Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Prognózy vývoje pro rok 2022 podle amerických učitelů
Odborný článek

Prognózy vývoje pro rok 2022 podle amerických učitelů

Anotace

Přehled vybraných názorů špičkových amerických učitelů-expertů na vývoj školství v roce 2022.

Informační portál The Journal zjišťoval na přelomu roku, jak vidí prognózy vývoje školství v roce 2022 několik významných odborníků [1]. Vybírám to nejzajímavější:

 • Poroste podpora rozvoje schopností pečovat o duševní zdraví
  Souzním s doporučením Chraňte své duševní zdraví, které The U.S. Surgeon General’s Advisory (poradní orgán ministerstva zdravotnictví) vydal v souvislosti s dopady pandemie. Věřím, že školy i rodiny budou věnovat větší prostor ověřeným programům boje proti úzkosti, depresi a ztrátě motivace.
  (Kelly Curtis, oceňovaná poradkyně a lektorka zaměřující se na učitele ZŠ)

 • Do popředí zájmu se dostanou programy na podporu wellbeingu
  Negativní dopad pandemie na žáky vyvolává potřebu mimořádné pomoci snižující vzdělávací ztráty. Existují federální grantové programy (např. ESSER) na podporu zapojování žáků (i učitelů) do výuky z domova (u nás Fond obnovy). Učitelé bojují s vyhořením, žáci ztrácí online motivaci se učit. Proto očekávám zvýšený důraz na programy cílící na duševní zdraví žáků i učitelů.
  (Keith A. Bockwoldt, vedoucí informačního oddělení Hinsdale High School District 86, Illinois)

 • Digitální formy vzdělávání porostou
  Ve školách bude stále více dominovat generace alfa, která je první skutečně digitální generací a dává přednost učení online. Pandemie tento proces jen urychluje. Tradiční formy předávání znalostí prostřednictvím papírových materiálů nejsou udržitelné. Roste význam digitální infrastruktury, digitálního kurikula a digitální pedagogiky. Učitelé potřebují projít transformací z primárně analogových na digitální. Tento vývoj musí být podpořen investicemi.
  (Cathie Norris, Elliot Soloway – Intergalactic Mobile Learning Center)

 • Tvořivost žáků se (opět) dostane do centra pozornosti
  Rok 2022 bude znamenat oživení v mediálních výstupech vytvořených žáky a poskytne jim příležitost publikovat své příběhy, nápady a umění pro širší publikum. Aby naši žáci byli kreativními komunikátory, musí mít schopnost zkoumat a experimentovat s řadou různých typů médií a vyjadřovat se pomocí vhodných nástrojů. Během posledního období mnoho projektů vyžadujících tvořivost žáků ustoupilo do pozadí. Teď však zjišťujeme, že tyto postupy pomáhají začleňovat žáky zpět do výuky a zvládat nejistotu našeho každodenního života. Proto je budeme používat záměrněji a pravidelněji.
  (Bill Bass, bývalý prezident ISTE, koordinátor inovací Parkway School District, St. Louis)

 • Výuka zaměřená na klimatické změny musí být prioritou
  Podle mých osobních zkušeností je výuka tematicky orientovaná na klimatické změny na základních školách nedostatečná. Já sama jsem se setkala jen s tím, že jsme se dívali na videa ukazující tání ledovců, vymírání ledních medvědů, řádění hurikánů apod. Nikdo nám však nevysvětlil, co je toho příčinou. Mnoho mladých lidí si důležitost této problematiky uvědomuje. Jenže ono nestačí je vést k tomu, aby dělali správná individuální rozhodnutí. Je třeba též posilovat jejich emoční odolnost a kolektivní odpovědnost.
  (Grace Gaddy, studentka Leodis V. McDaniel High School, Portland)

 • Zvukové zařízení do všech tříd
  Jednou z nejdůležitějších věcí, které jsme se během této pandemie naučili v technickém vybavení tříd na základních a středních školách, je to, jak důležité je vylepšení zvuku. Víme, že jak při hybridní, tak při prezenční výuce jsou problémy s tím, že žáci v určitých situacích špatně slyší učitele. Zařízení pro vylepšení zvuku tento problém vyřešilo (např. Nureva). Díky grantové podpoře související s pandemií mohu konstatovat, že v tomto roce bude takovým zařízením vybaveno zhruba 98 % všech učeben v našem školském obvodě.
  (Christian Converse, vedoucí technologické kanceláře, Anne Arundel County Public Schools, Maryland)

 • Nové postupy založte na starých principech
  Doufám, že vedoucí školských obvodů najdou čas na zamyšlení nad zkušenostmi získanými během krize. Musíme reagovat na důsledky distančního vzdělávání, které zviditelnilo problémy rovnosti a přístupu. Nesmíme zapomínat, jak učitelé a vedoucí škol a obvodů doslova přes noc transformovali svou práci tak, aby se učení nevytratilo. A musíme si připomenout obrovský dopad na naše žáky, protože jejich vzdělávací zkušenost byla dramaticky ovlivněna. Poslední dva roky byly náročné, ale v tomto boji se zrodily nové postupy. Spíše než se snažit vrátit k tomu, co bylo dříve, musíme v roce 2022 vzít to, co fungovalo, a vytvořit nové postupy, které lépe poslouží žákům, rodinám a učitelům. Měl by to být čas, kdy uplatníme vše, co jsme se z této zkušenosti naučili.
  (Steve Langford, člen vedení CoSN a vedoucí informačního oddělení, Beaverton School District, Oregon)

 • Orientovat se méně na obsah, více na kritické myšlení a kurátorství
  Předpokládám, že čím více studentů bude ve školách používat technologie, budou potřebovat méně obsahu předávaného učiteli. Místo toho se výuka ve třídě změní z papouškování obsahu v hlubší, kritičtější přemýšlení o tom, která informace je platná, nezbytná a smysluplná pro budoucí život. Digitální a mediální gramotnost se bude muset vyučovat v nižších ročnících tak, aby čas strávený s učitelem ve třídě byl více o analýze informací, promyšlené diskusi, řešení problémů a pochopení předsudků. Mezilidská spolupráce a empatie budou hrát ve školních aktivitách podstatně větší roli. Důležitým výukovým cílem se stane schopnost a rychlost rozhodování s menším množstvím informací v neočekávaných situacích.
  (Lisa DeLapo, ředitelka oddělení informačních a vzdělávacích technologií, Union School District, San Jose, California)

 • Žáci převezmou větší odpovědnost za učení
  Učení kdykoli a kdekoli, které podporuje spolupráci, kreativitu a řešení problémů v reálném světě, se bude stále více stávat normou, protože technologický pokrok stále více stírá hranice toho, kdy a kde se lze učit. Personalizované učení se rozšíří a učitelé budou vést a umocňovat žáky, aby převzali odpovědnost za své individuální studijní cesty. Pandemie naznačila možnosti a učitelům pomohla zdokonalit schopnost ovládat technologie tak, aby docházelo k vyššímu zapojení žáků. Jsem přesvědčena, že nadále se bude rozvíjet holistický přístup ke vzdělávání zaměřený na žáka kombinující vize pedagoga s inovativními technologickými nástroji, které nám pomáhají akceptovat jedinečnost našich žáků, pěstovat jejich individuální dovednosti a talent a propojit je navzájem, s jejich místními komunitami a s vnějším světem.
  (Cathy Collins, členka řídicího panelu ISTE, učitelka informatiky, Sharon Middle School, Massachusetts)

 • Učitelé a žáci se naučí filtrovat užitečné informace šumu
  Vzhledem k tomu, že jsme byli v roce 2020 dotlačeni k používání různých digitálních platforem pro výuku, učení a komunikaci, předpokládám, že v roce 2022 budou tyto platformy nadále využívány. V situaci, kdy budeme zaplaveni mnoha zdroji a názory na sociálních sítích, se musíme naučit rozlišovat to, co je v konkrétním kontextu užitečné, od toho, co je nepodstatné (šum v pozadí). Cestovat kilometry za osobními setkáními bude minulostí. Doufám, že během roku 2022 se učitelé naučí nebýt nepřetržitě v pohotovosti (online).
  (Jenny Woolway, zástupkyně ředitele, Bracken High School, South Africa)

 • Budou zavedeny nové formy ověřování výsledků vzdělávání
  Na úrovni základního a středního školství se prosadí vzdělávání založené na kompetencích. Po pandemii budou muset školy najít způsob, jak měřit, kde jsou jejich žáci akademicky, vývojově a sociálně, aby mohly vynaložit maximální úsilí k nápravě ztráty učení všeho druhu. Technologie budou využity k podpoře průběžného formativního hodnocení. Zaveden bude model postupného ověřování zvládnutí výukových cílů s opakováním (tzv. mastery learning) namísto dosud praktikovaného rozhodného testování na konci učebního cyklu (high stakes testing). Školy budou provádět konvergenci chaotického nekoordinovaného využíváni technologií (ve stylu divokého západu) směrem ke sjednocujícímu prostředí (ekosystému), jehož významnou komponentou je právě individuální hodnocení výsledků (learning analytics). Je to velmi zajímavý vývoj, který celá řada firem a startupů vnímá jako velkou příležitost.
  (Keith Look a Terry Schrader, vedoucí pracovníci firmy Territorium zabývající se ověřováním kompetencí na globální úrovni)

Literatura a použité zdroje

[1] – SCHAFFHAUSER, Dian. 13 Predictions for K–12 and Technology in 2022. 2022. [cit. 2022-1-18]. Dostupný z WWW: [https://thejournal.com/articles/2022/01/05/13-predictions-for-k12-and-technology-in-2022.aspx].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.