova pro motivaci žáků nejen v případě používání kamer, ale obecně v online i prezenční výuce, je snad tím úplně nejdůležitějším, na co bychom se měli zaměřit. Když to dokážeme, nebude možná už žádná další strategie potřeba.

V původním článku lze nalézt ještě řadu dalších strategií. Část z nich je vytvořena přímo pro platformu ZOOM, jiné jsou obecné. Některé nabízí možnost nahradit zapnutou kameru alternativami v podobě předem nahraného videa, které lze pak sdílet i na jiných místech. Tato místa ovšem musí být vždy bezpečná a případně, v závislosti na obsahu, též uzavřená, ideálně v rámci vašeho školního vzdělávacího prostředí.

Při hledání vhodných strategií pro používání kamer, podobně jako při jejich nepoužívání, je také potřeba myslet na složení každé naší skupiny, přemýšlet, jaké v ní máme žáky a zda námi vybraná strategie bude pro skupinu vhodná. Nejde jen o věk žáků nebo o výukovou situaci, ale jak naše žáky známe a zda implementovaná strategie bude mít potřebný efekt.

Jiná z navržených strategií nabízí variantu, kdy žáci mohou zapnutou kameru nasměrovat na jinou část svého těla nebo do prostoru. A to je přesně ta situace, kterou jsem právě popsal. Ne pro každou skupinu je tento nápad vhodný. Nehledě na to, že i zde musíme myslet na soukromí žáků, aby neodhalovali detaily ze svého domova, které sami nechtějí nebo které nemají ostatní vidět. I pravidla při volbě strategie hrají důležitou roli.

A ještě jednu věc je potřeba si uvědomit.

Žáci zapnou své kamery až ve chvíli, kdy se budou cítit bezpečně a v pohodě a kdy uvidí, že nám jde o totéž.

Nesnažme se o to, aby žáci používali své kamery za každou cenu. Jejich zapnutí musí být nenásilné a přirozené. Používání kamer pouze z povinnosti a v souladu s pravidly nebo pro splnění požadavků učitele nikam nepovede a dlouhodobě nebude fungovat.

Literatura a použité zdroje

[1] – BYRON LOYA, Liz. Strategies to Encourage Students to Turn Their Cameras On. 2020. [cit. 2021-1-16]. Dostupný z WWW: [https://www.edutopia.org/article/strategies-encourage-students-turn-their-cameras].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.