Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Kuchařka Edutopia pro rozjezd informační...

Kuchařka Edutopia pro rozjezd informační výchovy

Informativní příspěvek
Článek popisující základní myšlenky publikace portálu Edutopia dávající konkrétní návrhy na smysluplnou integraci technologií do výuky.
Společnost Gartner patří ke světové špičce ve výzkumu a poradenství v oboru informačních technologií a sociálních sítí. Pomáhá najít nejvhodnější postupy pro další vývoj jak vládním agenturám, tak soukromým investorům, firmám a velkým globálním korporacím. Má na 60 tisíc zákazníků a přes 5 tisíc spolupracovníků po celém světě. Hlavní sídlo je ve Stamfordu, Connecticut, USA. 15.-16. září pořádá v Londýně konferenci Content and Collaboration Summit 2010, která se bude zabývat změnami ve světě práce v příštích 10 letech. Jako úvod do diskuze byl publikován článek Gartner Says the World of Work Will Witness 10 Changes During the Next 10 Years (Gartner říká, že svět práce projde v příštích 10 letech 10 změnami).

Konstatuje se v něm, že dochází k dramatické změně prostředí, v němž se realizuje interakce se zákazníky i zaměstnanci. Hranice mezi aktivitami pracovními a soukromými se stírají. Organizace by měly počítat s tím, že v budoucnosti se budou muset vyrovnat s mnohem chaotičtějším prostředím, kde bude mnohem obtížnější zaměstnance přímo kontrolovat. Čím dříve nastávajícím podmínkám přizpůsobí své modely řízení, tím lépe budou prosperovat. Podívejme se ve stručnosti, jak oněch 10 předpovídaných trendů vypadá.

1. Odklon od rutinních činností
Dnes se odhaduje celkový podíl předem nenacvičených (automatizovaných) operací prováděných zaměstnanci na 25%. Do roku 2015 by ale tento podíl měl stoupnout na 40%. To znamená, že se u zaměstnanců budou výrazně zvyšovat požadavky na schopnost objevovat, inovovat, řídit, spolupracovat, prezentovat a učit se. Uveďme si příklad. Automatizovat nelze třeba proces prodeje životní pojistky skeptickému zákazníkovi, ale lze ho podpořit zapojením automatizovaných technologických nástrojů.
2. Kolektivní činnost
Podle Gartnera je třeba rozlišovat mezi tradiční týmovou prací, která se odehrávala většinou v reálném prostředí, kde se jednotliví aktéři důvěrně znali, a nově vznikajícím typem spolupráce (tzv. swarming), jež probíhá online, často každý sedí u sebe doma, spojení vzniká jen na základě aktuální potřeby, a tak se jednotliví členové kolektivu vlastně osobně třeba ani neznají. Důležité je jen to, aby každý byl schopen něčím k řešení právě vzniklého problému přispět.
3. Slabé kontakty
Pokud se spolupracovníci vůbec znají, je to většinou jen prostřednictvím tzv. „slabých“ kontaktů získaných prostřednictvím udržování osobních, profesních a sociálních sítí. Jsou to často známí někoho známého. Kontakt na ně byl získán nepřímo prostřednictvím někoho, kdo má vaši důvěru. To znamená, že udržování rozvětvené sítě odborníků schopných vytvářet účelové spolupracující skupiny je pro úspěch organizace velmi důležité.
4. Vliv online kolektivu
Existují tedy neformální skupiny lidí spojené slabými kontakty, které nejsou organizací přímo řízeny, a přitom mají vliv na výsledek její činnosti. Úspěch vedení spočívá ve schopnosti se v tomto prostředí orientovat. Je třeba je umět identifikovat, vytipovat klíčové osobnosti, rozumět jim, udržovat s nimi kontakt a snažit se je ovlivňovat tak, aby jejich kolektivní inteligence sloužila ku prospěchu organizace.
5. Pracovní postupy
Organizace jsou zvyklé řídit pracovní procesy a postupovat podle daných pravidel. Jenže neformální pracovní skupiny řešící aktuální a často nečekané problémy nepoužívají standardní postupy. Podle Gartnera je sice možné, že nějaká pravidla budou postupně vyvinuta, ale zatím lze očekávat nanejvýš načrtnutí jednoduchého plánu práce účelově vzniklého kolektivu, který může být za letu měněn.
6. Spontánní práce
Typickou vlastností členů takového online pracovního kolektivu je vlastní aktivita. Sami hledají optimální postupy a navrhují nová řešení. Nečekají, až k tomu budou vyzváni.
7. Simulace a experimentování
Data budou namísto dnes běžných tabulek zpracovávána ve vícerozměrných virtuálních prostředích, kde bude možné s pomocí vhodných softwarových nástrojů vytvořit vizualizaci schopnou odhalit i nečekané souvislosti.
8. Citlivost na změny
Svět práce a obchodu je díky absenci lineárních modelů vývoje stále méně stabilní. Je citlivý i na nepatrné změny podmínek. Budoucí vývoj lze stále hůře předpovídat. Proto se očekává velký růst významu a počtu pracovních skupin zabývajících se hledáním funkčních modelů dalšího vývoje konkrétních organizací. Jejich úkolem bude navrhnout několik možných scénářů řízení organizace v nastávajících podmínkách. Podle nich budou zodpovědní činitelé vybírat, jak postupovat.
9. Hyperpropojenost
Jestliže jsou do činnosti organizace zapojeny sítě nezávislých specialistů, jež pracují se sítěmi dalších odborníků, nikdy není možno plně zajistit, aby byla práce odvedena na 100% a včas. Důsledkem této skutečnosti je nutnost celkového zvýšení objemu prací u externích i interních zaměstnanců.
10. Virtuální pracoviště
Pracovní prostředí je stále více virtuální. Pracovní činnost se odehrává 24 hodin denně 7 dní v týdnu nezávisle na tom, kde se dotyčný pracovník právě nachází. Zaměstnavatel již často svým lidem ani neposkytuje pracovní místo se skutečným stolem či počítačem. Hranice mezi osobním a pracovním životem se stírají. Pro mnoho lidí bude stále těžší najít správný kompromis mezi prací a odpočinkem. Práce v online kolektivu, kde je každý jeho člen hyperaktivní a snaží se neustále vyvíjet činnost, může snadno vyvolat přepracovanost.

Podívejme se na závěr na ukázku toho, jak by taková spolupráce mohla vypadat. Jedná se o demonstraci komerčního produktu Immersive Workspaces vytvořeného Linden Lab na základě úspěchu 3D virtuálního prostředí Second Live. Nutno dodat, že spolupracovat se dá poměrně snadno i v mnohem jednodušších prostředích, kde není nutno se starat o svou 3D reprezentaci v podobě avatara.

 

Pevně věřím, že se nenašel nikdo, kdo by se ptal, jak problematika v tomto článku popisovaná souvisí s naším školstvím. Pokud by se snad někdo takový našel, nechť se podívá na Doporučení evropského ICT clusteru do sekce Digitální kompetence – dovednosti pro život.

zdroje:
Tom Austin - Gartner Says the World of Work Will Witness 10 Changes During the Next 10 Years, Gartner Portal, August 4, 2010
Ian Jukes - Your Workplace in 2020: Gartner's Predictions, The Committed Sardine, September 5, 2010

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.