Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Standardy ISTE pro administrátory
Odborný článek

Standardy ISTE pro administrátory

27. 8. 2009 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Článek popisuje, co má být obsahem technologických dovedností vedoucích pracovníků resortu školtví.
Americká společnost ISTE (The International Society for Technology in Education) má na dění v oblasti vzdělávacích technologií značný vliv. Nedávno oslavila 30 let své existence. Kromě výzkumu a pořádání konferencí (např NECC) se věnuje hlavně publikační činnosti. Již několikrát jsme o ní psali v souvislosti se standardy, jejichž vývojem se taktéž zabývá.

První standardy technologických dovedností pro žáky byly vytvořeny v roce 1998 (viz ISTE a její standardy technologických dovedností studentů). Během času ale zastaraly, a tak je ISTE v roce 2007 inovovala, aby lépe odpovídaly požadavkům 21. století (viz ISTE zveřejnila návrh nových technologických standardů). S tím, jak se implementace technologií ve školách stále rozšiřovala, ukázalo se, že mít standardy jen pro žáky nestačí. Mají-li být děti správným způsobem připravovány pro život v 21. století, musí mít příslušné vhodné kompetence na prvním místě jejich učitelé. Proto ISTE v roce 2008 vydala též novou upravenou verzi technologických standardů pro učitele (viz Nové technologické standardy ISTE pro učitele)

Mají-li technologické standardy pro učitele mít smysl, musí být prakticky využity. Vyhláška ani zákon na to nestačí. Nutné je, aby příslušné požadavky na kompetence byly nárokovány v první řadě všemi vedoucími pracovníky ve školství. Proto ISTE již v roce 2002 vytvořila zvláštní verzi standardů pro administrátory. Nedávno byla vydána jejich inovovaná verze.

Výkonný ředitel ISTE Don Knezek jejich vydání uvedl těmito slovy: “Zavádění technologií do školství je samo o sobě zásadní reformou systému. Existuje dostatečné množství důkazů o tom, že role vedoucích pracovníků je pro úspěch takové reformy klíčová. Proto se vážně zabýváme tím, jak by mělo rozhodování o implementaci technologií do škol vypadat.

Vlastní Standardy pro administrátory vypadají takto:
 
1.     Visionářské vedení.
Školští administrátoři inspirují a řídí vývoj a implementaci vizí směřujících ke komplexní integraci technologií za účelem zlepšení výukových výsledků a podporují realizaci transformace v rámci organizace.
a.      Podporují šíření a sdílení vize využití digitálních zdrojů k smysluplným změnám vedoucím k podpoře efektivních výukových metod a maximalizaci výukových výsledků.
b.      V souladu se sdílenými vizemi zavádějí dlouhodobý proces vývoje, prosazování a realizace technologiemi ovlivněných strategických plánů.
c.      Pomáhají prosadit sdílené vize i strategické plány na všech úrovních školské politiky, od místní až po národní.
2.     Vzdělávání v digitálním věku.
Školští administrátoři vytvářejí, podporují a udržují dynamickou, digitální, vzdělávací kulturu, jež poskytuje vhodně cílenou a aktivizující výuku všem žákům.
a.      Zajišťují, aby se inovace výukových metod orientovaly na využití technologií k průběžnému zdokonalování vzdělávání.
b.      Plánují a prosazují časté a efektivní využití vzdělávacích technologií.
c.      Vytvářejí na žáka orientované prostředí využívající technologie k přístupu k digitálním zdrojům tak, aby byly uspokojovány odlišné individuální vzdělávací potřeby žáků.
d.      Zavádí efektivní postupy zkoumání vhodnosti využití technologií při výuce různých témat napříč celým vzdělávacím spektrem.
e.      Podporují a účastní se činnosti místních, národních i globálních odborných komunit orientovaných na podporu inovací, kreativity a spolupráce.
3.     Kvalita výukového procesu.
Školští administrátoři budují prostředí, v němž je profesionální růst učitelů zaměřený na využití aktuálně dostupných technologií a digitálních zdrojů samozřejmostí.
a.      Přidělují čas a finanční zdroje na průběžné zvyšování kvalifikace ped. pracovníků ve využívání technologií a jejich integraci do výukového procesu.
b.      Sami se aktivně zapojují do vzdělávacích komunit, které stimulují a rozvíjejí schopnosti využívat vzdělávací technologie.
c.      S využitím digitálních nástrojů pomáhají budovat efektivní komunikaci a spolupráci mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu.
d.      Soustavně se seznamují s aktuálními výsledky výzkumů zaměřených na vzdělávací technologie a zabývají se hodnocením jejich schopnosti zlepšit výukové výsledky žáků.
4.     Systematické zdokonalování.
Školští administrátoři realizují aktivity spojené se zdokonalováním svých organizací průběžným nasazováním informatických a technologických nástrojů.
a.      Soustavně prosazují smysluplné změny maximalizující dosažení výukových cílů prostřednictvím vhodného využití technologií a bohatých mediálních zdrojů.
b.      Spolupracují na zavedení porovnatelných hodnotících postupů, sběru a analýze dat, interpretaci a výměně výsledků hodnocení s cílem zlepšit výsledky učitelů i žáků.
c.      Vyhledávají a snaží se udržet vysoce kvalifikované zaměstnance schopné zdatně a tvořivě pracovat s technologiemi a stále se zlepšovat.
d.      Na podporu systematických změn využívají pomoci strategických partnerů.
e.      Na podporu funkčnosti organizace zavádějí a udržují robustní infrastrukturu včetně integrovaného počítačového systému.
5.     Digitální společnost.
Školští administrátoři prosazují pochopení sociálních, etických a právních souvislostí a závazků vyplývajících z rozvoje digitální kultury.
a.      Zajišťují rovnoprávný přístup k dostupným digitálním nástrojům a informačním zdrojům pro všechny žáky.
b.      Vytvářejí politiku a budují modely bezpečného, legálního a etického využití digitálních informací a technologických nástrojů.
c.      Podporují a budují zodpovědné sociální vztahy opírající se o využití technologií.
d.      Nastavují a rozvíjejí sdílené kulturní povědomí a zapojení do společnosti prostřednictvím současných nástrojů pro komunikaci a spolupráci.
 
Na závěr ještě malé upřesnění. Pojmem administrátor se zde rozumí nejen členové vedení škol ale též za technologie zodpovědní pracovníci amerických školských obvodů (snad možno přirovnat k našim odborům školství). To znamená, že se jedná o ty pracovníky, kteří jsou zodpovědní za optimální využití prostředků z rozpočtu resortu. V našich podmínkách bychom k nim asi měli přiřadit též pracovníky MŠMT, co myslíte?

Nikdo není dokonalý, a proto je dobré, když je možné skutečné činy alespoň konfrontovat s ideami, jež Standardy popisují.
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.