Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > AI revoluce ve vzdělávání
Odborný článek

AI revoluce ve vzdělávání

20. 2. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Umělá inteligence

Anotace

Zamyšlení s návodem, jak použít nové schopnosti umělé inteligence (ChatGPT) pro učitele.

Možná jste zaznamenali, že se schopnosti umělé inteligence (AI) nedávno díky projektu OpenAI skokově zvýšily. Týká se to hlavně generování textu pomocí nástroje ChatGPT, který dokáže na základě nepředstavitelně obrovského množství online materiálů a schopnosti pracovat s mnoha jazyky vytvořit pozoruhodně kvalitní dokument různých požadovaných forem – od polopatického výkladu s použitím jednoduchého jazyka až po vědecké dílo (Deep fake ve výuce). Určitá omezení samozřejmě existují – nutnost ověřovat zdroje či potřeba určité místo dopracovat. Přesto se proces vlastní tvorby textů zvolna proměňuje a dostává docela novou podobu (Nekončete u umělé inteligence, začínejte u ní).

První, co je třeba zaznamenat, je posun v získávání poznatků. Do teď jsme pracovali s jednotlivými online zdroji informací a jejich analýzu jsme si dělali sami, nebo jsme prostě studovali učitelem doporučený výukový materiál. Dnes si můžeme nechat libovolný pojem vyložit na té úrovni, kterou potřebujeme. Zde je ukázka demonstrující současné schopnosti ChatGPT:

Vstup: Vysvětlení pojmu "wiki" pro 15 let staré žáky. Vysvětlení pojmu "wiki" vědecky.
Reakce: Wiki je typ webové stránky, která umožňuje návštěvníkům upravovat a přidávat obsah. Je to jako kniha, kterou může každý společně přispívat a upravovat. Je to dobrý způsob, jak sdílet informace a vědět, že jsou aktuální a správné. Například Wikipedia je velký wiki, kde může každý přispět svými znalostmi o různých tématech. Wiki je termín, který pochází z havajského slova "wikiwiki", což znamená rychle nebo rychlý pohyb. V informatice se používá k označení webových stránek nebo aplikací, které umožňují uživatelům vytvářet, upravovat a sdílet informace. Tyto stránky jsou většinou kolaborativní a jsou spravovány skupinou lidí. Wiki lze rozdělit do dvou kategorií: veřejné wiki, kde mohou přispívat všichni uživatelé, a privátní wiki, kde mohou přispívat pouze předem autorizovaní uživatelé. Wiki se často používají k vytvoření encyklopedií, návodů, projektových dokumentů a dalších typů obsahu.


Je docela logické, že podobným způsobem budou nástroje jako ChatGPT využívat i učitelé [1]. Zde je příklad:

Vstup:

Jak učit algoritmické myšlení pro 8 let staré žáky?

Jak učit algoritmické myšlení pro 15 let staré žáky?

Reakce:

Algoritmické myšlení je schopnost řešit problémy pomocí kroků, které se dají snadno popsat a opakovat. Pro 8leté žáky můžete učit algoritmické myšlení tím, že jim ukážete jednoduché příklady a necháte je samotné vytvořit řešení pro jednoduché úlohy.

Několik nápadů pro učení algoritmického myšlení pro 8leté žáky:

 1. Používejte kostky nebo lego kostky k ukázání jednoduchých algoritmů pro třídění barev nebo tvarů.

 2. Ukázat jim jednoduchý program v jazyce Scratch, kde si mohou vyzkoušet jednoduché programy.

 3. Ukázat jim jednoduché příklady algoritmů pomocí kroků, jako například "jak se naučit krok na kroku jak se naučit jazyk"

 4. Vytvořit hry nebo úlohy, které vyžadují, aby žáci používali algoritmické myšlení k řešení problémů, například hledání cesty z místnosti do místnosti.

 5. Ukázat jim jednoduché příklady algoritmů, jako například jak si uvařit oběd.

Je důležité být trpělivý a dávat jim dostatek času na to, aby si mohli vyzkoušet a vytvořit své vlastní algoritmy.

Existuje mnoho způsobů, jak učit algoritmické myšlení pro 15leté studenty, zde jsou některé z nich:

 1. Použití her a puzzle: Použití her, jako je "Robot Rescue" nebo "Code Combat," kde studenti musí použít algoritmické myšlení k řešení úkolů, může být zábavné a motivační.

 2. Použití programovacích jazyků: Učit studenty základy programování v jazycích, jako je Scratch nebo Python, jim umožní vytvořit vlastní algoritmy pro řešení problémů.

 3. Projektové práce: Umožněte studentům pracovat na projektech, kde musí použít algoritmické myšlení k řešení konkrétního problému, například vytvoření her nebo aplikací.

 4. Diskuse a názorové debaty: Diskutovat o různých algoritmech a jejich výhodách a nevýhodách, může pomoci studentům pochopit, jak algoritmy fungují a jak je mohou využít.

 5. Použití případových studií: Ukázat jim konkrétní příklady, jak algoritmy používají například výzkum, bezpečnost, nebo vývoj her, ukázat jim jak jsou algoritmy důležité v běžném životě.


