Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > eSkills Week 2010
Odborný článek

eSkills Week 2010

8. 3. 2010 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o aktivitách Evropského týdne IT dovedností, výsledcích soutěže s ním spojené a závěrečné konferenci shrnující všechny výsledky pořádané v Bruselu.

eSlills week

Tak pro tento rok už ho máme za sebou. Přestože celá řada doprovodných akcí ještě dobíhá, Evropský týden IT dovedností, jak je česky eSkills Week nazýván, začal v pondělí 1. března a skončil v pátek 5. března výsledky shrnující konferencí Go digital v Bruselu. Podívejme se ale nejprve v rychlosti na to, co jí předcházelo.

Představitelé Evropské unie již několik let se znepokojením sledují světový ekonomický vývoj. Vše nasvědčuje tomu, že pozice Evropy (spolu s USA) se při porovnání s vývojem v Asii stále zhoršuje. Pro budoucnost má klíčový význam schopnost udržet krok především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Čísla jsou neúprosná. Např. podle odhadu studie eSkills Monitor (viz Zdroje) bude v Evropě v roce 2015 chybět přes 500 tisíc IT odborníků. Počty absolventů technicky a matematicky orientovaných oborů (ang. STEM –
Science Technology Engineering Mathematics) vysokých škol navíc dlouhodobě klesají. V současné době je v celé Evropě stále 40% lidí bez základní počítačové gramotnosti. Přitom v blízké budoucnosti bude přes 90% nově vznikajících míst na trhu práce tyto znalosti vyžadovat. Evropská komise se proto pokouší nepříznivý vývoj v této oblasti maximálně ovlivňovat.

Aktivit zabývajících se zvyšováním IT dovedností občanů (mládeže zvláště) je celá řada. Jednotlivé státy EU mají vlastní iniciativy, vlastní programy realizují i velké nadnárodní společnosti orientované na IT průmysl, existuje celá řada mezinárodních evropských projektů pracujících na různých úrovních (např. European eSkills Association, European Alliance on Skills for Employability, EUN eSkills ad.). Největší přínos by měly mít ty projekty, které se snaží existující aktivity propojovat a umocňovat tak jejich účinek. Jedině těsná spolupráce vlád, školství a soukromého sektoru může vést ke zlepšení. A právě nastartování takové spolupráce bylo hlavním cílem eSkills Weeku.

Na začátku roku 2009 vypsala Evropská komise specielní výzvu na realizaci kampaně pro podporu IT dovedností na celoevropské úrovni. Tender v hodnotě 2.4 mil € vyhrálo sdružení dvou organizací - European Schoolnet a Digital Europe. Zatímco European Schoolnet, jehož zřizovatelem jsou ministerstva školství států EU, by měl být našim čtenářům znám, Digital Europe možná ne. Je to poměrně nový svaz prosazující zájmy svých členů, tj. firem pracujících v oblasti IT a telekomunikací, na vrcholné evropské úrovni. ČR zde reprezentuje Asociace spotřební elektronikyICT unie (bývalý SPIS). Spolupráce dvou poněkud odlišných organizátorů eSkills Weeku měla na výsledek nepochybně příznivý vliv.

Aktivity byly řízeny prostřednictvím národních koordinačních středisek, u nás DZS (viz Evropský týden IT dovedností 2010). Ve většině případů se ve všech zemích v rámci tohoto výjimečného týdne konaly akce, které by se byly stejně realizovaly, i když třeba jindy nebo trochu jinak. Většina členských zemí EU má dnes vlastní programy na podporu IT dovedností. Ze zpráv podaných na závěrečné konferenci vyplývá, že příkladem ostatním může jako obvykle být třeba Velká Británie, kde je do prosazování zájmů největších IT firem zapojeno sdružení e-skills UK, jež na první den eSkills Weeku připravilo a všemi médii protlačilo zásadní prohlášení - The e-skills Manifesto. Jedná se o doporučení, které má čtyři základní cíle:
1. Reformovat výuku informatiky na středních školách.
2. Pomoci společnostem inovovat využití technologií, a zvýšit tak produktivitu.
3. Zajistit, aby politika vlády reflektovala strategický význam informačních technologií.
4. Povzbudit jednotlivce, aby stále zvyšovali své IT dovednosti.
Za zmínku jistě stojí též severské země, které jsou v podobných aktivitách již značně zkušené. Ze zpráv, které předložily, vyplynulo, že velmi pěkně zvládají spojení odborníků z praxe se školami. Vzpomeňme např. platinovou cenu firmy Acer pro nejlepší inovaci ve výuce a mentoringu v loňské eLearning Awards (viz Eminent a eLearning Awards 2009), kterou získal projekt gymnázia z finského Tampere Asiantuntijaverkosto. Jeho náplní je vytváření sítě odborníků různých oborů (vědci, manažeři, podnikatelé, bankéři, právníci, politici), kteří se zapojují přímo do výuky formou videokonferencí, přednášejí o svých oborech a pomáhají žákům řešit různé problémy.

