Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak souvisí blogování s rozvojem digitální gramotnosti
Odborný článek

Jak souvisí blogování s rozvojem digitální gramotnosti

28. 1. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Ludmila Kovaříková

Anotace

Jakou strategii volit pro rozvoj digitální gramotnosti? Článek nabízí několik námětů, které mohou autentickým a dlouhodobým způsobem podpořit výuku jednotlivých kompetencí.

Témata, která zazní v tomto článku, už jistě pravidelní čtenáři četli. Nicméně tentokrát mě Kathleen Morris zaujala úvahou nad tím, jaký je rozdíl mezi samostatnými lekcemi věnovanými digitální gramotnosti (nebo digitálnímu občanství, jak zmiňuje v textu) a autentickým průběžným vzděláváním. Představme si současnou školu, která by se chtěla rozvoji digitální gramotnosti věnovat. Pravděpodobně by začala vyhledávat už hotové přípravy k jednotlivým tématům, které si bude odškrtávat v seznamu nebo možná ve svém ŠVP. Dá se říct, že na začátku roku můžeme mít hotovo. Je to tak ale doopravdy? Může se dovednost stát dovedností po jedné jediné lekci?

Odpověď se nabízí sama. Aby mohlo být vzdělání pro digitální svět autentičtější, museli bychom najít dlouhodobější činnost, která by jednotlivá témata pokryla. Jakkoli se znovu vracíme k blogování, možná bychom mohli uvažovat i o jiných způsobech a cestách, které děti naučí kriticky myslet, eticky a bezpečně se na internetu chovat, spolupracovat, být kreativní a při tom všem se cítit pohodlně. Těžko bychom však našli cestu takto všestrannou.

Kathleen Morris vyjmenovává osm způsobů, jak blogování učí digitálnímu občanství.

Netiketa

Být zdvořilý, přátelský, vnímavý i respektující, to jsou vlastnosti, které vyžadujeme i ve světě offline. Diskuse o tom, co a jak psát do komentářů, právě takové vlastnosti vyžaduje. A nejde jen o diskusi, co činí komentář kvalitním, jak pochválit autora nebo jak poskytnout zpětnou vazbu, ale přímo o to, že si děti takové psaní rovnou vyzkoušejí.

Digitální stopa

Publikování na blogu znamená, že se dáváme všanc všem pohledům, což může být pro začínající autory děsivé, a můžeme se toho zříci, pokud blog záměrně skryjeme. Přesto už teď víme, že nemít vůbec žádnou digitální stopu není úplně optimální, protože budoucí zaměstnavatelé berou stále častěji v úvahu online profily a výsledky vyhledávání. Vlastní blog, nejen ten pro paní učitelku, by pak mohl být příležitostí vyzkoušet si spravovat svou první digitální identitu. A pokud bychom šli ještě dál, dalo by se hovořit o tom, jak člověk propojuje své online projevy na různých místech pro vyjádření vlastních hodnot a možná i vlastní značky.

Kurátorství obsahu a kreativita

Velkou část našeho času na internetu trávíme vyhledáváním informací a jejich sdílením. Kreativní zpracování na blogu ale znamená něco víc než jen prosté přesdílení na sociální síti. Znamená to přistupovat k informacím kritičtěji. Čím více tvoříme, tím více prohlubujeme schopnost vnímat obsah na internetu. Neptejme se proto jen co sdílet, ale také jak. Jak přilákat čtenáře nebo jak komunikovat obtížný obsah.

Způsoby komunikace

Dříve, když jsme chtěli mluvit s ostatními, jsme měli omezené možnosti. Telefon, papír, pero a později snad textový editor. Nyní máme na výběr tolik způsobů, že největší problém spočívá v tom, najít ten správný nástroj.

U blogování rozvíjíme na prvním místě zase tvoření textu. Už dříve jsme ale psali o podcastech, komentářích, videích a dalších multimédiích, které lze zapojit. Avšak ani tady se nemusíme zastavit, protože práce s textem vybízí k dalším možnostem. Pokračovat můžeme např. s tím, jak na psaní spolupracovat se spolužáky ve sdílených dokumentech nebo jak připravit newslettery pro naše pravidelné odběratele.

