Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 20 oblastí, ve kterých bychom měli rozvíjet digitální dovednosti
Odborný článek

20 oblastí, ve kterých bychom měli rozvíjet digitální dovednosti

2. 11. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jaroslav Mašek

Anotace

V jakých všech oblastech bychom měli rozvíjet digitální dovednosti žáků, aby v budoucnu uspěli? Jaké dovednosti dnes očekávají zaměstnavatelé od svých budoucích zaměstnanců? A máme tyto dovednosti my učitelé, nebo tušíme alespoň, kde je mohou žáci získat?
 

Kdyby se dnes naši žáci a žákyně ucházeli o práci, jaké digitální dovednosti by měli ovládat, aby u pohovoru se svými potencionálními zaměstnavateli získali konkurenční výhodu před jinými uchazeči? Jinak řečeno, jaké digitální dovednosti dnes firmy od svých uchazečů očekávají? A v jakých konkrétních oblastech? Na konci roku 2022 jich není 5 ani 10, ale minimálně 20.

Pojďme si tyto oblasti nyní představit a stručně popsat dovednosti, které se za nimi skrývají.

20 oblastí pro rozvoj digitálních dovedností

 1. Základní ovládání technologií – schopnost orientovaná na kancelářský balík – práce s textem, tabulkami a prezentacemi
 2. Cloud Computing – schopnost ovládat, případně spravovat cloudové platformy nebo systémy postavené na cloud computing řešení
 3. Tvorba obsahu – schopnost tvořit různé typy obsahu, např. text, podcast, audio, video, grafiku, infografiku a kombinaci těchto forem v odpovídajících platformách
 4. Copywriting – schopnost tvořit reklamní, marketingové, propagační, chytlavé texty do různých výstupních formátů a v rámci sociálních sítí – viz bod 3
 5. Grafický design – základní principy bitmapové, vektorové a 3D grafiky
 6. CMS design – návrh a správa systémů běžících na platformách typu WordPress
 7. Databáze a SQL – porozumět základním principům a fungování relační databáze a znalost databázového jazyka SQL pro ovládání této databáze a provádění datové analýzy
 8. Programování – schopnost programovat se zaměřením na tvorbu aplikací, webu, automatizaci procesů ad.
 9. Kybernetická bezpečnost – schopnost implementovat bezpečnostní řešení (firewall, nástroje šifrování apod.), reportovat narušení bezpečnosti či potencionální rizika, zkoumat trendy v kybernetických útocích, simulovat útoky k identifikaci potenciálních zranitelností, vzdělávat další zaměstnance společnosti v oblasti kyberbezpečnosti ad.
 10. Datová věda a analytika – schopnost sběru, zpracovaní, vyhodnocování či interpretace dat pro správná rozhodování nebo jako podklad pro další systémy
 11. Datová vizualizace a prezentace – schopnost vizualizovat data ve formě grafů a schematických nákresů a následně tato data atraktivně, interaktivně a efektivně vizualizovat
 12. UI/UX – schopnost vytvářet atraktivní a přitažlivá prostředí produktů (aplikací, webů aj.) s příjemným a výjimečným uživatelským zážitkem
 13. Blockchain technologie – schopnost porozumět základním principům fungování blockchain technologie, světa kryptoměn a Webu 3.0
 14. Digitální marketing – schopnost ovládat marketingové a vyhledávací (search engine) nástroje, platformy a online aplikace pro propagaci produktů, služeb a byznysu – např. prostřednictvím newsletterů, e-mailů, sociálních sítí, blogů apod. v kombinaci s formami uvedenými v bodu 3
 15. Digitální projektový management – základní znalost vývoje digitálních projektů od ideje přes prototyp až k plně vyspělému digitálnímu produktu či službě
 16. Sociální sítě – marketing a management – schopnost ovládat techniky marketingu a managementu sociálních sítí pro zatraktivnění produktů a služeb daného byznysu a jejich propojení s lidmi využívajícími tyto platformy
 17. Softwarové inženýrství – schopnost navrhovat, vyvíjet a implementovat různá softwarová řešení (systémová, aplikační, aj.)
 18. Umělá inteligence (AI) – schopnost porozumět obecným principům AI a chápat její potenciál, limity, přínosy i rizika
 19. Strojové učení – schopnost základnímu porozumění využívání dat a algoritmů pro zlepšení přesnosti AI a schopnosti systémů učit se v kontextu
 20. Online vzdělávání – schopnost nejen se vzdělávat online, ale umět též vzdělávat online ostatní

