Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Riaditeľ na jeden deň

Ikona informativni

Riaditeľ na jeden deň

Autor: Peter Weis
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Článek popisující zajímavý projekt města Chicaga, který se snaží propojit státní školy s manažery a odborníky z praxe.
Klíčová slova: řízení, vedení, ředitel, principal, Chicago, public schools, veřejné školy, Daley, CPS, PFAD

Už od roku 1998 sa v Chicagu realizuje program s názvom „Principal for a Day“ (PFAD) – „Riaditeľ na jeden deň“. Je to program, ktorý umožňuje pracovníkom v organizáciách, podnikoch, ale aj jednotlivcom návštevu škôl a vyskúšanie si vedenia školy.

Program PFAD zvyšuje záujem o pomoc americkým štátnym školám. Zaviedol ho starosta mesta Chicago Richard M. Daley s cieľom rozšíriť povedomie občanov a ich chápanie problémov, ktorým čelia žiaci, učitelia a riaditelia týchto škôl. Od začiatku (v roku 1998) počet uchádzačov stúpol z 677 (približne z 300 organizácií) na vyše 1500.

Do programu je zapojených cca 600 škôl, na ktorých sa záujemci môžu uchádzať o svoje pôsobenie. Jedná sa o dobrovoľnú činnosť, ktorá je vhodná najmä pre ľudí pohybujúcich sa vo vrcholovom managemente, prípadne výkonných riaditeľov podnikov. Doteraz sa do tohto programu úspešne zapojili ľudia z rôznych oblastí života: spisovatelia, umelci, športovci, doktori a ďalší.

David Schwimmer, principal for a day

Títo dobrovoľníci venujú svoj čas a zdroje na zlepšenie situácie na vybranej škole. Zúčastňujú sa rôznych školských aktivít, organizujú výlety a podporujú vzdelávanie finančne aj materiálne (poskytujú vybavenie vedeckých laboratórií, sponzorujú knižné kluby, dodávajú počítače, software).

Cieľom projektu PFAD je zapájanie sa „riaditeľov“ samotných, ich firiem, organizácií alebo asociácií do života školy počas roka. Na oficiálnych stránkach Chicago public schools (CPS) nájdeme medzi hlavnými cieľmi tohto projektu aj prehlbovanie existujúcich vzťahov, vytváranie nových partnerstiev medzi CPS a neziskovými organizáciami, asociáciami prípadne jednotlivcami (viď Chicago Public Schools - Principal for a Day).

Riaditeľ na jeden deň navštevuje školu jedenkrát ročne. Počas roka sa však dobrovoľníci z firmy zapájajú minimálne do 3 rôznych akcií, ktoré podporujú školu. Počas dňa stráveného v škole by mal PFAD prevziať rolu „naozajstného“ riaditeľa, sledovať školu a zamestnancov, pracovať s deťmi v triedach alebo s jednotlivými žiakmi, prípadne robiť prednášky na vybranú tému.

Vo výzve na YouTube primátor mesta Chicago Richard M. Daley osobne apeluje na spoluobčanov, aby si našli cestu ako podporiť štátne školy.

Daley

Principal for a Day – Richard M. Daley

Podľa neho ide o jeden z najúspešnejších programov v Amerike. Každý si zaslúži kvalitné vzdelanie. Cieľom projektu PFAD je rušiť bariéry medzi štátnym školstvom a verejnosťou – verejnosť môže školstvo pozitívne ovplyvňovať. Každý môže byť dobrovoľník alebo byť príkladom pre ostatných.

Ak deti nie sú dobre vzdelávané, je to chyba dospelých – nikoho iného. Nie je to chyba detí. Keď pomáhame dnešným žiakom, robíme investíciu do budúcnosti. Hlavným zmyslom tejto akcie je, aby verejnosť prispela k podpore spolupráce štátneho školstva s pracovným sektorom v oblastiach ako sú kariéra a vytváranie pracovných príležitostí, čo je mimochodom jediná možná cesta, ako žiakov úspešne pripraviť na budúce uplatnenie v roli zamestnancov.

Bolo by zaujímavé, ako by sa takýto projekt vyvíjal v adaptácii na naše prostredie. Našlo by sa dostatočné množstvo „riaditeľov“, ktorí by boli ochotní sa do podpory školstva zapojiť a aspoň na jeden deň si vyskúšať, s akými problémami sa riaditelia škôl musia vysporiadať?

 

Zdroje:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 06. 01. 2011
Zobrazeno: 3564krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
WEIS, Peter. Riaditeľ na jeden deň. Metodický portál: Články [online]. 06. 01. 2011, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/10419/RIADITEL-NA-JEDEN-DEN.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.