Autorská práva

Už v minulém příspěvku jsme psali o tom, jak je nutné vylepšovat své příspěvky obrázky. Součástí přípravy na blogování je tedy také naučit se nebýt závislý na Google obrázcích a znát další zdroje. Bylo by ale také možné diskutovat o jiných formách a jejich vztahu k autorským právům, např. textech nebo videích.

Zdraví

Tlak být neustále připojen zvyšuje potřebu stanovit si zdravé návyky. Během blogování můžeme diskutovat o digitálních přestávkách, např. jak si vyhradit čas na psaní komentářů. Jiné zajímavé téma je, jak zůstat soustředěný, a tedy i otázka multitaskingu. Je snadné začít dělat několik věcí zároveň, a i když pomineme sociální sítě, snadno se necháme zlákat mezi vyhledáváním informací, obrázků, psaním a dalšími činnostmi, které potřebujeme k sestavení příspěvku. Je však důležité i pro naši budoucí práci být si vědom toho, co vše strhává naši pozornost a jak se tomu bránit.

Hesla

Rozdělení světa na offline a online způsobilo, že spousta našich osobních materiálů a informací je uloženo online. Dnes už vnímáme jako neoddiskutovatelné, že se žáci musí naučit vytvářet silná hesla a že budou vědět, kam je ukládat. A i když nám v případě blogování jde právě o hesla na blog, je také možné, že budeme hovořit i o přístupech do školních systémů a že budeme potřebovat spoustu jiných aplikací. Nejedná se tedy jen o jednorázovou záležitost.

Přístup k digitálním technologiím

V době epidemie jsme si my učitelé uvědomovali, kolik našich žáků má omezený přístup k technologiím nebo internetu. Učíme děti nevysmívat se spolužákům bez drahých přístrojů. Jak to souvisí s blogováním? U blogování se snadno může stát, že dojde k rozšíření nůžek mezi těmi, kdo technologie vlastní a nevlastní. Může to být příležitost ukázat na problém a zkoušet vymýšlet nová řešení. I žáci mohou přijít s novým nápadem na zpřístupnění, např. odpolední školní kluby nebo vzájemná pomoc. Pokud se spojíme se žáky jinde na světě, dozvíme se zároveň o jejich odlišné situaci a podnítíme promýšlení změn.

Závěr

Blogování tedy neučí žáky jen efektivnímu čtení a psaní elektronických textů, ale také posiluje digitální dovednosti potřebné pro naše století. Aby však nebyl rozvoj digitálních kompetencí jen jakýmsi náhodným vedlejším efektem, je nutné, aby učitel, který se pro blogování nadchne, dokázal se žáky jednotlivé prvky digitální gramotnosti reflektovat. A to se samozřejmě nevylučuje s dalšími minilekcemi. Naopak, spolupráce učitelů je na takovém „bitevním“ poli vítaná. Uvědomíme-li si, že nás čeká změna RVP, kde bude digitální gramotnost pojata jako klíčová, a že se digitální kompetence vinou všemi obory, je nasnadě, že by se blogování v jakémkoli předmětu mohlo stát tou vhodnou cestou.

*

Článek byl finančně podpořen a vytvořen v rámci spolupráce Spomocníka na kampani Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech, kterou v rámci aktivit NPI ČR řeší systémový projekt OP VVV Podpora práce učitelů.

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – MORRIS, Kathleen. How To Teach Digital Citizenship Through Blogging. 2018. [cit. 2021-1-24]. Dostupný z WWW: [https://www.theedublogger.com/digital-citizenship-blogging/].
[2] – HOCH, Mary. Teaching Digital Literacy Through Blogs. 2018. [cit. 2021-1-24]. Dostupný z WWW: [https://kidblog.org/home/teaching-digital-literacy-through-blogs/].
[3] – DESLER, Gail. Blogging – A powerful digital literacy/digital citizenship tool. 2017. [cit. 2021-1-24]. Dostupný z WWW: [https://blogwalker.edublogs.org/2017/08/06/blogging-a-powerful-digital-literacydigital-citizenship-tool/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ludmila Kovaříková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Digitální gramotnost