Velmi podobně uvažovali realizátoři aktivit eSkills Weeku v Norsku i Švédsku, když zorganizovali setkání tisíců středoškoláků s představiteli IT průmyslu i dalšími osobnostmi, které to díky IT dovednostem někam dotáhly. Cílem podobných akcí je ovlivnit mladé lidi, aby díky vhodným vzorům začali uvažovat o svých vlastních životních cílech. Přitom je důležité i to, aby si uvědomili, že jich není možné dosáhnout bez značného osobního nasazení. Pro nás možná dosud poněkud nezvyklé je zjištění, že do podobných akcí zapojené soukromé společnosti jsou schopné za určitých okolností uvažovat globálně a konat ve prospěch celé společnosti, z čehož samozřejmě mají nakonec i vlastní prospěch.

Kampaň eSkills Week byla doprovázena soutěží s 6 kategoriemi. Za EUN byli nominováni vítězové poslední
eLearning Awards. K nim přibyly návrhy národních koordinačních center a návrhy Digital Europe. Zde je přehled vítězů vyhlášených na konferenci Go digital:
Prize for Entrepreneurship & e-Skills, sponsored by CISCO
Green Cell Phone Charger, Cezar Ursan and Adrian Brudaru, Romania
Návrh dobíječky mobilu využívající energii pohybu uživatele.
Prize for ICT in Education, sponsored by ACER
Teaching Science in Art High School of Ampelokipoi, Vangelis Koltsakis, Art High School of Ampelokipoi, Greece
Vítěz kategorie Best online or blended course eLearning Awards 2009. Jedná se o web vytvořený učitelem geografie a fyziky pro žáky na umění zaměřené školy v řecké Ampelokipoi na základě open source blogovacího programu WordPress. Obsahuje mnoho interaktivních výukových materiálů, cvičení a pracovních listů pro žáky 6. třídy. Bezprostřední motivací pro tvorbu tohoto webu byl fakt, že se Řecko v minulém roce rozhodlo vybavit plošně všechny žáky 6. tříd přenosnými počítači.
Prize for Employability and Vocational Training, sponsored by European Employability Alliance, EEA
Augusto Lima, Portugal
Na první pohled běžný rekvalifikační kurz zaměřený na IT dovednosti pro propuštěné dělníky textilního průmyslu s vynikající úspěšností – 40%.
Prize for Digital Competence, sponsored by Hewlett Packard
Project Minos, Jeroen Van Gorsel, The Netherlands
Experimentální web realizující úložiště starověkých řeckých textů v originále s překladem, výkladem a možností prohledávání.
Prize for Digital Competence – Women, sponsored by CEPIS
Folmíci, Anna Voříšková, Czech Republic
Portál vítězky soutěže Junior Internet 2009, která dokázala na základě vlastního ručně kresleného komiksu o třech teenagerech s výjimečnými schopnostmi přitáhnout zájem vrstevníků a vytvořit komunitu cca 200 uživatelů sdílejících každodenní problémy spolu s Folmíky. Asi není třeba dodávat, že nám toto vítězství udělalo velkou radost. Anno, gratulujeme!
Prize for Digital Expression, sponsored by European Schoolnet
TV Yo, Boyd Winkelman and Jorrit Tromp, The Netherlands
Vlastní televizní online kanál jako produkt tvořivosti dvou holandských mladíků snažících se úspěšně zaujmout své okolí.
Když už jsme u těch vítězů, za zmínku stojí také samostatná soutěž Oracle ThinkQuest, o níž Učitelský spomocník v minulosti již několikrát informoval a k účasti v ní vyzýval (naposledy Pozvánka k účasti v mezinárodních soutěžích). I společnost Oracle se do eSkills Week aktivně zapojila. Na konferenci své vzdělávací aktivity představila formou workshopu. Nutno přiznat, že Knihovna soutěže ThinkQuest pořádané od roku 1996 představuje jeden z nejhodnotnějších volně dostupných výukových zdrojů vůbec.

Hodnotit úspěšnost kampaně eSkills Week není snadné. Jisté je, že účinnost evropských fondů bude vždy možné zvyšovat. V porovnání s využitím našich státních prostředků, se ale jedná o efektivitu přímo vynikající. Není pochyb o tom, že kýženého propojení různých zájmových skupin, jež mají společný cíl, tj. zajistit co nejlepší budoucnost nastupující evropské generaci, bylo dosaženo. Pohledem na Přehled našich národních akcí asi zjistíte, že množství převládá nad kvalitou a účelností (snad s výjimkou lokalizovaného ITFitness testu). Vzhledem k tomu, že jsme podobnou akci pořádali poprvé a že nám citelně chybí zastřešující národní koncepce, není divu. Alespoň máme co zlepšovat.

Na závěr si kromě kampaň doprovázejícího videa dovolím ještě přidat malý postřeh ze závěrečné konference, na níž, jak už tak bývá zvykem, promlouvalo větší množství vážených řečníků, kteří celkem asi 400 účastníkům ve velkém sále nového bruselského Meeting centra sdělovali tradičním způsobem (s pomocí PowerPointu) někdy i docela zajímavá fakta. Lekci ve vyvolání zájmu přítomných, kterou by si mohli vzít k srdci všichni učitelé, jsme dostali od výkonné ředitelky Digital Europe Bridget Cosgrave. Ta místo promítání čísel vyzvala všechny přítomné mladé lidi pod 25 let, aby vstali. Sdělila jim, že přes 30
% z nich bude mít v budoucnosti problém najít práci. Pak ovšem dodala, že se to netýká těch, kteří studují nebo teprve budou studovat technické obory. A už vůbec ne těch, kteří budou ochotni se za prací přesunout do jiné evropské země.

zdroje:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.