Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Riaditeľ na jeden deň
Odborný článek

Riaditeľ na jeden deň

6. 1. 2011 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Peter Weis

Anotace

Článek popisující zajímavý projekt města Chicaga, který se snaží propojit státní školy s manažery a odborníky z praxe.

Už od roku 1998 sa v Chicagu realizuje program s názvom „Principal for a Day“ (PFAD) – „Riaditeľ na jeden deň“. Je to program, ktorý umožňuje pracovníkom v organizáciách, podnikoch, ale aj jednotlivcom návštevu škôl a vyskúšanie si vedenia školy.

Program PFAD zvyšuje záujem o pomoc americkým štátnym školám. Zaviedol ho starosta mesta Chicago Richard M. Daley s cieľom rozšíriť povedomie občanov a ich chápanie problémov, ktorým čelia žiaci, učitelia a riaditelia týchto škôl. Od začiatku (v roku 1998) počet uchádzačov stúpol z 677 (približne z 300 organizácií) na vyše 1500.

Do programu je zapojených cca 600 škôl, na ktorých sa záujemci môžu uchádzať o svoje pôsobenie. Jedná sa o dobrovoľnú činnosť, ktorá je vhodná najmä pre ľudí pohybujúcich sa vo vrcholovom managemente, prípadne výkonných riaditeľov podnikov. Doteraz sa do tohto programu úspešne zapojili ľudia z rôznych oblastí života: spisovatelia, umelci, športovci, doktori a ďalší.

David Schwimmer, principal for a day

Títo dobrovoľníci venujú svoj čas a zdroje na zlepšenie situácie na vybranej škole. Zúčastňujú sa rôznych školských aktivít, organizujú výlety a podporujú vzdelávanie finančne aj materiálne (poskytujú vybavenie vedeckých laboratórií, sponzorujú knižné kluby, dodávajú počítače, software).

Cieľom projektu PFAD je zapájanie sa „riaditeľov“ samotných, ich firiem, organizácií alebo asociácií do života školy počas roka. Na oficiálnych stránkach Chicago public schools (CPS) nájdeme medzi hlavnými cieľmi tohto projektu aj prehlbovanie existujúcich vzťahov, vytváranie nových partnerstiev medzi CPS a neziskovými organizáciami, asociáciami prípadne jednotlivcami (viď Chicago Public Schools - Principal for a Day).

Riaditeľ na jeden deň navštevuje školu jedenkrát ročne. Počas roka sa však dobrovoľníci z firmy zapájajú minimálne do 3 rôznych akcií, ktoré podporujú školu. Počas dňa stráveného v škole by mal PFAD prevziať rolu „naozajstného“ riaditeľa, sledovať školu a zamestnancov, pracovať s deťmi v triedach alebo s jednotlivými žiakmi, prípadne robiť prednášky na vybranú tému.

Vo výzve na YouTube primátor mesta Chicago Richard M. Daley osobne apeluje na spoluobčanov, aby si našli cestu ako podporiť štátne školy.

Daley

Principal for a Day – Richard M. Daley

Podľa neho ide o jeden z najúspešnejších programov v Amerike. Každý si zaslúži kvalitné vzdelanie. Cieľom projektu PFAD je rušiť bariéry medzi štátnym školstvom a verejnosťou – verejnosť môže školstvo pozitívne ovplyvňovať. Každý môže byť dobrovoľník alebo byť príkladom pre ostatných.

Ak deti nie sú dobre vzdelávané, je to chyba dospelých – nikoho iného. Nie je to chyba detí. Keď pomáhame dnešným žiakom, robíme investíciu do budúcnosti. Hlavným zmyslom tejto akcie je, aby verejnosť prispela k podpore spolupráce štátneho školstva s pracovným sektorom v oblastiach ako sú kariéra a vytváranie pracovných príležitostí, čo je mimochodom jediná možná cesta, ako žiakov úspešne pripraviť na budúce uplatnenie v roli zamestnancov.

Bolo by zaujímavé, ako by sa takýto projekt vyvíjal v adaptácii na naše prostredie. Našlo by sa dostatočné množstvo „riaditeľov“, ktorí by boli ochotní sa do podpory školstva zapojiť a aspoň na jeden deň si vyskúšať, s akými problémami sa riaditelia škôl musia vysporiadať?

 

Zdroje:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Peter Weis

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.