Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Primární zdroje ve výuce
Odborný článek

Primární zdroje ve výuce

25. 8. 2008 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Výklad pojmu "primární zdroj" a popis možností jejich využití ve výuce včetně příkladů.
V souladu s dlouhodobým posláním Učitelského spomocníka pokusíme se i v nadcházejícím školním roce dodávat našim učitelům inspiraci podporující inovaci výukových metod s využitím technologií. Cílem moderní konstruktivní a konektivní školy je vtáhnout žáky do takových činností, které pro ně jsou zajímavé, spolupracují při nich a mají nezpochybnitelný výukový dopad. To znamená, že by měly podporovat kritické myšlení. Tuto ideu však často není snadné i v případě dokonalého školního vzdělávacího programu skutečně naplnit. Podívejme se v tomto článku na jednu z opravdu použitelných metod – na využití primárních zdrojů přímo žáky ve výuce.
Primárním zdrojem se rozumí každý původní originální zdroj informací. Celá řada výukových aktivit například pracuje s materiály osobně získanými dětmi přímo v prostředí, kde žijí. Ideálním příkladem takových činností u nás jsou třeba projekty Zmizelí sousedé, kde dochází ke sběru a zpracování informací od pamětníků 2.sv.v. či z různých archivů, nebo Krajina za školou zkoumající souvislosti mezi fotografiemi míst z okolí školy pořízenými před mnoha lety a fotografiemi současnými vlastnoručně pořízenými účastníky.
V současné době je celá řada originálních dokumentů digitalizována a zpřístupňována prostřednictvím internetu. Najít je možno nejen elektronické verze knih, oskenované staré kroniky či jiné historické dokumenty. K dispozici začínají být i celé archivy s nepřeberným množstvím původních dat. Nevěříte-li, podívejte se třeba na tyto namátkou vybrané weby - Oldmaps, Rodopisné příručky, Zaniklé obce, Holocaust.
Opravdu inspirativní příklady využití primárních zdrojů můžeme najít v cizině, kde je nabídka poněkud bohatší než u nás. O jednom takovém informoval Učitelský spomocník již před více než čtyřmi lety. Byl to Projekt Irský bramborový hladomor, který velmi přístupnou formou předkládá žákům irských škol dobové materiály o této 150 let staré významné události, jež měla na svědomí odchod mnoha Irů do Ameriky. Jiným příkladem dokonalé práce s primárními zdroji ve výuce může být americký The Historical Scene Investigation Project. Ten staví žáky do role vyšetřovatelů neznámých historických souvislostí a u několika zajímavých událostí z amerických dějin je vede na základě studia skutečných dobových dokumentů k hledání odpovědi na určitou otázku.
Opravdovým mistrovstvím ve využívání primárních zdrojů disponuje paní Nancy Bosch z Nieman Enhanced Learning Center, která pracuje s nadanými dětmi z okolí Shawnee v americkém Kansasu. Děti sice chodí do normálních škol v okolí, jedno odpoledne týdně však docházejí do tohoto specializovaného centra, kde vyvíjejí různé nestandardní výukové aktivity podporované internetem. Základem jsou projekty využívající primární zdroje. Nejvíce se asi povedl Titanik.
Případ ztroskotání této největší dopravní lodi své doby je nepochybně pro děti neobyčejně inspirativní. Kromě slavného celovečerního filmu a známých video dokumentů Discovery Channel (Last Misteries of the Titanic) či National Geographic (Return to Titanic), které se zabývají hlavně nalezením vraku dr. Ballardem, existuje i mnoho knih a velká spousta dalších online dokumentů (viz např. Encyclopedia titanica, The Titanic Historical Society, RMS Titanic, Titanic Newspaper Archive ad.). Na základě známého seznamu cestujících je možno vysledovat osudy přeživších i utonulých, v dobových záznamech vyšetřovacích komisí lze najít detaily událostí vedoucích k neštěstí, z materiálů popisujících nalezení vraku a vyzdvižení některých předmětů lze studovat třeba problematiku hlubinného potápění apod.
Děti během práce na projektu realizovaly velké množství různých aktivit. Zjišťovaly historická fakta a vkládaly je do časové osy pomocí Mnemographu, četly dostupné materiály o cestujících a zpracovávaly je ve formě biografických článků, zpracovávaly číselné údaje o lodi, trase i cestujících a vytvářely na jejich základě grafy, studovaly související zákony přírodních věd (stavba lodí, vznik ker, telegrafie, podmořský výzkum, koroze ničící vrak apod.). Jako součást projektu si celá třída udělala ve škole slavnostní vzpomínkovou akci ve výroční den neštěstí. Jedli při ní jídla z jídelníčku Titaniku, vyrobili repliku lodi a vyměňovali si zjištěné informace. Jeden z žáků vyrobil prezentaci akce pomocí nástroje Animoto. Všechny výsledky práce žáků byly samozřejmě publikovány na webu.
Přestože Nancy Bosch pracuje s nadanými žáky, dosahuje překvapivě skvělých výsledků. Vezmeme-li v úvahu, že má již jen pár let do důchodu, je zvláště obdivuhodné, jak dokáže do práce na projektech integrovat moderní technologie. Zkušenosti se zajímavými primárními zdroji nebo nástroji Webu 2.0 přitom sdílí s kolegy prostřednictvím svého blogu A Very Old Place.
I pro naše anglicky hovořící učitele může být její blog zajímavý. Najde se zde mnoho dalších odkazů. Jeden z posledních článků je například věnován projektu státní nemocnice a muzea města Willard ve státě New York Suitcases From A State Hospital Attic. Tento mimořádně úspěšný projekt, jehož výstupem byla výstava a je i web, zpracovává náhodně nalezený archiv osobních věcí bývalých pacientů na půdě rušené místní psychiatrické léčebny. Skutečné příběhy svým okolím zapomenutých lidí, z nichž mnozí byli v léčebně zavřeni dlouhá léta docela zbytečně, jsou mementem vyvolávajícím neobyčejný zájem a soucit.
Je zřejmé, že udržování přehledu o použitelných primárních zdrojích je práce pro specialistu, nejlépe školního knihovníka. Ten by pak měl být žákům při hledání k dispozici. Konzultovat s ním by měl ale i každý učitel, který práci s primárními zdroji zadává. Musí totiž předem vědět, jaké informace existují a kde je lze nalézt.
Nezbývá tedy než si přát, aby se dosud poněkud omezené množství našich českých ve výuce využitelných primárních zdrojů online rychle zvětšovalo a aby k nim v zájmu žáků našli cestu i naši učitelé.
zdroje:
Nancy Bosch - Suitcases From A State Hospital Attic, A Very Old Place, July 15, 2008
Nancy Bosch - Mnemograph Diary Day 1, A Very Old Place, April 12, 2008
Nancy Bosch - HSI Historical Scene Investigation, A Very Old Place, April 7, 2008

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.