Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Role technologií v profesionálním růstu učitelů
Odborný článek

Role technologií v profesionálním růstu učitelů

1. 12. 2008 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Příspěvek do diskuze v rámci polemiky o tom, zda vůbec informační gramotnost patří ke standardům potřebných schopností českého učitele, otevřené Českou školou.
V nedávné době se na České škole rozproudila debata o tom, zda vůbec informační gramotnost patří ke standardům potřebných schopností českého učitele (viz Polemika: Obhajoba ICT ve standardizaci profesní činnosti učitele). Možná, že nebude na závadu, když se podíváme, jak se podobná problematika řeší jinde. Dříve, než se dostaneme k aktuálnímu dění, připomeňme si existenci specializovaných standardů ISTE, o nichž Učitelský spomocník informoval naposledy na začátku září (Nové technologické standardy ISTE pro učitele) a jež jsou základem závazných dokumentů všech států USA. Zde se jedná již o druhou inovovanou verzi reflektující význam technologií vlastně ve všech školních činnostech a jejich vliv na žáka.

Ve vyspělém světě dnes nikdo nepochybuje o tom, že schopnost využívat technologie patří k nutným podmínkám výkonu učitelského povolání. Příprava učitelů se stává již natolik důležitým tématem, že se jí začali zabývat i politici na nejvyšší úrovni. Shodou okolností bylo teď na začátku listopadu zveřejněno hned několik zpráv akčního plánu Class of 2020 americké federální asociace SETDA (State Educational Technology Directors Association) sdružující vedoucí představitele zabývající se vzdělávacími technologiemi. Jedna z nich (Empowering Teachers: A Professional and Collaborative Approach) se cíleně zabývá právě přípravou učitelů.

Začíná takto: „Učitelé jsou nejdůležitějším prvkem našeho vzdělávacího systému. Jsou odpovědni za to, jak se podaří připravit žáky na život v digitální společnosti. … Je třeba opustit model jejich jednorázového či cyklického vzdělávání a přejít na komplexní soustavnou přípravu podporující celoživotní růst každého učitele.“

Stejně jako my, i Spojené státy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných učitelů schopných implementovat inovativní postupy. Téměř polovina absolventů pedagogických oborů vysokých škol do 5 let po nástupu školství opouští. SETDA vyčíslila ztrátu takto vznikající na 7.3 miliardy dolarů ročně. Učitelé opouštějící školství uvádějí nemožnost odborného růstu jako jednu ze dvou hlavních příčin svého rozhodnutí. Proto zpráva navrhuje zavést soustavné vzdělávání učitelů s cílem maximalizovat jejich potenciál a umocnit tak též výukové výsledky žáků.

Technologie jsou pochopitelně v centru zájmu všech těchto snah. Jsou nástrojem samotné implementace pokrokových metod přímo ve výuce i prostředkem umožňujícím celoživotní profesionální růst všech učitelů. Zpráva SETDA definuje několik obecných faktorů inovativní využití technologií podmiňujících:
 • efektivní vedení škol i školských obvodů inovace podporující;
 • aktivní spolupráce učitelů v odborně zaměřených komunitách;
 • využití dat (informací, poznatků, výukových výsledků žáků) ke zlepšování výukových postupů;
 • znalost vyučovaného oboru;
 • kontinuita programů celoživotního vzdělávání;
 • dostupnost výukových zdrojů (archivy, úložiště apod.) a nástrojů (LMS, e-Portfolio, Web 2.0).

I když některé americké státy již povinné celoživotní vzdělávání učitelů zavedly, k dosažení uspokojivého stavu je pořád dost daleko. Zpráva definuje tyto překážky:
 • nedostatek financí;
 • špatná integrace technologií do přípravy učitelů na vysokých školách;
 • malá dostupnost vhodných nástrojů;
 • nedostatečná komunikace s nadřízenými orgány;
 • nepochopení významu soustavného sebezdokonalování.

Zpráva v závěru doporučuje kromě přípravy distančních vzdělávacích programů například též zavedení institutu místního osobního rádce (mentora) pro méně zkušené učitele (viz Linwoodský vzdělávací cyklus: ze školeného školitelem nebo Virtuální osobní rádce může pomoci uvést učitele do praxe), zlepšení dostupnosti odborných komunitních online prostředí, finanční podporu portálů šířících úspěšné inovativní metody a poskytnutí nástrojů integrujících technologie do výuky studentů učitelských oborů.

U nás některé ze zde jmenovaných dílčích úkolů začal celkem úspěšně plnit portál RVP. Ke komplexnímu a dlouhodobému řešení přípravy učitelů na využití technologií ve výuce však máme zatím hodně daleko. Je samozřejmě pravdou, že tradiční pedagogika je postavena na jiných principech než ovládání počítačů. Toto ovládání počítačů ale dnes patří k základním pilířům informační gramotnosti, jíž musí každý učitel nepochybně disponovat. Diskutovat o tom, zda ji zařadit do standardu učitelské profese je zhola zbytečné. Žádná z kompetencí, které má naše připravovaná Standardizace profesních činností učitele definovat (vedení mezilidských procesů, schopnost utváření vhodného prostředí, plánování učebních procesů, řízení třídy, podpora skupinovým činnostem, pozitivní ovlivňování vnějšího prostředí školy, dovednosti efektivního hodnocení) se dnes bez důkladné schopnosti využívat technologie neobejde!

Otázkou zůstává, co budeme dělat v případě, že i nadále budou naše oficiální školské dokumenty ignorovat nutnost vyžadovat od učitelů schopnost ve své práci technologie využívat?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.