Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Tvorba videa mimo výuku
Odborný článek

Tvorba videa mimo výuku

20. 1. 2011 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Rosana Zvelebilová
Tento článek je součastí seriálu: Tvorba videa

Anotace

Článek ukazující, jak by mohl vypadat blokový kurz tvorby videa na ZŠ s ukázkou.

V listopadu 2010 vyšel můj článek o zařazení tvorby videa do výuky (Tvorba videa ve výuce). Takový projekt může být časově velmi náročný, protože mu učitel/ka musí vyhranit více vyučovacích hodin. Další možností, jak vzdělávat žáky v této oblasti, je vytvoření zájmového kroužku nebo blokového kurzu, který se bude konat mimo výuku ve volném čase žáků.

Pro školu má takový projekt význam v tom, že splňuje několik průřezových témat (především 6.6 „Mediální výchova“) a klíčových kompetencí RVP. Při takovém blokovém kurzu je nutné utvořit fungující tým, spolupracovat a dostatečně komunikovat. Žáci si vyzkouší spolupráci se spolužáky z jiných tříd, které třeba ani neznají. Může je to inspirovat k další tvorbě jak ve skupině, tak i mimo ni.

Je-li kurz úspěšný, škola získá viditelný důkaz díky výstupům. Videa se mohou umístit na webové stránky, promítat na školní besídce nebo jiné školní akci apod. Vhodnou doprovodnou akcí je soutěž o nejlepší krátký film.

Podívejme se tentokrát na to, jak by mohla vypadat taková výuka v podobě blokového kurzu.

Blokový kurz

Ideální počet žáků je 6 – 10, aby se při praktickém cvičení dostalo na všechny a aby mohli utvořit fungující tým při společné práci. Kurz by měl mít jednoho vedoucího lektora, který by byl stále přítomen, na výklad určitých oblastí může být pozván host.

Prostorem pro konání kurzu může být učebna, kancelář nebo jiná přístupná místnost. K realizaci je třeba projekční technika, aby si žáci mohli promítat vytvořené práce a sledovat ukázky filmů při výkladu. Pro praktická cvičení je pak nutné obstarat A-V techniku – kamery, stativy, reflektory, apod. Většinu věcí si mohou žáci donést z domova, může je zapůjčit škola nebo sponzor (více v článku Tvorba videa ve výuce).

Pro průběh blokového kurzu doporučuji vyhradit si 2 víkendy, které jdou po sobě. Dvoudenní intenzivní bloková výuka se zaryje žákům do paměti a bude pak jednodušší práce při praktickém cvičení. Navíc je mezi víkendy 5 dní pro vypracování domácích prací. Možné je také zařadit některé z bloků do aktivit v rámci „projektového dne“ ve škole. Rozdělení výuky do bloků by mohlo vypadat třeba takto:

Blok I – seznámení

Pokud žáci již v minulosti něco tvořili, mohou se jejich práce na úvod promítnout. Zároveň dojde k jejich vzájemnému seznámení. Promítání je sice hlavně motivačním prvkem, učiteli však dává možnost získat přehled, na jaké „filmařské“ úrovni žáci jsou.

Blok II – přehled zásadních filmů

Ukázky významných filmů mohou inspirovat žáky k vlastní práci. O vybraných filmech by se měli něco dozvědět - kdy a jak vznikal a jak se vyvíjel (i po technické stránce).

Blok III – technika a teorie

Žáci by si měli osvojit nejzákladnější pravidla filmování – velikosti záběrů, pohyby, z čeho se kamera skládá, co jsou rychlost závěrky, výtěžek (gain) a clona (iris), jaké jsou druhy objektivů a média, na které lze zaznamenávat. Dále techniku střihu, hardware a software pro úpravu, autorské zákony a možnosti získání legální hudby. Nakonec by měla být představena technika pro projekci a prezentaci.

Lektor by měl brát při výkladu ohled na dostupnou techniku - především digitální technologii, které mají žáci k dispozici.

Součástí teorie je také psaní scénáře, dramaturgické práce a základní dovednosti sestavit příběh.

Blok IV – praktická práce s technikou

Na základě teorie si žáci vyzkouší ovládat vlastní zařízení. Pokud je k dispozici profesionální kamera, určitě i na tu by si měli „sáhnout“. Žáci by si měli vyzkoušet, jak se dělá nasvícení scény či záznam zvuku, aby si uvědomili, že reflektor i mikrofon jsou důležitou součástí praxe.

Po tomto bloku by měli mít žáci dostatek vědomostí a zkušeností pro vlastní domácí práci, kdy si to, co se naučili, zopakují sami s vlastní kamerou. Také si vyzkouší další úskalí filmování - režii herců, produkci, střih, postprodukci a distribuci.

Domácí práce

Žáci využijí schopností, kterých nabyli při praktické části kurzu. Vytvoří scénář, seženou herce, techniku a naplánují natáčení. Video pak „natáhnou“ do počítače, sestříhají ve vhodném programu, přidají hudbu, vyladí zvuk, doplní animacemi apod. Pak dílko vyexportují a nahrají na internet (Youtube, Ulož.to).

Při zadávání domácí práce je důležité zdůraznit, aby si žáci nekladli příliš vysoké cíle. Za 5 všedních dní nezvládnou natočit celovečerní film. Stačí krátká minutová etuda. Lektor může ukázat pro inspiraci díla z minulých ročníků či z jiných kurzů nebo zadat jednoduché téma.

Blok V – reflexe domácí práce

Žáci mají při promítání možnost poučit se z vlastních chyb i z chyb ostatních účastníků, inspirovat se a motivovat. Lektor může navrhnout úpravy pro zdokonalení videa účastníka kurzu.

Blok VI – společná práce

Žáci již mají teoretický základ, sami si vyzkoušeli tvořit a nyní už vědí, čeho se vyvarovat a co dělají dobře. Mohou se pustit do společného díla, při němž si vyzkouší týmovou práci. Je možné, že si mezi sebou rozdělí jednotlivé filmařské funkce, nebo se dohodnou, že se budou ve funkcích střídat. Na práci by se ale měli podílet všichni účastníci kurzu.

Stejně jako u domácích prací hrozí, že si účastníci kurzu určí příliš vysoké cíle – společné dílo by mělo být krátké a jednoduché. Tentokrát by se ale nemělo již jednat o krátkou etudu, ale o uzavřený příběh.

Závěr

Všichni účastníci by měli mít potvrzení od rodičů, že se mohou jejich práce uveřejnit (na internetu, společném promítání) a také, že se mohou uveřejnit materiály, kde jsou natočeni. To vše samozřejmě před samotným začátkem blokového kurzu. Výsledky své práce během kurzu žáci dolaďují po jeho skončení doma. Krátké filmy žáků i společná práce může být pak použita pro prezentaci školy na webových stránkách, ale také na amatérských soutěžích, besídkách a jiných akcích.

 

Ukázka výstupu blokového kurzu tvorby videa:

Světlana Guseva: Head and Shine (téma: „Parodie na reklamu do 3 minut“)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Rosana Zvelebilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Tvorba videa.
Ostatní články seriálu: