Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Intel sezval odborníky na Elearning

Intel sezval odborníky na Elearning

Informativní příspěvek
Autor: Tomáš Jeřábek
Zpráva o zahájení projektu 1:1 eLearning, který v ČR realizuje firma Intel na základě Memoranda o vzájemném porozumění podepsaném s MŠMT.

"Učitel je jako dýdžej, který mixováním materiálů z různých zdrojů a odlišných formátů vytváří nový obsah, který je v daný okamžik šitý na míru jeho posluchačům. Nejedná se však o prosté přehrávání jednotlivých písní, to je již dávno překonané a neaktuální, ale o vytváření nové originální skladby spojováním dílčích a flexibilně použitelných 'samplů' v bezprostřední reakci na momentální situaci. To jsou schopnosti charakterizující skutečného odborníka svého oboru."

Tato metafora z oblasti taneční hudby velmi výstižně shrnuje diskuzi, která proběhla na jednodenním workshopu, uspořádaném firmou Intel, začátkem března v Praze. Tématem workshopu byl Elearning pro 21.století (21st Century eLearning), konkrétně pak poslání a význam ICT ve vzdělávání, zejména pak jejich role ve výuce na školách.

Pozvaní účastníci tvořili široké spektrum zastoupení v oblasti vzdělávání v ČR. Sešli se tu jak zástupci podnikatelské sféry (např. dodavatelé interaktivních tabulí, poskytovatelé hw i sw podpory pro výuku či výukového materiálu), tak i zástupci z řad přímých aktérů edukačního procesu, tedy ředitelů, učitelů a dalších pedagogů. Nechyběli ani akademičtí a vědečtí pracovníci z oblasti vzdělávání. Většina přišla s cílem dozvědět se více o strategii a koncepci projektu 1:1 eLearning, s nímž firma Intel počátkem roku 2009 vstoupila do vybraných českých škol na základě Memoranda o vzájemném porozumění podepsaném s MŠMT
(viz Intel pomůže školám vyučovat digitálně).

Nejsme zdaleka první zemí, ve které se tento model podpory ICT ve vzdělávání prosazuje. Intel je v této oblasti aktivní již několik let po celém světě (viz skoool.com), cílem jednoho z posledních křížových tažení se stalo Portugalsko, kde díky spolupráci této firmy s vládou byly děti v tamějších školách vybaveny 500 tis. notebooky Classmate PC (viz Portugalci vybaví školáky půl milionem počítačů Classmate PC).

V úvodu workshopu málo co nasvědčovalo tomu, že se pozvaní dozvědí něco nového. Téměř celou první polovinu byla prezentována již dobře známá obecná teoretická východiska problematiky implementace a efektivního využití ICT v procesu vzdělávání a všichni marně pátrali po smyslu svého bytí v místnosti. Chvílemi se dokonce mohlo zdát, že důvodem k pozvání zástupců předních podnikatelských společností v oblasti výukových technologií či pomůcek bylo získat jejich knowhow, jak efektivně prorazit na náš trh v oblasti vzdělávání.

Nejzajímavějšími částmi workshopu se tak staly časté diskuse mezi účastníky o roli, formě či způsobu distribuce výukového obsahu k učitelům a následně žákům; zprvu dosti křečovitě podněcované, záhy však spíše neukočírovatelné ze strany organizátorů. Otázky digitalizace výukového obsahu, jeho sdílení, zpoplatněná či volná distribuce se staly velmi kontroverzními tématy. Pedagogové i teoretičtí odborníci na vzdělávání mohli být spokojeni a uklidněni, neboť s narůstající jistotou vítězí přesvědčení o hlavní roli učitele ve výukovém procesu, jež převyšuje význam obsahu, pomůcek i technologií.

Vraťme se však zpět k tématu workshopu. Koncepce 1:
1 eLearning je vymezována jako učební prostředí pro rozvoj znalostí a dovedností 21. století (včetně mediální gramotnosti, kritického myšlení, řešení abstraktních problémů, spolupráce, globálního povědomí a občanské gramotnosti) potřebných pro úspěch v dnešní globální ekonomii [1]. Nedílnou součástí projektu je vybavení všech učitelů a žáků notebooky, což by mělo přispět k efektivnější konstruktivně zaměřené výuce.

Intel
Schematické znázornění koncepce 1:1 eLearning

Intel se snaží držet krok s jinými počítačovými výrobci a představuje v této souvislosti model přenosného počítače navrženého speciálně pro výuku, tzv. Classmate PC. Tyto notebooky byly již dodány počátkem roku 2009 na první školu (ZŠ Pramínek v Brně). V následujících týdnech či měsících má Intel dodat notebooky Classmate PC i do dalších škol, které se zapojují do projektu - např. pilotní škola projektu Digitální třída Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova v Liberci.

Hlavní otázkou stále zůstává, jakým způsobem jsou a budou tyto technologie ve výuce využité. A to po stránce metodiky a didaktiky. Dodání technologií do škol je jedna věc, ale bez propracovanější koncepce jejich integrace do výuky je snaha neefektivní jak po stránce pedagogické, tak i ekonomické. Zatím se zdá, že v této věci projekt pokulhává. Firma Intel přitom nabízí podporu v oblasti výukových objektů (LO), výukového SW pro Classmate PC, v oblasti vzdělávacích kurzů pro učitele (Intel® Education Initiative) ad. Ucelená koncepce metodiky využití počítačů Classmate PC pro 1:1 eLearning včetně podpůrných prvků bohužel stále chybí.

Na konci školního roku 2008/2009 by měly být známy první výsledky a hodnocení projektu v ČR. Doufejme, že se dočkáme i zpráv ohledně metodiky a vlastní implementace použitých přenosných počítačů do výuky, což by mělo být pro samotné učitele, resp. školy, které o podobných způsobech zapojení ICT do výuky uvažují, jedno z hlavních hledisek při rozhodování.

Zdroje:
1. Memorandum o porozumění [online]. 2008 [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW: <http://www.mediakom.cz/intel/2008_12_03-Memorandum/orig/MOU_MSMT_Intel_web.pdf>.
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Licence článku:
Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.