Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Známý vědec učí děti kritickému myšlení
Odborný článek

Známý vědec učí děti kritickému myšlení

2. 6. 2008 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o opatřeních, které SŠ Dundee-Crown z předměstí Chicaga udělala na odvrácení zhoršujících se výsledků. Součástí jsou též zajímavé přednášky známého vědce z MIT Noama Chomského.
Dundee-Crown v Carpentersville na předměstí Chicaga je velkou střední školou (cca 2500 studentů) s nepříliš skvělými výsledky. Vzhledem k umístění v oblasti s celkově nízkou životní úrovní obyvatel není jednoduché motivovat děti ke studiu. Počet žáků odcházejících ze školy předčasně je velký (14%), výsledky v celostátních srovnávacích testech jsou nevalné. Díky tomu, že se posledních 5 let nedaří zhoršující se trend zastavit, dostala se škola do velmi vážné situace. Podle pravidel stávajícího amerického federálního programu No Child Left Behind (NCLB) přestala mít nárok na státní dotace v oblasti ICT a musí povinně zavést opatření k nápravě. Nepodaří-li se to, hrozí výměna vedení či zrušení celé školy.

K pokusu o nápravu má být použito hned několik standardních postupů – noční škola, letní škola a specializovaný úvodní kurz pro první ročník, který byl identifikován jako nejkritičtější. Zároveň v
Dundee-Crown dochází k částečnému utužení dříve mnohem volnějších poměrů. Výuka se sice i nadále každý den bude odehrávat ve čtyřech 90 min. blocích podle individuálního programu žáka, navíc však bylo nově v odpoledních hodinách přidáno 40 min. určených ke konzultacím.

Snahu zaujmout děti pro činnost školy lze dokumentovat i na další velmi zajímavé aktivitě. Učitel sociálních věd Bruce Taylor oslovil světoznámého vědce a profesora MIT
Noama Chomského s prosbou o spolupráci. Ten souhlasil s tím, že poskytne žákům Dundee-Crown sérii distančních přednášek spojených s diskuzí. Do této chvíle se podařilo zorganizovat dvě – první začátkem roku a druhou 16. května. Vzhledem k tomu, že se normálně na vystoupení tohoto nejcitovanějšího současného vědce čeká 2 až 3 roky, je to obrovský úspěch.

Každý, kdo zná názory profesora Chomského, asi tuší, že se jedná o aktivitu u veřejné školy poněkud nečekanou. Tématem přednášky totiž nebyla lingvistika, která je hlavním oborem pana profesora, ale politika souvisící se vzdělávacím systémem USA. Chomsky je již od dob Vietnamské války známým levicovým aktivistou a velkým kritikem americké vlády. Tato jeho pověst se po 11. září ještě znatelně posílila. Je zásadním odpůrcem militaristických a velmocenských ambicí USA představovaných v první řadě osobou prezidenta Bushe a v této roli podporuje například též hnutí proti budování amerických radarových základen na cizím území. Tvrdí, že záměr budovat takové základny není ve skutečnosti obranný ale útočný. Že jejich cílem je umožnit zásah americké armády na území cizích států bez rizika odvetných opatření.
Noam Chomsky vysvětlil téměř třem stovkám studentů při prvním setkání přítomných v auditoriu svůj pohled na současný vzdělávací systém. Podle něj je cílem veřejného školství USA hlavně omezení vlastní tvořivosti žáků a posílení jejich poslušnosti. Zatímco elitní soukromé školy vedou studenty k samostatnému kritickému myšlení, většina ostatních je připravuje jen na úspěšné absolvování povinných testů a na plnění rozkazů. Chomsky tvrdí, že je to důsledek průmyslové revoluce, během níž bylo třeba z nezávislých řemeslníků a rolníků nadělat tovární dělníky (či vojáky). Od té doby systém jen udržuje status quo a brání se změnám. Zájem společnosti a otevřená diskuze však mohou nastartovat vývoj k lepšímu.

Během diskuze Chomsky otevřel celou řadu pro jeho vidění světa typických témat – nebezpečí bezbřehé konzumace, tajné zprávy Pentagonu, plánované daňové úlevy u pohonných látek, boj s neviditelným nepřítelem, radikalismus 60. let ad. Zeptal se přítomných studentů, zda i oni, stejně jako americká vláda, považují 15 letého mladíka, který hází granát na intervenční vojsko, za ilegálního bojovníka. Nakonec dospěl k závěru, že podle současné definice terorizmu používané americkou vládou jsou Spojené státy ve skutečnosti samy tím největším teroristou.

Není divu, že přednáška udělala na studenty dojem. Pro mnohé z nich představovala zcela novou nečekanou zkušenost. Přinejmenším pro ně byla školou demokracie, v níž je lidem dovoleno nejen mít odlišný názor, ale též ho veřejně vyslovit. Snad přispěla k naplnění záměru posílit jejich zájem o studium, a napomůže tak paradoxně alespoň nepřímo ke zlepšení výsledků žáků
Dundee-Crown ve standardizovaných státních testech, jež je pro budoucnost této instituce v síti amerických škol rozhodující.

Určitě nikoho nepřekvapí, že existuje dost sil, které by chtěly Noama Chomského umlčet. Dobře, že se to nedaří. Takto máme spolu se studenty
Dundee-Crown možnost konfrontovat své názory s jeho. Važme si toho, že i my do tohoto světa patříme!
zdroje:
Emily Krone - Linguist gives students lesson in free thinking, Daily Herald, May 17, 2008
Chomsky to speak with D-300 students, Northwest Herald, May 16, 2008
Kevin Beese - Improving Dundee-Crown, Weekly Journals, February 27, 2008

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.