Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Výukové materiály ZŠ Nýřany

Ikona informativni

Výukové materiály ZŠ Nýřany

Autor: Lucie Procházková
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o výuce informatiky na škole, která si nenechává své úspěchy pro sebe.
Klíčová slova: metodika, informatika, ZŠ Nýřany, výukové materiály, škola 21.st.

K zajímavým materiálům se člověk dostane náhodou, nebo doporučením od známých. Pro mě v tomto případě platí totéž. Během praxe mi fakultní učitel radil a doporučoval plno zajímavých věcí. Velice mě zaujaly materiály, se kterými ve výuce pracuje a které jsou volně k dispozici na internetových stránkách ZŠ Nýřany. Tyto materiály vedou žáky krok za krokem a jasně a srozumitelně je orientují ke konečnému výsledku jejich práce.

Na stránkách ZŠ Nýřany jsou k dispozici materiály pro podporu výuky různých předmětů (např. informatiky, matematiky, dějepisu, zeměpisu, českého jazyka, …). Překvapilo mě, že nejsou uloženy jen ve formátu pdf, jpg, ppt, ale i flp, tedy přímo pro interaktivní tabuli.

Jelikož mě baví práce s grafikou, zabývala jsem se především programem Malování. Tomuto programu je dobré věnovat pozornost na začátku výuky informatiky. Žáci se díky němu mohou naučit správně držet a ovládat myš, zpevní se jim ruka a zároveň cvičí vlastní fantazii a estetické cítění.

Během praxe jsem realizovala závěrečnou lekci zaměřenou na Malování. Mým úkolem bylo vést hodinu a odpovídat na případné dotazy. Žákům jsem na začátku rozdala vytištěný materiál s popisem práce a dala jim k dispozici dvě fotografie. Bylo na nich, kterou si vyberou. Za úkol měli vybranou fotografii (jednalo se o portrét) rozdělit na polovinu podle svislice a pravou polovinu obličeje odstranit. Poté podle levé části, kterou ponechali, vytvořit portrét tak, aby byl kompletní.

portret

Žáci se okamžitě pustili do práce a celou vyučovací hodinu byl ve třídě klid. Slyšet bylo jen klikání myši, jak fotografii dotvářeli. Tato práce není závislá na přesném postupu, který učitel požaduje, a proto i žáci, kteří mají v jiných předmětech problémy porozumět učivu, zdárně dosáhnou cíle. Uplatní se zde jak již zmíněné zkušenosti a dovednosti, tak estetické cítění, vlastní fantazie žáků a někteří dokážou z fotografie vybrat jen nejdůležitější prvky, ty zjednodušit, a tím se přiblížit originálu. Měla jsem možnost srovnat práci dvou skupin a opravdu se díla zdařila.

Co se týče motivace žáků, je dobré jim před započetím práce pustit videa, na kterých je zachycena práce s tímto programem. Například tyto ukázky: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6. Žáci zjistí, co všechno se dá nakreslit, inspirují se tím a práce jim přijde více efektivní. Většina škol má již dnes vlastní internetové stránky, na kterých jsou k dispozici práce žáků. I toto je jedna z možností motivace – prezentovat veřejnosti nejlepší práce. Podnítí se tím soutěživost mezi žáky a všichni se budou snažit o co nejlepší výsledek. Samozřejmě je potřeba postupně zveřejnit práce všech žáků, i těch slabších (vždyť i oni se snaží!), a nezapomínat na ochranu osobních údajů.

Další možností je třeba tvorba rozcestníku pro web. Ať už pro osobní stránky jednotlivých žáků, tříd či pro stránky školy. Jeho tvorba je také v materiálech ZŠ Nýřany popsána. Výsledek může vypadat například takto:

Rozcestnik

Jistě je možné propojit výuku informatiky s jinými předměty, např. s výtvarnou výchovou nebo dějepisem. Žáci mohou během hodiny výtvarné východy pracovat na stejném úkolu, tedy dokreslit fotografii. Poté mohou posoudit, jakým způsobem se jim lépe pracovalo – zda pomocí techniky nebo jen při kreslení rukou. Ve výuce dějepisu je možné podle popisu či předlohy ztvárnit historické osobnosti. Totéž platí pro autory literárních děl nebo postavy v takovém díle popsané.

ZŠ Nýřany poskytuje účinnou pomoc učitelům, a to nejen pro výuku informatiky. Na jejích stránkách najdete kromě mnoha zajímavých výukových materiálů též odkazy na vlastní výukové aktivity školy. Učitelé zde mohou najít inspiraci, jak vést žáky k realizaci vlastních nápadů, ke vzájemné pomoci a spolupráci. Je skvělým příkladem školy, která podněcuje tvořivost a inovaci výukového prostředí hodnou 21. století. Za to si zaslouží poděkování.
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Tvorba didaktických materiálů na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 26. 05. 2009
Zobrazeno: 5178krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Výukové materiály ZŠ Nýřany . Metodický portál: Články [online]. 26. 05. 2009, [cit. 2021-01-22]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/11715/VYUKOVE-MATERIALY-ZS-NYRANY.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.