(1)(2)(3)(4)(5)

Priority aneb čemu dát přednost

Seřazení oblastí ve výše uvedeném přehledu není náhodné. Zatímco rozvoji digitálních dovedností z první poloviny seznamu se na základních a středních školách v menší či větší míře dnes věnujeme (doufejme), u zbylých oblastí si již tak jistý nejsem. Naopak, obávám se, že se jim věnujeme málo, nebo vůbec. Ponechme stranou, zda o nich učitelé ve skutečnosti něco ví a snaží se v tomto směru vzdělávat, aby to případně změnili.

S tím souvisí ještě jiná a poměrně zásadní otázka: čemu dát nakonec přednost, jinak řečeno, které oblasti upřednostnit před ostatními. Kterým digitálním dovednostem dát vyšší prioritu? Nebo jsou snad všechny stejně důležité?

Je velmi pravděpodobné, že si takovéto otázky budeme muset v budoucnu pokládat čím dál tím častěji. Umět správně prioritizovat je klíčovou dovedností ve všech odvětvích a ve světě digitálních technologiích to platí dvojnásob. Dát vyšší prioritu (nebo dokonce přednost) technologiím, které budou více formovat budoucnost žáků, a naopak nižší těm oblastem technologií, kterým jsme se až doposud věnovali možná zbytečně moc, vyžaduje nejen předvídavost, ale také kuráž. 

Příkladem ze současnosti může být upozadění dovednosti v rámci ovládání technologií (viz bod 1) na úkor oblastí, jako je umělé inteligence či strojové učení.

Stejně jako nám v případě programování nejde o to, aby se ze všech žáků stali programátoři, ani v případě umělé inteligence není cílem vychovat samé AI odborníky, ale docílit toho, aby žáci získali základní představu o konceptech souvisejících s umělou inteligencí a strojovým učením. A podobně bychom měli do budoucna přemýšlet i o dalších oblastech z druhé poloviny seznamu a integrovat je do našeho vzdělávání. A každý rok uvedené oblasti a s nimi spojené dovednosti projít a aktualizovat, protože za rok se může daný seznam společně s výčtem digitálních dovedností rozšířit o další. Že rozhodně nebude kratší, asi už tak nějak tušíme. Již nyní mě napadá minimálně jedna oblast, která ve výše uvedeném přehledu chybí a o které jsme na Spomocníkovi nedávno psali. Metaverse je úzce spojen s rozšířenou (Extended) realitou, a tak bychom mohli pokračovat.

Ale když už teď víme, jaké dovednosti a v jakých oblastech rozvíjet, a také proč to dělat, zbývá dořešit jediné, jak. Myslím, že máme o čem přemýšlet. A žáky zase nechme, aby si své priority v digitálních dovednostech zvolili sami.

*

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na opravy@spomocnik.cz.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – List of Digital Skills You Should Learn in 2022. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z WWW: [https://akanne.org/blog/digital-skills-learn/].
[2] – Top Ten Digital Skills You Should Learn in 2022. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z WWW: [https://intelmouse.com/top-ten-digital-skills-that-you-should-learn-in-2022/].
[3] – 10 digital skills to power-up your career for 2022. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z WWW: [https://academyxi.com/10-digital-skills-to-power-up-your-career-for-2022/].
[4] – REHMAN, Naveed. 15 Digital Skills To Learn In 2022 | Digital skill to learn. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z WWW: [https://shubnume.com/15-digital-skills-to-learn-in-2022/].
[5] – The Top 10 Digital Skills Tech Companies are Looking for Today. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z WWW: [https://digitalskillsglobal.com/blog/the-top-10-digital-skills-tech-companies-are-looking-for-today].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jaroslav Mašek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.