Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Učitelský spomocník se stěhuje a bilancuje
Odborný článek

Učitelský spomocník se stěhuje a bilancuje

3. 1. 2011 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Článek shrnující dosavadní vývoj Učitelského spomocníka, loučící se se starou verzí redakčního prostředí na Pedagogické fakultě UK a vyjadřující přaní budoucího zdárného vývoje pod hlavičkou RVP.cz v dalších letech.

Drazí kolegové, přátelé Učitelského spomocníka!

Asi jste již zaznamenali, že se Spomocník stal od 1.12.2010 součástí Metodického portálu RVP. Celý prosinec byl přechodným obdobím, kdy jsme publikovali články jak ve starém redakčním prostředí na Spomocnik.cz, tak v novém na Spomocnik.rvp.cz. Dnes ale nadešel čas rozloučit se nejen se starým rokem, ale i s původním Spomocníkem, který měl svůj domov na Pedagogické fakultě UK téměř 14 let.

Spomocnik01

Za tu dobu prošel několika vývojovými stádii. To počáteční, naivní, reprezentované kresbou 10 leté Z. Homolové z kladenské ZŠ Brjanská (viz Výstava ilustrací pro Učitelského spomocníka) trvalo od roku 1997 téměř 10 let. Byla to doba, kdy se využitím technologií ve školách vlastně nikdo jiný profesionálně nezabýval. Spomocník tehdy suploval i celou řadu funkcí, jež později převzaly příslušné instituce či pracoviště. Připravoval kalendář akcí, přehled nabídek mezinárodních projektů realizovaných prostřednictvím internetu (jako výstup zapojení do mezinárodní asociace ESP). Sloužil jako domov pro Středisko multilicencí (tehdy patřící MŠMT) a PAU (jehož historický web vydržel na serveru KITTV UK PedF dodnes). The Wayback Machine archivuje vůbec nejstarší podobu Spomocníka z března 2000. Je to velmi zajímavý pocit, umět se pohybovat v čase. Škoda, že jenom na internetu a jenom zpátky.

Během prvních let své existence Spomocník odrostl dětským střevíčkům, aby se na začátku roku 2007 proměnil v mladého muže připomínajícího vysokoškoláka (viz Spomocník slaví 10. narozeniny!). Vzhled stránek šel s dobou a převzal některé vlastnosti stále populárnějšího blogu a Webu 2.0. To již získal značné zkušenosti především díky své snaze neustále informovat učitelskou veřejnost o tom, co je ve světě vzdělávacích technologií nového. Na tvorbě obsahu se začali podílet i doktorandi a studenti pedagogické fakulty studující některý z předmětů zabývajících se metodikou využití technologií ve výuce. Kromě článků, jejichž frekvence se vždy pohybovala v rozmezí 1 až 2 týdně, se specialitou Spomocníka stala databáze více jak tisícovky průběžně aktualizovaných, zatříděných a anotovaných odkazů na materiály a weby ve výuce použitelné. Pod názvem Odkazník Učitelského spomocníka je, a v budoucnosti zůstane, jeho nedílnou součástí.

Spomocnik02

V letech 2004-2010 provozoval Učitelský spomocník experimentální portál podporující tvorbu vlastních moderně pojatých výukových lekcí učiteli - WebQuest.cz. Po úspěšném ukončení pilotního běhu je všem zájemcům k dispozici archiv několika stovek inspirativních webquestů, metodická pomoc pro autory a aktuální přehled odkazů na materiály a archivy těchto specializovaných výukových lekcí z celého světa. Více podrobností o výsledcích experimentu najdete zde.

Během posledních 4 let Spomocník dospěl a vyučil se natolik, že je možné ho považovat za hlavní zdroj informací z oboru vzdělávacích technologií u nás. Pravidelně publikuje nejdůležitější výstupy nejnovějších mezinárodních výzkumů, podnětné myšlenky zajímavých odborníků z celého světa i inspirativní příklady dobré praxe od nás i z ciziny. Díky soustavné a dlouhodobé aktivitě lze v současné době hovořit již o tom, že vybudoval jedinečnou síť odborných příspěvků, v níž se jednotlivé informace navzájem propojují a navazují jedna na druhou. Čtenářům jsou přitom předkládány srozumitelnou a čtivou formou – značně odlišnou od vědeckých statí, na jaké jsme při zpracovávání podobné problematiky byli dosud u nás zvyklí. Proto se Spomocník stal velmi vhodným studijním materiálem jak pro studenty pedagogických oborů, tak pro učitele z praxe, kteří mají zájem se zdokonalovat v práci s technologiemi.

Učitelský spomocník v souladu s nejnovějšími výzkumy vždy podporoval transformaci školství v duchu konstruktivizmu obohaceného o myšlenky konektivismu (viz Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí) s cílem v maximální míře u žáků podpořit vznik kompetencí potřebných pro život ve 21. století. Naše reforma školství v duchu přijatého RVP byl nepochybně krok správným směrem, i když jeho realizace měla celou řadu závažných nedostatků. Je stále zřetelnější, že bude nutné RVP modifikovat a implementovat do něj kromě dalších opatření na podporu jeho zdárné realizace i další rozměr v podobě komplexní podpory využití vzdělávacích technologií (viz Integrace technologií podle modelu TPCK). Transformace, kterou musí školství projít, aby bylo schopno čelit výzvám současné doby, musí nutně reagovat na realitu dneška, tj. na fakt, že technologie stále více ovlivňují síťovou generaci našich žáků, restrukturalizují jejich způsob myšlení, a vyvolávají tak potřebu změny výukových postupů.

Je proto zcela na místě, aby se Učitelský spomocník stal součástí portálu RVP, který je hlavním nástrojem na podporu realizace naší státní reformy školství. Jeho úkolem je přispět ke společnému dílu a napomoci k implementaci vzdělávacích technologií do výukového procesu napříč předměty i typy škol. Rozsah jeho činnosti se sice nezmění, zato dosah a význam se jistě výrazně zvýší. Jeho další činnost bude nadále výsledkem spolupráce VÚPKatedrou informačních technologií a technické výchovy (KITTV) UK Praha, PedF. Na přípravě obsahu se i nadále budou podílet studenti a doktorandi tohoto pracoviště, případně další autoři, kteří mají k dané problematice co říci.

Loučíme se proto dnes se starým Spomocníkem s velkým očekáváním a nadějemi, že se nám bude dařit stanovený záměr i cíle naplňovat. Do jaké míry budeme úspěšní, zjistíte jediným možným způsobem, a sice tak, že nás budete sledovat.

Spomocnik03

Nový Učitelský spomocník přeje všem svým čtenářům vše nejlepší a mnoho úspěchů v roce 2011!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.