Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 7 kroků, jak zvládnout posun vztahu učitele a žáka v éře AI
Odborný článek

7 kroků, jak zvládnout posun vztahu učitele a žáka v éře AI

27. 3. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Umělá inteligence

Anotace

Generativní AI nejen pomáhá učitelům vést žáky k aktivnímu učení. Může jim též pomoci zlepšit a posunout jejich vztahy se žáky.

Učitelé experimentující s generativní umělou inteligencí a jejím zaváděním do výuky si postupně začali čím dál víc uvědomovat, že AI chatboti nejsou jen technologickými nástroji, ale že jde o katalyzátory, které proměňují vztahy mezi učitelem a žákem, a to způsoby, které jsou doslova fascinující.

Errol St. Clair Smith s řadou těchto učitelů mluvil, aby zjistil, co jim nejlépe funguje a jak konkrétně tímto směrem generativní AI využívají. [1]

Kdo je Errol St. Clair Smith

Errol St. Clair Smith je výkonným producentem dokumentu Blindsided by AI, zabývající se prvním rokem generativní umělé inteligence ve vzdělávání. Během posledních 17 let produkoval podcasty pro ISTE, ASCD, Edweek, AASA a Microsoft Education. Obdržel čtyři nominace na cenu Emmy a cenu Emmy za své publicistické příběhy. Dříve též publikoval v ISTE, Wall Street Journal, Los Angeles Times a Reason Magazine. O poznatcích získaných z jeho role pozorovatele ve vzdělávání píše na svém populárním blogu EdWords na platformě BRN. [1]

Využití GenAI k hyperpersonalizaci vzdělávání

Helen Crompton, která vyučuje generativní umělou inteligenci učitele na univerzitě Old Dominion, říká: „GenAI dává nám pedagogům více času, protože jsme na ni schopni přenést dodatečné úkoly a více se pak věnovat žákům.“

Jak dále uvádí, AI je schopna pomoci s personalizovaným učením, jelikož učitelé přizpůsobují obsah zájmům, schopnostem a výzvám žáků způsoby, které byly dříve nepředstavitelné.

Kombinujte jakýkoli vzdělávací cíl se zájmem žáka a jeho úrovní a pak požádejte ChatGPT (či jiného chatbota), aby pro něj přizpůsobil příklady k procvičení. Během několika sekund aplikace vygeneruje personalizovanou lekci. [1]

Žáci v roli řidičů

Nástroje umělé inteligence mohou také přenést větší odpovědnost za učení z učitele na žáka.

Shelby Scoffield, učitelka angličtiny na střední škole v Kalifornii, po svých žácích chtěla, aby se naučili zodpovědně používat generativní AI zadáním jednoduchého úkolu. Chtěla, aby požádali vybranou platformu AI o vygenerování několika zdrojů citovaných ve formátu MLA. Následně museli sami tyto zdroje najít, aby zjistili, zda jsou platné.

Využití umělé inteligence k zapojení žáků do kreativní práce a současně jejich umístění do role řidičů je jedním z nejběžnějších způsobů pro rozvoj vztahu mezi učitelem a žákem. [1]

Využití generativní AI a neformální konverzace k pochopení potřeb žáků

Dan Jones je progresivním učitelem na základní škole v Ohiu. Před deseti lety se přeorientoval z tradičního učitele, který přednáší před třídou a má ve výuce hlavní roli (označováno anglickým termínem „sage on the stage“, česky „mudrc na scéně“), na průvodce žáků během vzdělávacího procesu (anglicky „guide on the side“, volně přeloženo jako „průvodce po ruce“).

V rozhovoru s Errolem St. Clair Smithem prozradil, že využívá neformální konverzaci nebo mikrorozhovory k nahrazení tradičního formativního hodnocení při projektovém učení. Zapojením žáků do krátkých rozhovorů určuje, kdo si látku osvojuje a kdo potřebuje pomoc. Objevil přitom způsoby, jak zkombinovat generativní umělou inteligenci a mikrorozhovory k lepšímu hodnocení žáků.

Pro své třídy nejprve vytvořil přizpůsobeného chatbota, což je krok, který vyžaduje určitou práci (a znalosti). Poté žáky naučil, jak ho používat k získání okamžité zpětné vazbě na jejich úkoly. Jonesovou preferovanou aplikací je School AI, která mu umožňuje sledovat rozhovory žáků s botem. Tyto rozhovory mu pak poskytují hlubší pochopení toho, kterým žákům je třeba věnovat pozornost a také v jaké oblasti.

