Domů > Spomocník > Gymnaziální vzdělávání > 10 způsobů, jak používat LinkedIn ve škole
Odborný článek

10 způsobů, jak používat LinkedIn ve škole

27. 9. 2023 Gymnaziální vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Pokud ještě nemáte školní LinkedIn a uvažujete o jeho založení, následující způsoby využití by vám mohly pomoci při jeho začlenění mezi ostatní sociální sítě školy.
 

Řekněte mi, jak vypadá vaše komunikace, a já vám povím, jací jste.

I tak by se dalo stručně vyjádřit měřítko úspěšnosti a kvality nejen školy, ale obecně jakékoliv instituce a lidí v ní.

Pokud ve škole něco nefunguje, je často na vině právě komunikace, resp. nenastavení nebo nedodržování dobře navrženého komunikačního plánu (Komunikační plán jako základ úspěšné školy).

Vedle vnitřní komunikační strategie je neméně důležitá i ta vnější, tj. jak o škole, jejím životě a aktivitách komunikujeme prostřednictvím sociálních médií, školního webu a dalšími kanály. 

Úspěšnost komunikace školy s vnějším světem se však neměří počtem sociálních sítí, které má, ale tím, jak efektivně je dokáže využívat. Pokud tedy zřídíte školní Facebook, Instagram, X (dříve Twitter), YouTube ad. a na všech z nich včetně webu budete sdílet stejným způsobem to samé, je úplně zbytečné jich mít tolik.

Na úplném začátku vaší vnější komunikační strategie je proto potřeba definovat účel každého sociálního média nebo obecně jakéhokoliv komunikačního kanálu a z něj pak následně danou strategii vytvořit.

Příkladem je situace, kdy vás napadne provozovat vedle školního Facebooku a Instagramu také LinkedIn. A stejně jako jinde, i tady je dobré začít otázkou proč?

LinkedIn a ostatní sociální média školy

V případě sociální sítě LinkedIn vychází odpověď na otázku proč, a tedy hledání účelu jejího využití ve škole, z hlavní orientace či zaměření celé platformy, kterou je stále především profesní sféra. Zatímco školní Facebook může primárně cílit na rodiče a stávající žáky a mít z něj jakousi prodlouženou ruku školního webu, Instagram lze využít zejména pro prezentaci života školy a zaměřovat se v něm na žáky a uchazeče, LinkedIn dává smysl ve chvíli, kdy chcete školu a její aktivity propojit se školními partnery a prezentovat vzájemnou spolupráci. To však není zdaleka jediný důvod, proč má tato sociální síť pro školu smysl. Další se zrcadlí v následující 10 způsobech jejího využití.

10 způsobů, jak používat LinkedIn ve škole

Z pohledu školy

1. Propagace školy prostřednictví školního LinkedIn profilu
2. Publikování příspěvků o úspěších, akcích, projektech, spolupráci a dalších aktivitách s propojením partnerů a spolupracujících institucí
3. Publikování blogových článků o škole (škola z pohledu žáků)
4. Propojení s absolventy školy pro realizaci aktivit a setkávání
5. Organizace školních událostí realizovaných ve spolupráci s partnery a spolupracujícími institucemi
6. Zprostředkovávání pracovních nabídek školy
7. Tvorba reklamních kampaní školních událostí či projektů

Z pohledu žáků, učitelů, vedení školy a dalších zaměstnanců

8. Vytváření a udržování osobního portfolia
9. Budování profesní vzdělávací sítě a rozšiřování osobního vzdělávací prostředí pomocí LinkedIn skupin
10. Zlepšování dovedností prostřednictvím LinkedIn vzdělávání

[1][2]

Věkový limit není důvodem nezájmu

Na první pohled se může zdát, že věkovým limitem 16 let se využití LinkedInu na základních školách značně zužuje. Jistě, žáci mladší 16 let si svá profesní porfolia možná v průběhu studia nevytvoří, mohli bychom je však na to v posledních ročnících začít připravovat minimálně tím, že jim představíme ta naše a pomůžeme jim v přípravě jejich stávajících e-portfolií pro formát LinkedInu.

Až zde jednou budou mít svůj profesní profil, mohou si jej propojit se základní školou, kde studovali. Škola pak může sledovat další studijní a profesní vývoj svých absolventů a absolventek a případně s nimi navázat spolupráci při akcích a projektech školy atd.

Ne za každou cenu aneb jenom cíl nestačí

Dobře, našli jste smysl využití LinkedInu ve své škole? Máte jasnou vizi a cíl a začínáte tvořit strategii? Nezapomeňte, že její součástí je také sestavení týmu, který bude LinkedIn obsluhovat, počínaje udržováním aktuálních informací o škole a konče pravidelným publikováním a rozšiřováním profesní sítě s napojením na školu a všechny, kteří se k ní v rámci této platformy přihlásí.

Jinak řečeno, pro libovolný z prvních 7 výše uvedených a na školu orientovaných způsobů využití LinkedInu je zapotřebí vytvořit nejen plán, ale nastavit procesy s delegovanými lidskými zdroji z řad žáků, učitelů a zaměstnanců školy, kteří se o něj budou v různých rolích starat, a to včetně zapojení nástrojů umělé inteligence.

Bez zajištění a dlouhodobého udržení nastavených procesů raději školní LinkedIn ani nezřizujte. Není totiž horší reklama pro školu než sociální síť, kterou nikdo neudržuje, nic se na ní neděje, a která neplní účel, kvůli kterému byla vytvořena.

Aneb, řekněte mi, jak využíváte své sociální sítě, a já vám řeknu, jak dobrou školou jste.

*

Související články

Literatura a použité zdroje

[1] – GRIBBLE, Andrea. 5 Ways to Use LinkedIn for Your School District. 2020. [cit. 2023-9-22]. Dostupný z WWW: [https://socialschool4edu.com/5-ways-to-use-linkedin-for-your-school-district/].
[2] – GRIBBLE, Andrea. How and Why to Use LinkedIn for Your School!. 2022. [cit. 2023-9-22]. Dostupný z WWW: [https://www.linkedin.com/pulse/how-why-use-linkedin-your-school-andrea-gribble/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.