Zatím umělá inteligence dokáže jen analyzovat a vhodným způsobem interpretovat poznatky vytvořené lidmi. Jak vidno, není daleko doba, kdy bude touto cestou schopná navrhovat dokonce i specializované metodické postupy. Již teď je v oblasti tvorby kurikula na úrovni aprobovaného učitele. Pokud vám příklady výše nestačily, přidám ještě jeden:

Vstup:

Jak učit mediální výchovu pro 8 leté žáky?

Jak učit mediální výchovu na vysoké škole?

Reakce:

Existuje několik způsobů, jak učit mediální výchovu pro 8leté žáky:

 1. Použitím praktických aktivit: Například hraní her, které učí děti rozpoznávat reklamu nebo kriticky posuzovat zdroje informací.

 2. Prostřednictvím diskuse: Discutujte s dětmi o tom, co vidí v televizi nebo na internetu a učte je, jak se orientovat v médiích.

 3. Použitím ilustrativních příkladů: Ukazujte dětem příklady dobrého a špatného mediálního obsahu a učte je, jak si vybírat kvalitní zdroje informací.

 4. Přizpůsobením tématu dětem: Využívejte témata, která děti zajímají, jako například počítačové hry nebo sociální sítě, a učte je o bezpečnosti na internetu a kritickém myšlení.

Důležité je, aby byly aktivity zábavné a interaktivní, aby děti byly zapojeny a chtěly se učit.

 1. Využívání teoretických poznatků: Studenti by měli být seznámeni s teoretickými poznatky o mediální výchově, jako jsou například komunikační teorie, sociální konstruktivismus nebo kritická teorie. Tyto poznatky by měly být aplikovány na konkrétní příklady z praxe.

 2. Praktická analýza médií: Studenti by měli být schopni analyzovat různé druhy médií, jako jsou televize, rozhlas, noviny nebo internet. Měli by se učit, jak rozpoznat a kriticky hodnotit různé formy reklamy, propagandy nebo dezinformací.

 3. Mediální produkce: Studenti by měli mít možnost vytvořit vlastní mediální produkci, například krátký film nebo podcast. Tím by se mohli naučit, jak vytvářet kvalitní a účinnou mediální zprávu.

 4. Diskuse a debaty: Studenti by měli mít možnost diskutovat o různých tématech spojených s mediální výchovou. Tyto diskuse by měly být vedené kriticky a konstruktivně, aby studenti rozvíjeli své komunikační a argumentační dovednosti.

 5. Závěrečný projekt: Studenti by měli být vyzváni k vytvoření závěrečného projektu, který by měl být zaměřen na konkrétní téma spojené s mediální výchovou. Projekt by měl být vytvořen týmově a měl by obsahovat teoretickou analýzu, praktickou část a závěrečnou prezentaci.


Ano, jedná se o skutečnou revoluci, která ovlivní nejen uživatele, ale i vývoj dalších aplikací. Ani teď se však nejedná o možnost nahradit učitele. Jde stále jen o to jeho schopnosti s pomocí technologií umocnit.

Náš oblíbený inspirátor A. J. Juliani přináší hned 7 kroků, jak takové umocnění prostřednictvím ChatGPT realizovat [2]:
1. Přijmi ho.
2. Používej ho na místo fulltextového vyhledávání (Google).
3. Využívej jeho soustavnou pomoc.
4. Umocni tvorbu svých textů a generování nápadů.
5. Simuluj pohled expertů z různých perspektiv.
6. Generuj kurikulum, lekce, smysluplné otázky.
7. Modifikuj učení podle potřeb každého žáka.

7 Ways Teachers Can Harness the Power of AI for Learning

Tak si říkám, jak daleko máme k tomu, abychom využili umělou inteligenci pro transformaci našeho vlastního kurikula, nebo dokonce pro přípravu velké revize RVP?

Literatura a použité zdroje

[1] – KELLY, Nick; MCGRAW, Kelli. The AI future for lesson plans is already here. 2022. [cit. 2023-1-23]. Dostupný z WWW: [https://www.aare.edu.au/blog/?p=15151].
[2] – JULIANI, A.j. 7 Ways Teachers Can Harness the Power of AI for Learning. 2023. [cit. 2023-1-23]. Dostupný z WWW: [https://www.ajjuliani.com/blog/7-ways-teachers-can-harness-the-power-of-ai-for-learning].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Jan Maršák
12. 3. 2023, 12:24
"Zatím umělá inteligence dokáže jen analyzovat a vhodným způsobem interpretovat poznatky vytvořené lidmi. Jak vidno, není daleko doba, kdy bude touto cestou schopná navrhovat dokonce i specializované metodické postupy. Již teď je v oblasti tvorby kurikula na úrovni aprobovaného učitele."
To možná AI bude schopna, ale jen proto, že jiné lidské mozky vytvoří sofistikované programy či algoritmy, které to umožní. Bez nich by umělá inteligence nic takového sama o sobě nedokázala (už jen proto, že je umělá a tudíž je to lidské dílo). Jistě dokáže v jistých případech nahradit i určité činnosti aprobovaného učitele (ne však všechny činnosti). Ale jen proto, že to byl zase jen jiný člověk (nebo jiní lidé), který (kteří) umělou inteligenci takto nadesignoval(i). Umělá inteligence nedokáže sama o sobě dělat nic, co do ní "nevloží" lidé.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.