Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak zapojit technologie do výukových projektů
Odborný článek

Jak zapojit technologie do výukových projektů

10. 3. 2011 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ondřej Klamt

Anotace

Zkrácená verze článku anglického experta na vzdělávací technologie, bývalého učitele, ředitele a inspektora Terryho Freedmana, jež předkládá osobní doporučení pro realizaci technologiemi podporovaných výukových projektů.

Koncem roku 2009 se na blogu anglického experta na vzdělávací technologie, bývalého učitele, ředitele a inspektora Terryho Freedmana ICT in Education objevil článek týkající se využití technologií ve výukových projektech. Článek nese název 15 Ways To Make An Educational Technology Project Successful (15 cest ke zlepšení technologie využívajících výukových projektů). Terry Freedman je ve svém oboru autoritou. Je autorem stovek článků týkající se počítačů, informační výchovy, tvůrčího psaní a je aktivním členem celé řady profesních organizací. Následující text je zkráceným překladem původního článku.

 

Projekt podle mě neznamená zadat žákům cvičení z učebnice. Správný projekt musí zahrnovat výzkum a experimentování, jež by měla každá dobrá škola podporovat. Úspěšná realizace technologie využívajících projektů má ve skutečnosti s technologiemi samotnými mnohem méně společného, než by se dalo čekat. Zde jsou některá základní pravidla, která by podle mne měla být dodržována.

1. Snažte se naplnit alespoň jeden dílčí cíl vašeho ŠVP!

Existují proto 2 hlavní důvody. Za prvé jde o zásadu. Pokud má škola nějaký plán, pak by veškerá činnost měla směřovat k jeho realizaci. Propojit libovolnou výukovou činnost s ICT není problém. Technologie můžou přispět k dosažení téměř jakéhokoli vzdělávacího cíle.

Za druhé – cokoliv, co je vnímáno jako irelevantní pro rozvoj školy, riskuje ztrátu podpory, ať už finanční či jiné.

2. Buďte efektivní!

Jeden z největších problémů spojených s technologiemi v edukaci je to, že je velice snadné se nechat unést jejich možnostmi. Není pochyb o tom, že drahý videokonferenční systém přináší mnohem lepší výsledky a nabízí daleko více možností, než webová kamera zabudovaná v notebooku. Ale otázkou zůstává, zda jsou tyto výhody opravdu nutné vzhledem ke splnění výukových cílů projektu.

3. Stanovte si nepřekročitelný rozpočet!

Vzdělávací technologie snadno začnou vyvolávat potřebu dodatečných finančních zdrojů. Najednou se zdvojnásobí množství vytištěného papíru, jelikož všichni potřebují manuál. Software dodávaný s vybavením je dostačující, ale existuje daleko lepší. Je možnost něco dělat daleko snadněji, jenže to vyžaduje extra výdaje, apod.

Proto jsem zastáncem stanovení rozpočtového stropu u každého projektu. Pokud není zásadní důvod k jeho překročení, tak bych se ho držel. Kromě toho je užitečné mít skupinu lidí na projekt dohlížející.

4. Zapojte více učitelů!

Myslím, že všichni máme tendenci nechat se unést, někdy až do té míry, že ztrácíme přehled, čeho chceme vlastně dosáhnout. To je důvod, proč je dobré zapojit další 2 až 3 kolegy, přičemž je dobré, aby ne všichni byli učitelé ICT. Každý dobrý projekt má navíc též mezipředmětové vazby.

5. Jmenujte vedoucího!

I když se vám to třeba nemusí líbit, někdo musí být jmenován jako osoba, která počítá utracené peníze, podává zprávy o výsledcích, doporučuje, kam dál by měl projekt směřovat, a je za výsledek zodpovědná.

6. Spolupracujte!

Je důležité, aby skupina zabývající se projektem, měla kooperativní přístup. Dodat každému zúčastněnému jistý pocit partnerství, je dle mých zkušeností nejzaručenější způsob, jak vyvolat zájem o výsledek.

7. Nastavte si časové omezení!

Projekty mají někdy tendenci bezúčelně pokračovat. Proto je dobré stanovit si nějaké datum, do kterého bude projekt ukončen a vypracována závěrečná zpráva.

8. Stanovte cíle projektu a plán práce!

Musíte být schopni na základě cílů stanovit plán práce – např. „v týdnu X se bude dělat Y a udělá to pan Z - proto A musí být hotovo již o týden dříve.“

9. Zpracovávejte řádnou dokumentaci!

Sem patří např. průběžné zprávy, závěrečné zprávy, zápisy z porad, zvukové či video záznamy apod. Vše by mělo být dostupné z webu.

10. Zajistěte opakovatelnost!

Jednou z klíčových charakteristik úspěšného projektu je to, že ho ve svých třídách mohou dělat různí učitelé v různých školách a v různých časech.

11. Umožněte modifikace!

Dalším charakteristickým znakem dobrého projektu je to, že může být zmenšen, rozšířen či jinak modifikován. Jsem přesvědčen, že všechny tyto zásady jsou stejně důležité jak v malých projektech jednotlivých tříd, tak ve velkých školních či mezinárodních projektech.

12. Zajistěte širší přínos!

Z projektu by měla profitovat širší skupina lidí, než jen ti, kteří se ho přímo účastní. Mám tím na mysli skupinu lidí, jako jsou rodiče, širší komunita, jiní učitelé. Správně stanovené cíle projektu by s tím měly počítat.

13. Rozmyslete si, zda na to máte!

Je velice snadné podcenit množství času, který realizace projektu vyžaduje. Stejně tak se může stát, že je řízení projektu příliš složité. Pak je lepší obsah projektu zeštíhlit nebo ho dokonce úplně odložit, než riskovat, že se celá věc pod vlastní vahou zhroutí.

14. Buďte poctiví!

Cíle projektu by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, reálně a časově souvislé. Toto je však pouze teorie. Docela snadno se může stát, že se řešitelé soustředí jen na odškrtávání formálního splnění jednotlivých fází v harmonogramu aktivit, ale skutečný smysl projektu zůstane nenaplněn. Nedopusťte to!

15. Zaznamenávejte a publikujte!

Zůstanou-li výsledky projektu jen v hlavách účastníků, nakonec se na něj zapomene. Proto vše zaznamenávejte a publikujte. Je třeba, aby i další lidé mohli mít z vaší práce prospěch. A je to též důležité pro hodnocení projektu z vnějšku.

Literatura a použité zdroje

[1] – FREEDMAN, Terry. 15 Ways To Make An Educational Technology Project Successful. 2009. [cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW: [http://www.ictineducation.org/home-page/2009/11/30/15-ways-to-make-an-educational-technology-project-successful.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ondřej Klamt

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.