Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Digitální minimalismus v online výuce
Odborný článek

Digitální minimalismus v online výuce

5. 5. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Digitální minimalismus

Anotace

Principy digitálního minimalismu lze přenést také do online výuky. V následujícím textu se podíváme na 10 konkrétních příkladů.
Autor: pch.vector, freepik.com

 

Digitální minimalismus, tedy takový způsob využívání technologií, kdy se soustředíme pouze na malý počet pečlivě vybraných a optimalizovaných aktivit, lze aplikovat nejen u sebe (10 tipů, jak naučit žáky být digitálními minimalisty), ale taktéž v online výuce. A to zejména ve chvíli, kdy začneme online výuku integrovat do výuky prezenční (Co znamená hybridní škola). (1)

Pojďme se nyní podívat na 10 konkrétních příkladů aplikace digitálního minimalismu v online výuce.

1. Vytvořte minimalistickou formu online výuky

Školní vzdělávací prostředí (Office 365, Google Workspace, Moodle apod.) nastavte nejprve v minimálním rozsahu, který dokážou zvládnout všichni učitelé. Například v rámci předmětového Týmu (MS Teams) by takovéto minimalistické pojetí zahrnovalo vedle příspěvků jen Soubory a Poznámkový blok předmětu.

2. Zredukujte počet online nástrojů

Zanalyzujte, kolik různých online nástrojů (aplikací třetích stran) ve škole používáte nad rámec školního vzdělávacího prostředí, a zredukujte jejich počet tak, abyste na stejný typ činnosti používali pouze jeden, který vám přináší nejvíce výhod. Přemýšlejte, zda nemůžete využít ty nástroje, které jsou již integrovány ve vašem školním vzdělávacím prostředí, a nahrazujte je v případě, že nepřináší tolik možností jako jejich alternativa. Příkladem může být volba jednoho komunikačního nástroje pro chat nebo výběr jedné aplikace pro online whiteboard.

3. Učte přes video minimalisticky

Synchronní (videokonferenční) online výuku, ve které po většinu času mluví převážně jeden (často učitel) a ostatní pasivně poslouchají, omezte na minimum nebo ji rozdělte do kratších, maximálně několikaminutových bloků, které proložíte jinými formami, ve kterých žáci pracují samostatně či spolupracují s ostatními v prostředí různých online platforem nebo i offline. Videokonferenční forma může sloužit jen jako doplněk pro žáky i učitele, aby se v ní krátce sešli, pokud jiná forma komunikace (chat apod.) je málo efektivní nebo příliš pomalá.

4. Podporujte aktivní a tvořivé online prostředí

Změňte poměr mezi pasivním a aktivním používáním technologií vašich žáků v rámci online výuky ve prospěch aktivního přístupu, aby v ní více tvořili a méně konzumovali a přenesli si tento návyk i do používání technologií mimo formální vzdělávání.

5. Neučte s technologiemi pořád stejně

Neustále přemýšlejte, zda by se vámi používaná technologie, konkrétní nástroj či platforma nedaly využít jiným způsobem, efektivněji, méně komplikovaně nebo minimalisticky. Kolik času například strávíte u nastavení konkrétního prostředí nebo aplikace? Nedalo by se to vyřešit lépe? Příkladem může být opět synchronní výuka přes videokonferenci. Práci žáků v menších skupinách nemusíme pokaždé řešit jejich rozdělováním do skupin (Breakout Rooms), ale nechat je vytvořit si vlastní schůzky nebo komunikovat jinými formami, stále však v rámci školní platformy.

6. Nepoužívejte technologie jen proto, že je máte k dispozici

Když zjistíte, že dokážete nejlépe zachytit své myšlenky a nápady při kreslení skečí tužkou na papír, nebudete asi brát do ruky iPad a Apple Pencil nebo modelovat myšlenkové mapy v nějaké k tomu určené aplikaci. Podobně je tomu u ostatních technologií. Používejte je jen tehdy, když vám usnadní práci, když neodvádí vaši pozornost nebo vás příliš nerozptylují, zkrátka jen tehdy, když jsou přínosem.

7. Zajistěte bezpečné prostředí nepoužíváním technologií

Nenuťte žáky mít zapnuté kamery, chcete-li zajistit bezpečné online prostředí (5 důvodů, proč nechat žákům vypnuté kamery). Nepoužívejte pro online výuku platformy, které neumožňují autentizace pomocí školních účtů. Nesdílejte se žáky obsah mimo platformu školního vzdělávacího prostředí.

8. Upravte výnosy a náklady online výuky

Přemýšlejte o své online výuce a vyhodnoťte její výnosy (co konkrétní aktivita žákům i vám přinesla) a její náklady (kolik času jste přípravě dané aktivity věnovali). Pokud náklady nejen vaší online výuky opakovaně převyšují výnosy (příliš náročná či nákladná příprava s malým výsledným efektem), nevyplatí se dlouhodobě v tomto typu aktivity či způsobu práce pokračovat.

9. Komunikujte minimalisticky

Nastavte si pravidla komunikace, pomocí nichž budete ve výuce se žáky, a potažmo v celé škole komunikovat, tedy, co budete řešit přes předmětové prostředí (Příspěvky v Teamsech nebo Stream v Google Classroom), co pomocí chatu a co e-mailem, a tato pravidla dodržujte. Komunikujte minimalisticky, nepište dlouhé texty, nereagujte v komentářích, není-li to nezbytně nutné. Neduplikujte stejnou komunikaci více různými kanály.

10. Používejte technologie tak, aby vás nelimitovaly a nevyčerpávaly

Když si začnete uvědomovat, že vás daná technologie limituje, nebo dokonce vyčerpává, změňte její používání, nebo ji nahraďte jinou. Sdílejte tyto své zkušenosti s ostatními učiteli i žáky a společně hledejte řešení, jak používání technologií udělat opět efektivní.

Řadu z výše uvedených principů lze aplikovat nejen v online výuce, ale též v kombinované (prezenční se zapojením online nástrojů) nebo hybridní (prezenční a online výuka se vzájemně doplňují). Naše škola by neměla být jen hybridní, ale též digitálně minimalistická, aby z ní odcházeli digitálně gramotní absolventi. (1)

Literatura a použité zdroje

[1] – NEWPORT, Cal. Digitální minimalismus. Brno : Jan Melvil Publishing, 2019. ISBN 978-80-7555-088-0.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.