Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Standardy ISTE pro administrátory

Ikona informativni

Standardy ISTE pro administrátory

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Článek popisuje, co má být obsahem technologických dovedností vedoucích pracovníků resortu školtví.
Klíčová slova: standardy, ISTE, administrátoři, řídící pracovníci, odbory školství, MŠMT
Americká společnost ISTE (The International Society for Technology in Education) má na dění v oblasti vzdělávacích technologií značný vliv. Nedávno oslavila 30 let své existence. Kromě výzkumu a pořádání konferencí (např NECC) se věnuje hlavně publikační činnosti. Již několikrát jsme o ní psali v souvislosti se standardy, jejichž vývojem se taktéž zabývá.

První standardy technologických dovedností pro žáky byly vytvořeny v roce 1998 (viz ISTE a její standardy technologických dovedností studentů). Během času ale zastaraly, a tak je ISTE v roce 2007 inovovala, aby lépe odpovídaly požadavkům 21. století (viz ISTE zveřejnila návrh nových technologických standardů). S tím, jak se implementace technologií ve školách stále rozšiřovala, ukázalo se, že mít standardy jen pro žáky nestačí. Mají-li být děti správným způsobem připravovány pro život v 21. století, musí mít příslušné vhodné kompetence na prvním místě jejich učitelé. Proto ISTE v roce 2008 vydala též novou upravenou verzi technologických standardů pro učitele (viz Nové technologické standardy ISTE pro učitele)

Mají-li technologické standardy pro učitele mít smysl, musí být prakticky využity. Vyhláška ani zákon na to nestačí. Nutné je, aby příslušné požadavky na kompetence byly nárokovány v první řadě všemi vedoucími pracovníky ve školství. Proto ISTE již v roce 2002 vytvořila zvláštní verzi standardů pro administrátory. Nedávno byla vydána jejich inovovaná verze.

Výkonný ředitel ISTE Don Knezek jejich vydání uvedl těmito slovy: “Zavádění technologií do školství je samo o sobě zásadní reformou systému. Existuje dostatečné množství důkazů o tom, že role vedoucích pracovníků je pro úspěch takové reformy klíčová. Proto se vážně zabýváme tím, jak by mělo rozhodování o implementaci technologií do škol vypadat.

Vlastní Standardy pro administrátory vypadají takto:
 
1.     Visionářské vedení.
Školští administrátoři inspirují a řídí vývoj a implementaci vizí směřujících ke komplexní integraci technologií za účelem zlepšení výukových výsledků a podporují realizaci transformace v rámci organizace.
a.      Podporují šíření a sdílení vize využití digitálních zdrojů k smysluplným změnám vedoucím k podpoře efektivních výukových metod a maximalizaci výukových výsledků.
b.      V souladu se sdílenými vizemi zavádějí dlouhodobý proces vývoje, prosazování a realizace technologiemi ovlivněných strategických plánů.
c.      Pomáhají prosadit sdílené vize i strategické plány na všech úrovních školské politiky, od místní až po národní.
2.     Vzdělávání v digitálním věku.
Školští administrátoři vytvářejí, podporují a udržují dynamickou, digitální, vzdělávací kulturu, jež poskytuje vhodně cílenou a aktivizující výuku všem žákům.
a.      Zajišťují, aby se inovace výukových metod orientovaly na využití technologií k průběžnému zdokonalování vzdělávání.
b.      Plánují a prosazují časté a efektivní využití vzdělávacích technologií.
c.      Vytvářejí na žáka orientované prostředí využívající technologie k přístupu k digitálním zdrojům tak, aby byly uspokojovány odlišné individuální vzdělávací potřeby žáků.
d.      Zavádí efektivní postupy zkoumání vhodnosti využití technologií při výuce různých témat napříč celým vzdělávacím spektrem.
e.      Podporují a účastní se činnosti místních, národních i globálních odborných komunit orientovaných na podporu inovací, kreativity a spolupráce.
3.     Kvalita výukového procesu.
Školští administrátoři budují prostředí, v němž je profesionální růst učitelů zaměřený na využití aktuálně dostupných technologií a digitálních zdrojů samozřejmostí.
a.      Přidělují čas a finanční zdroje na průběžné zvyšování kvalifikace ped. pracovníků ve využívání technologií a jejich integraci do výukového procesu.
b.      Sami se aktivně zapojují do vzdělávacích komunit, které stimulují a rozvíjejí schopnosti využívat vzdělávací technologie.
c.      S využitím digitálních nástrojů pomáhají budovat efektivní komunikaci a spolupráci mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu.
d.      Soustavně se seznamují s aktuálními výsledky výzkumů zaměřených na vzdělávací technologie a zabývají se hodnocením jejich schopnosti zlepšit výukové výsledky žáků.
4.     Systematické zdokonalování.
Školští administrátoři realizují aktivity spojené se zdokonalováním svých organizací průběžným nasazováním informatických a technologických nástrojů.
a.      Soustavně prosazují smysluplné změny maximalizující dosažení výukových cílů prostřednictvím vhodného využití technologií a bohatých mediálních zdrojů.
b.      Spolupracují na zavedení porovnatelných hodnotících postupů, sběru a analýze dat, interpretaci a výměně výsledků hodnocení s cílem zlepšit výsledky učitelů i žáků.
c.      Vyhledávají a snaží se udržet vysoce kvalifikované zaměstnance schopné zdatně a tvořivě pracovat s technologiemi a stále se zlepšovat.
d.      Na podporu systematických změn využívají pomoci strategických partnerů.
e.      Na podporu funkčnosti organizace zavádějí a udržují robustní infrastrukturu včetně integrovaného počítačového systému.
5.     Digitální společnost.
Školští administrátoři prosazují pochopení sociálních, etických a právních souvislostí a závazků vyplývajících z rozvoje digitální kultury.
a.      Zajišťují rovnoprávný přístup k dostupným digitálním nástrojům a informačním zdrojům pro všechny žáky.
b.      Vytvářejí politiku a budují modely bezpečného, legálního a etického využití digitálních informací a technologických nástrojů.
c.      Podporují a budují zodpovědné sociální vztahy opírající se o využití technologií.
d.      Nastavují a rozvíjejí sdílené kulturní povědomí a zapojení do společnosti prostřednictvím současných nástrojů pro komunikaci a spolupráci.
 
Na závěr ještě malé upřesnění. Pojmem administrátor se zde rozumí nejen členové vedení škol ale též za technologie zodpovědní pracovníci amerických školských obvodů (snad možno přirovnat k našim odborům školství). To znamená, že se jedná o ty pracovníky, kteří jsou zodpovědní za optimální využití prostředků z rozpočtu resortu. V našich podmínkách bychom k nim asi měli přiřadit též pracovníky MŠMT, co myslíte?

Nikdo není dokonalý, a proto je dobré, když je možné skutečné činy alespoň konfrontovat s ideami, jež Standardy popisují.
 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 27. 08. 2009
Zobrazeno: 2348krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Standardy ISTE pro administrátory. Metodický portál: Články [online]. 27. 08. 2009, [cit. 2021-01-21]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/10669/STANDARDY-ISTE-PRO-ADMINISTRATORY.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.