Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Pedagogický pohled na SAMR model
Odborný článek

Pedagogický pohled na SAMR model

5. 9. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o výsledcích práce vědeckého pracovníka Center for Leadership in Education Erica Sheningera, který zkoumal souvislost relevance výuky se SAMR modelem integrace technologií.

Ericem Sheningerem jsme se setkali, když jsme zkoumali Relevanci jako základ digitální školy [1]. Je bývalým oceňovaným ředitelem, nyní výzkumným pracovníkem amerického International Center for Leadership in Education (ICLE).

V rámci zkoumání vlivu relevance na výuku přiřadil v 2D prostředí, kde na jedné ose jsou kognitivní cíle (podle Bloomovy taxonomie) a na druhé forma aplikace výukových aktivit (od zapamatování fakt k řešení relevantních problémů), jednotlivým aktivitám konkrétní možné činnosti ve formě vhodných sloves. Asi není třeba připomínat, jaký vliv na výsledek má, podaří-li se relevanci výuky zvýšit.

Ve své nejnovější práci Eric aplikuje relevanci na Puentedurův SAMR model [2]. Možná nejprve připomeneme, co se skrývá za tímto modelem mapujícím 4 úrovně integrace technologií do výuky, který nápadně připomíná Technologickou transformaci vzdělávání podle Prenského. Vypadá takto [3]:

 

 • Nahrazení (Substitution)
  Technologie přímo nahrazují dříve používané postupy a nevyvolávají žádné funkční změny.

 • Rozšíření (Augmentation)
  Technologie přímo nahrazují dříve používané postupy, ale přitom zlepšují funkci výukových postupů.

 • Modifikace (Modification)
  Technologie způsobují znatelnou modifikaci výukových postupů.

 • Úplná změna (Redefinition)
  Aplikace technologií vede k nasazování nových, dříve nepoužitelných postupů (též viz Online nástroje pro výuku).

SAMR model názorně ukazuje, že při zavádění technologií je pouhá substituce málo. Může však na první pohled vyvolávat u učitelů dojem, že se jedná o problematiku čistě technocentrickou. To je omyl, který se Eric snaží rozptýlit. Jde mu o to ukázat posun, který mají jednotlivé SAMR úrovně na myšlení žáků, a s tím související pedagogiku (digitální pedagogika). Jak se ukazuje, lze to udělat velmi jednoduše tak, že se SAMR propojí s Rámcem relevance výuky ICLE [1] [2]. (Prosím, věnujte pozornost též výběru aktivit v podobě funkčních sloves v jednotlivých kvadrantech.)

SAMR v Rámci relevance výuky ICLE
 • Kvadrant A (S) – Nahrazující přijímání obsahu
  Žák přijímá kvanta informací od učitele a pamatuje si je. Očekává se od něj, že bude takto získanému obsahu rozumět. Podstatná část výukových aktivit je na učiteli. Technologie jsou nosičem informací a nástrojem na ověřování znalostí (nahrazují učebnice a papírové testy).

 • Kvadrant B (A) – Rozšiřující aplikace
  Žák je schopen aplikovat získané poznatky při řešení problémů. Na nejvyšší úrovni dokáže použít příslušný poznatek v nové neočekávané situaci. Používá doporučené nástroje včetně digitálních.

 • Kvadrant C (M) – Přizpůsobení (Modifikace)
  Žák dokáže získané poznatky aplikovat na analýzu rutinních problémů a realizaci známých řešení. Většinu výukových aktivit vykonává on sám, a přitom smysluplně využívá vhodné technologie.

 • Kvadrant D (R) – Adaptace (Změna)
  Žák dokáže myslet komplexně a vymýšlet inovativní postupy. Je-li konfrontován s překvapivým matoucím problémem, rozhodne se jednat a situaci řešit jeho zkoumáním. Tím dochází k umocnění jeho schopností. Musí nejen pracovat, ale i myslet.

Přestože zde mluvíme o implementaci technologií, nesmíme zapomínat, že pedagogika musí celý proces usměrňovat. Technologie má smysl použít jen tehdy, jsou-li přínosem a jejich využití vede ke zlepšení výukových výsledků, či jsou dokonce nutnou podmínkou jejich dosažení. SAMR je výborným startovacím můstkem při studiu digitální pedagogiky. Právě Rámec relevance je přitom ideální formou, která zprostředkovává potřebný kritický pohled.

Eric Sheninger – The Role of Technology in Education

Na závěr možná stojí za to připomenout název Ericovy poslední knihy – Disruptive Thinking in our Classrooms: Preparing Learners for their future (Disruptivní myšlení v naší třídě: Příprava žáků na jejich budoucnost). Je snad jasné, že právě ona 4. úroveň (tedy R) SAMR modelu je onou cílovou Sheningerovou disrupcí.

Literatura a použité zdroje

[1] – BRDIČKA, Bořivoj. Relevance jako základ digitální školy. 2019. [cit. 2022-8-8]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22085/].
[2] – SHENINGER, Eric. Moving Beyond SAMR with the Rigor Relevance Framework. 2022. [cit. 2022-8-8]. Dostupný z WWW: [http://esheninger.blogspot.com/2022/06/moving-beyond-samr-with-rigor-relevance.html].
[3] – PLACE, Sheryl. What is the SAMR model of technology integration?. 2022. [cit. 2022-8-8]. Dostupný z WWW: [https://www.bookwidgets.com/blog/2022/03/what-is-the-samr-model-of-technology-integration].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.