Kombinace umělé inteligence a mikrorozhovorů dává Jonesovi čas na cílené konverzace tváří v tvář se žáky, kteří to nejvíce potřebují. [1]

Využití generativní AI ke snižování pochybností a vybudování důvěry

Richlandova umělecká akademie v Ohiu si vytváří vlastní pokročilejší AI platformu. Nazývá ji Opevněná zahrada, jelikož je izolována od obecně sdílených dat používaných nástroji typu ChatGPT. Tito špičkoví AI boti jsou podobní generativním velkým jazykovým modelům, jako např. ChatGPT, tím, že jsou trénováni pomocí internetových dat. Avšak místo absorbování velké části internetu generují zpětnou vazbu na základě omezenější databáze informací, kterou jejich tvůrci považují za spolehlivou.

Přizpůsobené opevněné zahrady umožňují učitelům poskytnout žákům otevřený přístup k platformě umělé inteligence, sledovat, jak ji používají, a na základě dat určit, kde jsou potřeba nastavit hranice. Na rozdíl od nástrojů, které odhalují podvody žáků, tento přístup umožňuje učitelům svým žákům důvěřovat a současně být schopni prověřovat integritu. [1]

Z role průvodce k hlavnímu ověřovateli učení

Caroline Kurban, AI výzkumnice a instruktorka z Univerzity MEF, navrhuje, abychom posunuli hranice generativní umělé inteligence k přípravě budoucích učitelů. Aby držela krok s tempem změn, Kurban vyvinula metodu, která záměrně posunula její vztah se žáky od role průvodce k spolupracovníkovi a validátorovi.

Na své poslední hodině požádala své studenty, aby si zvolili generativní AI nástroj, vybrali projekt související s kurzem a tento AI nástroj použili. Její role začala jako facilitátor učení, ale s postupujícími různorodými úkoly se stala spolupracovnicí, pracující vedle studentů jako „spolupracující studentka“, zapojující se do sdíleného objevování, usnadněného prostřednictvím umělé inteligence.

Brzy poté zaujala novou roli hlavního učebního validátora obsahové přesnosti a certifikátora toho, zda učební proces splňuje stanovené cíle. Pravidelně se přitom ocitávala v situaci, kdy se učila od svých studentů, což pro ni byla radostná zkušenost. [1]

7 kroků k úspěšnému posunu vztahu učitele a žáka v éře AI

V průběhu rozhovorů s výše zmíněnými učiteli dal Errol St. Clair Smith dohromady seznam kroků vedoucích k úspěšnému nalezení posunu ve vztazích učitele a žáka v éře AI.

1. Přijměte novou roli

a měnící se vztahy, které pohání umělá inteligence.

„Jedna z největších věcí, které jsem byl nucen se vzdát, byl pocit kontroly. Avšak odměna převážila nad tím, čeho jsem se musel zříct,“ prohlásil Dan Jones.

2. Přenastavte svou představu

o tom, co znamená být efektivním učitelem v éře generativní AI. To zahrnuje také být v pohodě s tím, že se učíte se žáky a od žáků.

3. Mluvte s nadřízenými a kolegy

o proměnlivém vztahu mezi učitelem a žákem a proč je důležité přijmout tuto evoluci pro přípravu žáků na pracovní prostředí prodchnuté umělou inteligencí.

4. Připravte na změnu rodiče

Mnozí z nich mohou být přesvědčeni, že role učitele je dávat instrukce před třídou a role žáka je dělat si poznámky a psát testy. Diskutujte s nimi o tom, jak umělá inteligence směřuje výuku k samořízenému, nezávislému učení a proč je důležité, aby jejich děti tuto dovednost zvládly dříve spíše než později.

5. Hovořte se svými žáky

Zvykli jsme si spojovat umělou inteligenci s podváděním žáků. Žáci se mohou cítit váhavě při používání nástrojů AI. Buďte připraveni jim vysvětlit, jak může být umělá inteligence doplňkem jejich práce, pokud je používána zodpovědně.

6. Identifikujte osobní praktiky

které vám pomohou přizpůsobit se vyvíjejícímu se vztahu. Věnování času reflexi a zjištění, co potřebujete a co vám funguje, může výrazně pomoci hladké změně tohoto vztahu.

7. Přijměte AI jako součást výuky

Umělá inteligence proniká do tříd příliš rychle, aby s tím kdokoli z nás mohl držet krok. Identifikujte a zaměřte se na jeden nebo dva AI nástroje relevantní pro obsah vašeho kurzu a vzdělávací cíle. A ten zbytek si klidně nechte na později.

[1]

Literatura a použité zdroje

[1] – SMITH, Errol St. Clair. How AI Can Help Teachers Guide Students to Active Learning. 2024. [cit. 2024-3-24]. Dostupný z WWW: [https://www.edutopia.org/article/ai-teacher-student-relationships].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.