Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Video pomáhá v přípravě učitelů
Odborný článek

Video pomáhá v přípravě učitelů

1. 10. 2009 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Petr Karadžos

Anotace

Článek popisuje projekt Mississippi Interactive Video Network, v němž jsou studenti University of Southern Mississippi během pedagogické praxe na školách spojeni se svým učitelem z univeryity pomocí videokonferenčního systému.
V tomto článku se budeme zabývat využitím videokonferenčního zařízení jako prvku podpory během pedagogické praxe nastávajících učitelů na školách. Tento nápad byl jako první zaveden do praxe ve Spojených státech v rámci Mississippi Interactive Video Network.

Mississippi Interactive Video Network (interaktivní video síť) slouží především studentům University of Southern Mississippi. Je fyzicky umístěná v budově ředitelství Mississippi Public Broacasting ve městě Jackson, kde na základní škole působí řada studentů této univerzity. Interaktivní video síť byla vytvořena na podporu vzdělávání a byla založena na specializovaném video-konferenčním systému, který slouží budoucím i stávajícím učitelům jako nástroj umožňující jim zvyšovat si kvalifikaci bez nutnosti docházení do výuky. Nabízí nejen kurzy pro učitele ale i pro studenty vysokých a středních škol, školení pro firmy a různé jednorázové aktivity včetně ojedinělých projektů pro základní školy. V současné době tato síť realizuje cca 80 různých aktivit pracujících s přenosem videa denně. V průměru se do nich zapojí na 1300 účastníků.

Podobných sítí realizujících online video přenosy za účelem vzdělávání je ve Spojených státech celá řada. Většinou jsou využívány v rámci různých kurzů či distančního studia. V Mississippi však na základě spolupráce místí univerzity s video centrem vznikla ještě jiná zajímavá aktivita. Profesoři, jež mají v popisu práce hospitace v hodinách svých žáků – budoucích učitelů, přišli na nápad využít video-konferenční zařízení (notebook s web kamerou a Skype) k jejich sledování na dálku.

Jednou ze současných účastnic tohoto projektu Mississippi Interactive Video Network je i studentka Mari Anne Fell, jež podobně jako i další její spolužáci vykonává praxi na základní škole v místě svého bydliště, jímž je v jejím případě několik desítek kilometrů od univerzity vzdálená Pascagoula. O projektu říká: „Je to docela příjemné, můžete-li na plný úvazek učit a zároveň být ve škole. Takto jsem schopná získávat praktické zkušenosti, které mi mohou ukázat, jestli je učení to pravé, co chci v životě dělat“.

Zatímco Fell a další studenti zapojeni do tohoto projektu navštěvují školní pedagogickou praxi na základních školách na míle daleko, jejich profesor je sleduje a hodnotí každý jejich krok z pohodlí svého univerzitního kabinetu. Jedním z nich je Dr. Kelley Sambis, který zdůvodňuje projekt takto: „ S myšlenkou on-line praxe jsme přišli proto, že se na naší fakultě nacházelo hodně studentů, kteří nebyli schopni docházet presenčně do tříd na blízkých základních školách“.

Pokud bych vztáhl tuto myšlenku na sebe v roli studenta pedagogické fakulty, domnívám se, že to může být velice příjemná zkušenost. Tato metoda by mohla zlepšit výuku nejen na základních školách. Šetří čas i peníze, a hlavně zajišťuje zpětnou vazbu od pedagogů z fakult přímo do prostředí vyučování během pedagogické praxe. Použitím moderních technologií jako, jsou Bluetooth sluchátka napojená na laptop a Skype, může být student přímo v kontaktu jak s vlastní třídou, tak i se vzdáleným konzultantem. V případě jakékoli situace může dostat okamžitou odbornou pomoc či krátkou reflexi po skončení výuky. Na druhou stranu je nutno též připustit, že poradce nevidí vše, a tak je myslitelná i situace, kdy může být jeho rada skrze sluchátko nesprávná.

Jsem přesvědčen, že tato myšlenka má budoucnost. Určitě by bylo na místě pokusit se o realizaci podobného projektu během našich pedagogických praxí na základních či středních školách. Jako student ICT jsem rozhodně nakloněn k inovacím během vyučování a myslím, že i pro žáky samotné to může být zajímavá zkušenost. Pravděpodobně se setkáme s určitými úskalími, ale s těmi se musíme „poprat“. Zavádění nových postupů a vlastní obohacování schopností a dovedností přece patří k základním kompetencím dnešního učitele.
Zdroje:
Trang Pham-Bui - Today's technology helps train tomorrow's teachers, WLOX informative portal, April 29, 2009
Mississippi Interactive Video Network - Facilitator Manual, Mississippi public broadcasting, Education service, 2004
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Tvorba didaktických materiálů na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Karadžos

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.